בית משפט השלום בבאר שבע דן לאחרונה בסוגיית עונשו של אב שנהג להכות את שתי בנותיו במשך שנים באגרופים ובאמצעות חפצים. השופט קבע כי העבירות של תקיפת קטין בידי אחראי שביצע האב במשך השנים כלפי בנותיו הן חריגות בחומרתן, וגרמו להן לנזקים פיזיים ונפשיים קשים. לפיכך, לאחר שהודה בעבירות שיוחסו לו, האב נשפט לעונש מאסר בפועל לתקופה של 27 חודשים, מאסר על תנאי ותשלום פיצויים לשתי בנותיו.


האב היכה את בנותיו באכזריות במשך שנים


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, האב התגרש מאימן של שתי בנותיו הקטינות, והתגורר עימן בביתו יחד עם אישה נוספת שגם ממנה נולדו לו ילדים. במשך שנים הוא נהג להכות את בנותיו בתדירות גבוהה באמצעות אגרופים בפניהן ובראשן, ואף הכניס לאחת הבנות אצבעות לעיניה ודרש ממנה לא לספר על האירוע.


כמו כן צוין כי באחד המקרים האב היכה את אחת הבנות באמצעות חפץ ושרט אותה בפניה, ובמקרה אחר כאשר כעס על שתי בנותיו, היכה אותן בחוזקה בראש ובגב.


האב הופנה לשירות המבחן לצורך עריכת תסקיר בעניינו. בתסקיר צוין כי האיש בן 49, נתקל בקשיים להשתלב במסגרת תעסוקתית לאורך זמן. שירות המבחן תיאר כי האב לא מגלה אחריות לטיפול בילדיו, לא דואג לפרנסם או לחנכם, ואף נמנע מקבלת סיוע של גורמים טיפוליים.


שירות המבחן תיאר את האב כאדם בעייתי ואלים


עוד צוין בתסקיר כי בני משפחתו של האב תיארו אותו כאדם אלים ובעייתי, והובהר שבנותיו שנפגעו ממעשיו הועברו למסגרת מחוץ לבית בעקבות התנהגותו. שירות המבחן הדגיש כי הגבר מתקשה למצוא דרך לחינוך ילדיו שאינה כרוכה באלימות.


שירות המבחן התרשם כי קיימת רמת סיכון גבוהה להישנותה של התנהגות אלימה מצד האב, ובהיעדר שילובו במסגרת טיפולית לא ניתן יהיה להפחית רמה זו. כמו כן צוין שלאב אין את המוטיבציה הנדרשת לצורך השתתפות בתוכנית טיפולית ולכן לא הומלץ לשלבו בהליך שיקום.


נוסף על כך, הוגש לבית המשפט תסקיר בעניינן של נפגעות העבירה שבו צוין כי שתי הקטינות סבלו במהלך כל חייהן מהתעללות, השפלה ודחייה מצד אביהן ויתר בני המשפחה המורחבת. עורכת התסקיר התרשמה כי הנפגעות סבלו נוסף על ההתעללות הפיזית מאביהן גם התעללות רגשית שכללה איומים, עלבונות, ניצול רגשי והתעלמות מצרכיהן.


האב נהג להכות את בנותיו בראשן כיוון שסבר שהמכות לא יותירו בהן סימנים


במהלך עריכת התסקיר הקטינות סיפרו כי אביהן נהג להכות אותן בראשן ואמר להן כי הוא עושה זאת מאחר שהמכות הללו לא מותירות סימנים. לדבריהן בעקבות האלימות שהופעלה כלפיהן הן סובלות מקשיי נשימה, האצת דופק, כאבי גב וירידה בתיאבון ואינן מעוניינות לשמור על קשר עם האב אחרי שישוחרר.


המדינה טענה כי מעשי האב פגעו בכבודן של הקטינות, בשלמות גופן ובביטחונן האישי כשהן בשלב רגיש בחייהן. עוד נטען כי בעבירות אלימות במשפחה יש צורך להחמיר עם המבצע כדי להרתיע אחרים מביצוע מעשים דומים. על כן, התביעה ביקשה לקבוע מתחם ענישה שינוע בטווח שבין 18 ועד 36 חודשי מאסר בפועל בתוספת מאסר על תנאי ופיצוי לקטינות.


מנגד, הסנגור של האב טען כי לבנותיו לא נגרמו חבלות ממשיות בעקבות המעשים, וציין כי האב בעצמו חווה ילדות קשה שכללה נטישה. על כן, ההגנה ביקשה להסתפק בתקופת המעצר שריצה האב או לחילופין להטיל עליו עונש מאסר בדרך של עבודות שירות.


העבירות שביצע האב כלפי בנותיו נחשבות לחריגות בחומרתן


השופט הדגיש כי העבירות שהאב ביצע כלפי בנותיו נחשבות לחריגות בחומרתן כיוון שכללו תקיפות המכוונות דווקא לאברים רגישים ולעיניים, והיו עלולות לגרום להן לנזקים בלתי הפיכים. צוין כי הפגיעות נעשו במשך שנים רבות על ידי מי שתפקד כמשמורן היחיד של הבנות, וגרמו להן לנזקים פיזיים ונפשיים חמורים וקשים.


השופט הוסיף כי לאב קיימות הרשעות קודמות בתחום האלימות ועומד לחובתו אף מאסר על תנאי, אך זה לא הרתיע אותו מלתקוף את בנותיו באכזריות. עם זאת השופט התחשב בנסיבות חייו הקשות של האיש ואת העובדה שהודה באשמה.


השופט החליט להרחיק את האב מהחברה לתקופה ממושכת


הובהר כי במקרה זה השיקול המרכזי בענישה הוא השמירה על בטחון הבנות ושלומן, תוך הרחקת האב המסוכן מהחברה לתקופה משמעותית, והשתת עונש מרתיע.

 

יש לך שאלה?

פורום נפגעי עבירה פלילית, קורבנות ופיצויים בגין עבירה פלילית


בסופו של דבר, השופט גזר על האב עונש מאסר בפועל לתקופה של 27 חודשים, הפעלת עונש מאסר על תנאי של ארבעה חודשים שעמד לחובתו, 12 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, ותשלום פיצויים בסך 25 אלף שקלים לכל אחת מהקטינות.


תפ (ב"ש) 42888-02-19