בית משפט השלום בתל אביב זיכה לאחרונה גבר שהואשם בביצוע עבירות של תקיפת בת זוג, איומים והיזק במזיד. השופט קבע בהכרעת הדין כי הגרסאות שהציגו המתלוננת, חברתה ואימה של החברה כללו סתירות רבות ביניהן וגם בין גרסאות שונות של כל אחת מהן בנפרד. עוד צוין כי לא ניתן לתת אמון בעדויות ביחס לנסיבות האירוע והוחלט לזכות את הנאשם מהעבירות שיוחסו לו בכתב האישום.


לפי העובדות שצוינו בכתב האישום, הגבר התקשר אל בת זוגו 43 פעמים ושמונה פעמים אל חברתה. במהלך השיחות הגבר איים ברצח על בת הזוג בפני החברה. בהמשך, הגבר הגיע לביתה של החברה, התקשר אל בת זוגו וביקש ממנה שתרד לשוחח איתו.


כאשר המתלוננת ירדה בליווי חברתה ואימה של חברה סטר לה האיש בפניה, משך בשיערה והיכה אותה באגרופים בראשה ובגופה. נוסף על כך, הגבר לקח את מכשיר הטלפון של בת זוגו והשליך אותו לרצפה מספר פעמים עד שנשבר.


הנאשם טען כי לא התקשר אל בת הזוג עשרות פעמים והכחיש כי איים עליה. לגרסתו דווקא המתלוננת היא זו שאיימה עליו. עוד טען האיש כי לא תקף את המתלוננת, לא שבר את מכשיר הטלפון שלה והוסיף כי היא זו שדחפה אותו.


התביעה טענה כי השינויים בין הגרסאות נובעים מחלוף הזמן מאז האירוע


המדינה טענה באמצעות עורך דינה כי היא חוזרת בה מהאישום בעבירת האיומים והוסיפה כי גם אם נמצאו שינויים בין עדות המתלוננת ובין העדויות של חברתה ואימה של החברה, מדובר בשינויים קלים בלבד. עוד נטען כי שינויים אלו נובעים מהזמן שחלף לאחר האירוע ומנקודות המבט השונות של כל אחת מהעדות.


לפי גרסת המדינה, המתלוננת, חברתה ואימה של החברה היו מהימנות ועמדו באופן מוצלח בחקירה הנגדית שערך להן סנגורו של הנאשם. המדינה הוסיפה כי ניתן לראות חיזוק לגרסת המתלוננת בתיעוד שיחתה אל המשטרה ובפלט נתוני תקשורת שמעיד על ריבוי שיחות שהנאשם ביצע אליה.


סנגורו של הנאשם טען שהאישה כלל לא התלוננה בפני השוטרים כי הותקפה


מנגד סנגורו של האיש טען כי חזרתה של המדינה מהאישום בעבירת האיומים מלמד על קושי במתן אמון בגרסאותיהן של עדות התביעה. עורך הדין פירט סתירות רבות שמצא בין גרסאות העדות ביחס לנסיבות האירוע וחלקיו השונים. עוד נטען כי המתלוננת לא מסרה דבר לשוטרים שהגיעו למקום לאחר האירוע ולא התרשמו כי היא הייתה נסערת.


השופט ציין כי עדויות המתלוננת, חברתה ואימה של החברה הותירו רושם בעייתי מאוד כיוון שכללו סתירות רבות ביניהן ואף בין הגרסאות השונו שנתנה כל אחת מהעדות בנפרד. נקבע כי מדובר בסתירות משמעותיות שיורדות לשורש העובדות המיוחסות לנאשם והופכות את מלאכת קביעת עובדות המקרה לבלתי אפשרית.


השוני בין גרסאות עדות התביעה פוגע במהימנותן ביחס לכל האירוע


עוד צוין כי הגרסאות השונות שנתנו העדות שהשתנו במהלך ההליך וכללו סתירות מתייחסות לאירוע עצמו ולרקע שקדם לו. הוחלט כי השוני בגרסאות פוגע במהימנות העדות ביחס לכל האירוע.


השופט הבהיר כי המתלוננת מסרה מספר גרסאות ביחס למערכת היחסים שלה עם חברתה. לפי גרסה אחת הן לא היו בנות זוג אלא יצרו מצג שווא כזה לנוכח האובססיה של הנאשם כלפיה. בגרסה אחרת מסרה המתלוננת כי לא היה בין השתיים קשר זוג אך הן רצו בקשר כזה.


נוסף על כך, השופט הפנה לסתירות נוספות בעדותה של החברה של המתלוננת. היא התקשתה לשחזר במדויק כיצד הנאשם איים על המתלוננת בשיחות הטלפון שניהל עימה בטענה כי האירוע התרחש מזמן. כמו כן צוינה סתירה בגרסת המתלוננת ביחס לאירוע התקיפה, אשר טענה במשטרה שהנאשם היכה אותה בפניה ואחר כך שינתה גרסתה והעידה בפני בית המשפט שהוא היכה אותה בידה.


השופט פסק כי הטענה שהנאשם נקט באלימות כלפי המתלוננת זכתה למספר רב של גרסאות באופן שמעורר ספק ממשי ביחס לנקיטת אלימות כלשהי על ידו. השופט הוסיף כי המתלוננת לא דיווחה לשוטרים שהגיעו לזירת האירוע כי הותקפה על ידי הנאשם.


המתלוננת מסרה אינספור גרסאות סותרות גם ביחס לשבירת מכשיר הטלפון


גם בסוגיית שבירת מכשיר הטלפון צוין כי המתלוננת מסרה אינספור גרסאות סותרות ולכן אין אפשרות לתת בה אמון. השופט קבע כי לנוכח ריבוי הגרסאות של עדות התביעה הסותרות אחת את השנייה התעורר קושי ממשי במתן אמון בטענותיהן.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר הוחלט לזכות את הנאשם מכלל האישומים שיוחסו לו לאחר שנקבע כי המדינה לא הצליחה להוכיח שהוא ביצע את העבירות שיוחסו לו.


ת"פ 9608-08-18

 


עודכן ב: 03/02/2020