בית משפט השלום בקריות קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש צעיר שנפגע בידו בעת שרכב על אופניים חשמליים, נגד העירייה הנושאת באחריות לתחזוקת הכביש בתחום שיפוטה. השופט קבע כי גרסת הצעיר לאירוע הייתה עקבית ואמינה וכך גם עדותו של העד מטעמו, והוסיף כי הימצאות הבור על פני הכביש מהווה רשלנות של העירייה המזכה את הנפגע בפיצויים.


בעת רכיבה על אופניים חשמליים, הרוכב נתקל בבור בכביש, התהפך ונחבל בידו


לפי גרסת הצעיר שהיה בן 23 בעת האירוע, בחודש יוני בשנת 2016 הוא רכב על אופניים חשמליים כשלפתע גלגלי האופניים נתקלו בבור בכביש, ולכן הוא התהפך והועף מהאופניים. בעקבות התאונה נגרם לו שבר בפרק כף היד, ומומחה מטעם בית המשפט שבדק אותו פסק לו נכות קבועה בשיעור של 5%.


הצעיר זימן עד מטעמו אשר נכח בסמוך למקום האירוע, ודיווח כי ראה אותו מתהפך ונופל מאופניו לאחר שנתקל בבור על פני הכביש. העד ציין כי הבחין בידו הנפוחה והאדומה של הרוכב מיד לאחר הנפילה.


העירייה התנערה מאחריות לאירוע וטענה כי הרוכב נפגע בנסיבות שונות מאלו שתיאר


העירייה הכחישה את נסיבות האירוע והתנערה מאחריות לנזקיו של הצעיר. לגרסתה, הרוכב נפגע בנסיבות שונות לחלוטין מאלה שתיאר, וניסה לשייך את הפגיעה שנגרמה לו למפגע בשטח הציבורי כדי לקבל פיצויים. העירייה הסבה את תשומת ליבו של בית המשפט לתיאור הפציעה של הרוכב בקופת החולים, שם צוין כי נפל מאופניים ונחבל בכף יד ימין, מרפק ימין וברך שמאל.


עוד נטען כי במסמך הרפואי לא הייתה כל התייחסות לבור או למפגע כלשהו בכביש אשר הביא לנפילתו של הרוכב. לפי דברי העירייה, הצעיר חצה את מעבר החצייה כשהוא רוכב על אופניים חשמליים ולא צועד לצידם כנדרש בחוק תוך ביצוע עבירת תעבורה.


העירייה הוסיפה וטענה כי לפי גרסת הצעיר, התאונה אירעה לו בדרכו לביתו במסלול קבוע שבו עשה שימוש כל יום במשך שנה, אך למרות זאת הוא לא דיווח לה על קיומו של בור בכביש. לפיכך נטען כי במקרה שיוכח שהצעיר אכן נפל בעת שרכב על אופניו באותו מסלול שבו רכב במשך שנה, יש לייחס לו את מירב האחריות לאירוע.


עדותו של הרוכב הייתה עקבית ואמינה


לאחר שהשופט בחן את העדויות והראיות בתיק, הוא קבע כי עדויות הרוכב שנפגע והעד מטעמו היו אמינות ועקביות, לא כללו סתירות משמעותיות, ולכן נפסק כי נסיבות האירוע שתוארו על ידי הרוכב הן אמיתיות. עוד צוין כי גרסתו של עד הראייה הייתה אותנטית ונטולת אינטרס.


לפיכך נפסק כי הימצאות הבור בכביש מהווה רשלנות של העירייה כלפי משתמשי הדרך והרוכב. הובהר כי גם העד מטעם העירייה שנושא באחריות לתקינות הכבישים בתחומה, אישר כי הימצאות הבור במקום אינה תקינה ולכן פעל לתיקון הבור בכביש מיד לאחר קבלת התביעה.


הצעיר עבר במקום מידי יום במשך שנה ולכן יוחס לו אשם תורם בשיעור של 25% לתאונה


עם זאת, השופט קבע כי קבלת התביעה נגד העירייה אינה פוטרת את הרוכב מאחריות לאירוע, ופסק כי בנסיבות המקרה יש לייחס לו רשלנות תורמת גבוהה יחסית. השופט ציין כי הרוכב עצמו תיאר כי עבר במקום מידי יום במשך שנה ולכן לא סביר שלא ידע על קיומו של הבור. לפיכך, השופט החליט לייחס לצעיר אשם תורם בשיעור של 25% לתאונה.


בסוגיית הנזק השופט ציין כי לצעיר נגרמה נכות בשיעור של 5% עקב השבר בכף יד שמאל, בשל השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי של תנועות כף היד. הוחלט כי למרות העובדה שלא מדובר בנכות קשה, ולא מדובר בידו הדומיננטית של הצעיר, יש לה משמעות תפקודית המזכה אותו בפיצויים עבור פגיעה בכושר השתכרותו לעתיד.


בהמשך, השופט פסק לצעיר פיצוי בסך של 30 אלף שקלים עבור כאב וסבל, 15 אלף שקלים עבור הפסד השתכרות בעבר, הוצאות עבור טיפול רפואי ונסיעות בסך של 5,000 שקלים. עוד נקבע כי העירייה תשלם לרוכב פיצוי בסך של 3,000 שקלים עבור עזרת צד ג' לה נזקק לאחר התאונה.


כמו כן נקבע כי העירייה תשלם לצעיר פיצוי גלובלי בסך של 50 אלף שקלים עבור הפסד השתכרות עתידי המגלם בתוכו גם פיצויים על הפסד פנסיה ותנאים סוציאליים. סך הפיצויים לצעיר הסתכמו ב-110 אלף שקלים כאשר מסכום זה הוחלט לנכות סך של 27,500 שקלים עבור רשלנות תורמת בשיעור של 25%.


האירוע הוכר כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי


כיוון שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, נפסק כי הצעיר היה צריך למצות את זכויותיו מולו וכיוון שלא הגיש תביעה לדמי פגיעה, הוחלט לנכות סך של 7,500 שקלים מהפיצוי הכולל שנקבע לו.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד


בסופו של דבר, השופט קבע כי העירייה תשלם לצעיר סך של 75 אלף שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך של 15 אלף שקלים.


תא (קריות) 36034-10-16