בית משפט השלום לתעבורה באשדוד דן לאחרונה בסוגיית העונש לנהגת שהואשמה בעבירות של נהיגה ברשלנות וגרימת תאונת דרכים. השופטת ציינה כי הנהגת גרמה למות העובר של הנהגת הנוספת שהייתה מעורבת בתאונה.


עם זאת, השופטת הבהירה כי לנהגת שגרמה לתאונה אין עבר פלילי, היא הודתה באשמה בהזדמנות הראשונה, והביעה חרטה וצער על האסון שנגרם בשל רשלנותה. לפיכך, השופטת גזרה עליה תשלום פיצוי לנפגעת, פסילת רישיון נהיגה, צו שירות לתועלת הציבור ומאסר על תנאי.


הנהגת שנפגעה בתאונה איבדה את העובר בעקבות האירוע


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, במהלך הנסיעה ברכבה הנהגת לא צייתה להוראות תמרור שהוצב בכביש בכיוון נסיעתה וגרמה לתאונת דרכים עם נפגעים. בתאונה נפגעה הנהגת עצמה, נוסע שהתלווה אליה ברכבה וכן נהגת נוספת שנסעה ברכב שהיה מעורב אף הוא בתאונה. הנהגת הנוספת הייתה בהיריון וכתוצאה מהחבלות שנגרמו לה היא איבדה את העובר.


המדינה טענה כי תוצאות התאונה היו חמורות וקשות, ולכן ביקשה להשית על הנהגת שנושאת באחריות לתאונה עונש הולם בעל רכיב הרתעתי. עוד נטען כי במקרה זה יש להעדיף את האינטרס של הרתעת הציבור על פני התחשבות בנסיבות אישיות של הנאשם. לפיכך, התביעה ביקשה להטיל על הנהגת עונש של שלוש שנות פסילת רישיון נהיגה בפועל.


מנגד, הסנגור של הנהגת ביקש להתחשב בנסיבותיה האישיות, ולחרוג לטובתה ממתחם הענישה המקובל בעבירות של נהיגה רשלנית וגרימת תאונה. כמו כן, הסנגור הפנה את בית המשפט לדבריו של מנהל המכינה שבה שימשה הנהגת כמדריכה שציין כי היא הייתה אחראית, ערכית, מסורה וסייעה לחניכיה להפוך לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית.


הסנגור הגיש לבית המשפט מסמכים ותעודות הוקרה שהעידו על אופייה של הנהגת


עוד נטען כי הנפגעת שאיבדה את העובר סלחה לנהגת וביקשה לא להחמיר עימה. הסנגור הגיש לבית המשפט מסמכים שמעידים על אופייה הטוב של הנהגת, על מסירותה לתפקידים שמילאה בעברה ואף הציג תעודות הוקרה שקיבלה בשל פעולותיה ההתנדבותיות, נוסף על כך הוא טען כי רישיון הנהיגה שלה דרוש לה לצורך התניידות ומילוי תפקידיה.


הנהגת פנתה לבית המשפט וטענה כי המקרה פגע בה והותיר בה טראומה, היא ציינה כי נטלה אחריות על המעשה בהזדמנות הראשונה ואף עברה טיפולים פסיכולוגיים עקב האירוע הטראומטי.


השופטת קבעה שמדובר בנהגת נורמטיבית וזוהי מעידה חד פעמית עבורה


השופטת ציינה כי בביצוע העבירות הנהגת פגעה בערכים של שלמות הגוף והגנה על שלום הציבור. עוד צוין כי רף הרשלנות של הנהגת נחשב לבינוני שכן היא גרמה לתאונה עקב אי ציות לתמרור. הובהר כי מדובר בנהגת נורמטיבית אשר נוהגת משנת 2011 ואין לחובתה עבירות תעבורה, למעט הרשעה אחת מסוג קנס ולכן מדובר בעבירה משמעותית ראשונה עבורה.


עוד תואר בגזר הדין כי הנהגת הנוספת שנפגעה בתאונה נבדקה לאחר האירוע, ומכיוון שלא נמצא דופק עוברי ולא נצפו תנועות עובר הוחלט ליילד את העובר. השופטת הדגישה כי לפי עקרון ההלימה יש לבחון יחס הולם בין חומרת העבירה ובין מידת האשמה של הנהגת וסוג העונש שיושת עליה.


השופטת הפנתה להלכה שלפיה מרכיב חשוב בעת גזירת העונש בתיק של תאונת דרכים הוא תוצאות האירוע. עם זאת צוין כי עקרון השיקום מאפשר לבית המשפט לסטות מהעונש ההולם במקרים המתאימים.


עוד צוין כי תסקיר שירות המבחן בעניינה של הנהגת קבע כי הנהגת היא אישה נורמטיבית, סטודנטית שומרת חוק אשר תורמת לחברה ולכן המליץ להסתפק בענישה של שירות לתועלת הציבור.


המקרה יוצא דופן ומצדיק חריגה מהענישה המקובלת


לאחר בחינת נסיבותיה של הנהגת, השופטת פסקה כי מקרה זה נחשב ליוצא דופן ומצדיק חריגה מהענישה המקובלת במקרים דומים. הוחלט כי מדובר בנהגת נורמטיבית אשר הודתה באשמה בהזדמנות הראשונה, הביעה חרטה וצער על תוצאות מעשיה תוך מודעות להשלכות הקשות של התאונה.


עוד נקבע כי עברה התעבורתי הנקי של הנהגת מלמד כי מדובר במעידה חד פעמית שאינה מאפיינת את התנהלותה הרגילה בדרכים. בכל הקשור לאופייה של הנהגת הובהר כי מדובר באישה שמהווה דוגמא אישית לזולת, אחראית, מסורה וישרה.


עם זאת, השופטת החליטה כי אין להתעלם מתוצאותיה המצערות של התאונה שהובילו לאובדן של העובר בבטן אימו, למרות סליחתה לנהגת ובקשתה שלא להחמיר בעונשה.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות קשות, נכויות ופגיעות גוף קשות


בסופו של דבר, השופטת הטילה על הנהגת תשלום פיצוי בסך 2,000 שקלים לנהגת שנפגעה בתאונה והפילה את העובר. נוסף על כך היא הטילה על הנהגת פסילה רישיון נהיגה בפועל למשך תשעה חודשים, פסילת רישיון נהיגה על תנאי לתקופה של שלושה חודשים למשך שלוש שנים, צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 120 שעות, ומאסר על תאי לתקופה של חודשיים למשך שנתיים.


ת"ד 4066-02-18