בית משפט השלום בתל אביב יפו, דן לאחרונה בתביעת ליקויי בניה שהגישו בני זוג נגד חברת הבניה שמכרה להם דירה. השופט קבע כי ליקויי הבניה בדירה הם באחריות החברה, והוסיף כי אין כל קשר בין השיפוצים שערכו בה הרוכשים לבין הליקויים שנמצאו בה.


לפי גרסת בני הזוג הם התקשרו עם החברה בהסכם לרכישת דירה בספטמבר 2012. עם כניסתם לדירה הם גילו בה ליקויי בניה שכללו מספר מוקדים של רטיבות, ולכן פנו לחברה בבקשה לתיקון הליקויים. לטענתם, כל ניסיונות החברה לתקן את הליקויים נכשלו.


הרוכשים פנו למהנדס אשר קבע בחוות דעתו כי בדירתם קיימים ליקויים שעלות תיקונם מסתכמת בסך של 147,854 שקלים.


בני הזוג הגישו תביעה נגד חברת הבניה, ובמסגרתה דרשו שהיא תשלם להם את עלות תיקון הליקויים בהתאם לחוות דעתו של המהנדס מטעמם.


הדיירים תבעו גם פיצויים בסך 18 אלף שקלים על דיור חלופי לתקופת עבודות התיקון, וכן פיצוי בסך 20 אלף שקלים על עוגמת נפש שנגרמה להם כתוצאה מליקויי הבניה בביתם.


החברה הקבלנית טענה שהשיפוצים בדירה גרמו לנזקים


מן העבר השני, חברת הבנייה טענה שרוב ליקויי הבניה בדירה נגרמו על ידי שיפוצים מסיביים שביצעו בני הזוג בדירה לאחר שקיבלו את החזקה בה. לפי גרסת החברה, במסגרת סיור שערכו הרוכשים בדירה לפני שנמסרה להם, נערך פרוטוקול שכלל את הערותיהם ביחס לליקויי הבניה בנכס והן טופלו כנדרש על ידה.


החברה הוסיפה וטענה כי הרוכשים חתמו על פרוטוקול מסירה עם קבלת החזקה בדירה, ואישרו בו שכל הערותיהם קיבלו מענה לשביעות רצונם. מהנדס מטעם חברת הבניה העריך כי עלות תיקון הליקויים בדירת בני הזוג מסתכמת בסך של 5,487 שקלים. עוד נטען על ידי החברה כי יש לאפשר לה לבצע את התיקונים הנדרשים בדירה.


לנוכח הפערים המשמעותיים בעלויות התיקון שבחוות הדעת ההנדסיות שהוגשו, הצדדים הסכימו למינוי של מהנדס מומחה מטעם בית המשפט שיכריע במחלוקת ביניהם. לאחר שהמהנדס ביקר פעמיים בביתם של בני הזוג, הוא קבע בחוות דעתו כי עלות תיקון הליקויים בדירה מסתכמת בסך של 39,750 שקלים לפני מע"מ.


מהנדס מטעם בית המשפט קבע כי לשיפוצים אין כל קשר לליקויים בדירה


השופט ציין כי המומחה לא קבע בחוות דעתו שעבודות השיפוץ שביצעו בני הזוג בדירה פוטרות את החברה מאחריות לתיקון הליקויים. על כן נקבע כי דבריו של המומחה תואמים את גרסתו של בעל הדירה שלפיה עבודות השיפוצים לא גרמו לכל נזק בדירה, ואינן קשורות בשום צורה לליקויים שנמצאו בדירה.


השופט הבהיר כי החברה לא זימנה לעדות עובדים שנכחו בדירה לפני מסירתה, והוסיף שמנהל התפעול אשר העיד בפני בית המשפט מעולם לא ביקר בדירה, ולכן החליט שלא לייחס לעדותו ביחס לליקויים משקל רב.


על כן, השופט קיבל את חוות דעתו של המהנדס הממונה וקבע כי חברת הבניה נושאת באחריות לתקן את הליקויים.


החברה הקבלנית מיצתה את זכותה לתקן את הליקויים


עם זאת נפסק כי לחברת הבניה הייתה אפשרות לתקן את הליקויים לאחר שבני הזוג פנו אליה במספר דרישות ובקשות שונות, אך היא לא טיפלה בהם כראוי. לפיכך נקבע כי החברה הקבלנית מיצתה את זכותה לתקן את הליקויים.


השופט ציין כי גם לאחר שהחברה ביצעה בדירה תיקונים נותרו בה ליקויי בניה רבים. על כן, הוחלט כי בקביעת סכום הפיצוי לבני הזוג יש להוסיף לעלות התיקונים שקבע המומחה תוספת בשיעור של 30% מסך עלות התיקונים, בשל הצורך לבצע את התיקונים באמצעות קבלן מזדמן.


נקבע כי בשל ליקויי הבניה הרוכשים סבלו מאי נוחות ונגרמה להם עוגמת נפש. על כן נפסק כי חברת הבניה מחויבת לשלם להם פיצוי על עוגמת נפש בסך של 14 אלף שקלים.


השופט הוסיף כי לצורך ביצוע התיקונים בדירה הדיירים יאלצו לפנות את דירתם למשך 10 ימים, ולכן חברת הבניה חויבה לשלם להם גם הוצאות דיור חלופי עבור תקופה זו בסך של 3,867 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


בסופו של דבר, השופט פסק כי חברת הבניה מחויבת לשלם לבני הזוג פיצויים בסך כולל של 78,327 שקלים עבור עלות תיקון הליקויים, עוגמת נפש ועלות דיור חלופי לתקופת ביצוע עבודות התיקון. נוסף על כך נקבע כי החברה תשלם את שכר טרחת עורך הדין של בני הזוג ואת הוצאות המשפט שנדרשו לשלם בסך כולל של 19 אלף שקלים.


תא (ת"א) 4765-03-16