בית משפט השלום בבאר שבע דן לאחרונה בסוגיית העונש לצעיר שהורשע, אחרי שהודה בעבירות של פציעה כשהעבריין מזוין ובעבירה של החזקת סכין. לאחר שבחן את נסיבות האירוע ואת העדויות בתיק, השופט קבע כי הצעיר פגע בשלמות גופו, ביטחונו האישי וכבודו של המתלונן בכך שדקר אותו בחזה וביד רק משום שהביט לעברו. השופט הוסיף כי הצעיר מתקשה לשלוט בעצמו ולכן מהווה סכנה עבור הציבור.


לפיכך, השופט גזר על הצעיר עונש מאסר בפועל למשך שנה וחצי, הפעלת עונש מאסר על תנאי קודם שנגזר על האיש לתקופה נוספת של שלושה חודשים, מאסר על תנאי ותשלום פיצוי למתלונן בסך של 5,000 שקלים.


צעיר דקר עובר אורח בחזה וביד רק משום שהביט לעברו


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, בחודש אוגוסט 2019, הצעיר המתין לאוטובוס כאשר בסמוך אליו עמד גבר. כאשר המתלונן הסיט את מבטו מהצעיר, האחרון דקר אותו באמצעות סכין מטבח בחזה וביד.


לאחר הדקירה, הנפגע צעק לעבר אנשים שנכחו במקום וביקש שיזעיקו את המשטרה. במקביל, הצעיר פתח במנוסה לכיוון התחנה המרכזית הסמוכה למקום האירוע, שם הוא עוכב על ידי מאבטחים שמצאו ברשותו את הסכין והחזיקו בו עד להגעת המשטרה.


המתלונן חשב שנפל קורבן לאירוע לאומני


המתלונן העיד כי הצעיר דקר אותו ללא סיבה וסיפר כי היה סבור שנפל קורבן לפיגוע לאומני. הוא הוסיף כי בעקבות האירוע הוא סובל מפחדים ונלחץ מנוכחות של אנשים בסביבתו.


המדינה טענה כי הצעיר שהצטייד בסכין מבעוד מועד, דקר את המתלונן ופגע בביטחונו האישי ובשלמות גופו ללא כל סיבה רק משום שהסתכל עליו. עוד נטען כי לנוכח גודל סכין המטבח שבה השתמש הצעיר ומיקום הדקירות, הוא היה יכול אף לגרום למותו של המתלונן.


המדינה ביקשה להטיל על הצעיר עונש מאסר ממושך לצורכי הרתעה


לפי גרסת התביעה, האירוע פגע באופן משמעותי במתלונן במישור הפיסי ובמישור הנפשי. לפיכך עתרה המדינה לקבוע מתחם עונש הולם שנע בין 12 ועד ל-24 חודשי מאסר בפועל, כדי להרתיע את הצעיר מביצוע עבירות נוספות בעתיד ולצורך הרתעה ציבורית.


התביעה ביקשה למקם את עונשו של הצעיר ברף האמצעי-גבוה של המתחם ולהפעיל את המאסר המותנה שעומד לחובתו של הצעיר לתקופה של חמישה חודשים, תוך השתת ענישה נלווית בדמות מאסר על תנאי, תשלום קנס ופיצויים.


הסנגור טען כי התקיפה אירעה על רקע מצבו הנפשי של הצעיר


הסנגור של הצעיר טען כי האירוע היה אקראי ולא מתוכנן ונסיבותיו עמומות ואינן ברורות. עוד נטען כי הסיבות לאירוע קשורות למצבו הנפשי של הצעיר אשר סובל במשך שנים מסכיזופרניה, ואף שהה באשפוזים פסיכיאטריים רבים בשל מחלתו. הסנגור הוסיף כי למרות פוטנציאל הנזק הגבוה, בפועל הנזק שנגרם למתלונן אינו משמעותי ומסתכם בחתך ובפצע שטופלו באמצעות עזרה ראשונה ותו לא.


על כן, ההגנה ביקשה לקבוע מתחם ענישה שנע בין מספר חודשי מאסר ועד ל-16 חודשי מאסר בפועל שירוצו בחפיפה עם המאסר המותנה שקיים לחובת הצעיר. בסופו של דבר ביקש הסנגור לקבוע את העונש כך שלא יעלה על שנת מאסר אחת במצטבר.


השופט הבהיר כי בגזירת דינו של הצעיר צריך להבטיח שיהיה יחס הולם בין חומרת המעשה שביצע ומידת אשמתו ובין סוג העונש ומידתו.
השופט קבע כי במעשיו האלימים הצעיר פגע בערכים המוגנים של שלמות הגוף, ביטחונו האישי וכבודו של המתלונן. עוד נקבע כי בעצם החזקת הסכין על ידי הצעיר מחוץ לביתו יש פוטנציאל משמעותי לפגיעה בביטחון הציבור ובסדר הציבורי.


מעשה אלימות שמלווה בשימוש בסכין עלול להתדרדר לאירוע קטלני


צוין כי השימוש בסכין במהלך אירוע אלים נחשב למעשה מסוכן ביותר ולכן בעת השתת העונש יינתן משקל רב לשיקולים של גמול, הרתעה והשבת הביטחון הציבורי. השופט הדגיש כי אלימות היא פסולה כשלעצמה אך כאשר היא מלווה בשימוש בסכין היא עלולה להתדרדר לאירוע קטלני.


השופט ציין כי הצעיר גרם למתלונן לנזק במישור הפיזי כאשר דקר אותו בחזה וביד, ובמישור הנפשי לנוכח עדותו של המתלונן שסובל מחרדות מאז האירוע. לפיכך הוחלט כי העבירות שביצע הצעיר גרמו לפגיעה בעוצמה גבוהה בערכים המוגנים. השופט הוסיף כי לצעיר קיים רף עכבות נמוך ביותר וכל מי שאינו מוצא חן בעיניו עלול להידקר ולהיפגע על ידו. על כן הוחלט כי מידת אשמתו היא בינונית-גבוהה.


לאחר בחינת הענישה הנהוגה במקרים דומים ובהתייחס לנסיבות האירוע, השופט קבע כי מתחם הענישה ההולם נע בין 12 חודשי מאסר ועד ל-24 חודשי מאסר בפועל.


הצעיר נשפט לעונש של 21 חודשי מאסר בפועל בתוספת ענישה נלווית


בסופו של דבר השופט החליט להתחשב בכך שהצעיר הודה במעשים וגזר עליו עונש מאסר בפועל למשך 18 חודשים, תוך הפעלת מאסר על תנאי לתקופה של חמישה חודשים אשר שלושה מהם ירוצו בנוסף לעונש שהטיל עליו, כך שירצה בסך הכל 21 חודשי מאסר בפועל.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


נוסף על כך השופט גזר על הצעיר 10 חודשי מאסר על תנאי שלא יופעל אלא אם יעבור עבירת אלימות מסוג פשע, ותשלום פיצוי למתלונן בסך של 5,000 שקלים.


ת"פ 51288-08-19