אם יש לכם רישום שלילי בבי די איי, ייתכן שלא תוכלו לקבל הלוואה כספית גדולה ושהבנקים לא יסכימו להעביר לכם את הכספים הדרושים לכם בעקבות התנהלותכם הכלכלית. האפשרות לקבל מידע פיננסי על התנהלותו של אדם זה או אחר קיבלה תוקף חוקי בשנת 2004, עם תחולתו של חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002, אשר נחקק כשנתיים לפני כן.


באמצעות חוק זה מתאפשר לבנקים או לכל גוף פיננסי אחר העוסק במתן הלוואות ואשראי לבקש ולקבל את המידע הפיננסי על כל אדם, ובאמצעות מידע זה להעריך את הסיכונים במתן האשראי או ההלוואה ולהחליט האם לאשר או לדחות את בקשתו. עוד עוסק החוק בעונשים ובסנקציות שיופעלו כנגד מי שמפר את ההוראות.


מי חייב לדווח לחברות האוספות נתונים פיננסיים, ובאיזה מידע פיננסי מדובר?


על פי חוק שירות נתוני אשראי, לא כל גוף רשאי לאסוף את הנתונים הפיננסיים, אלא רק גופים שקיבלו רישיון לעסוק באיסוף הנתונים. רישיון זה ניתן על ידי משרד המשפטים. גוף שאוסף נתוני אשראי מבלי לקבל רישיון מתאים עובר עבירה פלילית חמורה ועלול להיקלע להליכים פליליים משמעותיים. החברה העיקרית בישראל בעלת הרישיון הנדרש ממשרד המשפטים היא חברת BDI.


הרישום הכלכלי המופיע בנתוני האשראי נוגע למידע ספציפי כגון הגבלה על חשבון הבנק או צ'קים שחזרו ואינו מפרט את מלוא הכנסותיו או הוצאותיו של אדם זה או אחר, ואף לא מפרט נתונים אישיים אודות אותו אדם.


ישנם גופים אשר מחויבים להעביר את המידע הכלכלי הרלוונטי לחברות האוספות את הנתונים, לרבות חברת בי די איי. בין היתר מחויבים להעביר מידע פיננסי זה לשכת ההוצאה לפועל, חברות האשראי, תאגידים בנקאיים, הכונס הרשמי, בתי המשפט, תאגידים מסחריים כגון חברות ביטוח וחברות תקשורת, ועוד. כמו כן, ישנן חברות שיכולות להעביר את הנתונים הכלכליים אולם לא חלה עליהן החובה לעשות זאת.


האם ניתן לבטל רישום שלילי בבי די איי?


המידע שנרשם כנגד אדם בבי די איי יכול לכלול תיקים שנפתחו בהוצאה בפועל כנגדו, הגבלות על חשבון הבנק, הליכי פשיטת רגל, הכרזה על חייב מוגבל באמצעים, צ'קים שחזרו, אי עמידה בהחזרי חובות, מכתבי התראה מחברות אשראי ועוד. רוב המידע השלישי שנרשם כנגד אדם יימחק אוטומטית כעבור חמש שנים, אך ישנם נתונים שיימחקו אחרי שבע שנים, למשל הכרזה על פשיטת רגל.

 

יש לך שאלה?

פורום BDI - רישום שלילי בבי די איי


אם גיליתם שיש לכם רישום שלילי בבי די איי וזו הסיבה שלא קיבלתם אשראי או הלוואה, כדאי לקבל את דוח הבי די איי ולעיין בו. בדוח החברה צריך להיות ציון על המידע השלילי ומיהו הגוף שהעביר את המידע. אם מפורטים באותו דוח פרטים שגויים ניתן להגיש בקשה לתיקון הפרטים. אם חברת בי די איי מסרבת לבקשה, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה בבית המשפט.
 


עודכן ב: 15/05/2019