בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין ליקויי בניה שהגישו רוכשי בית פרטי נגד יורשיו של מוכר הנכס שנפטר במהלך ההליך המשפטי. השופט קבע כי היורשים לא הוכיחו כי הבית נבנה לצורך מגורי האב ולא לצורך מכירתו. לפיכך הוא החיל על העסקה את הוראות חוק המכר, המחייבות את המוכר לפצות את הרוכש על ליקויי בניה שהתגלו בנכס לתקופה של 12 חודשים לאחר קבלת החזקה בו.


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, הרוכשים התקשרו עם המוכר בהסכם לרכישת בית פרטי חדש בחודש אפריל בשנת 2014. הצדדים חתמו על נספח להסכם שבמסגרתו התחייב המוכר לתקן את רשימת הליקויים שפורטה בו, כמו גם ליקויים עתידיים שיתגלו בבית לתקופה של 12 חודשים ממועד מסירת החזקה בבית לרוכשים.


לאחר קבלת החזקה בבית הרוכשים גילו בו ליקויי רטיבות ואיטום


הרוכשים טענו כי תקופה קצרה לאחר שקיבלו את החזקה בבית, הם גילו בו ליקויי בניה שכללו רטיבות, בעיות איטום ועבודות שהמוכר לא השלים בנכס. לגרסתם, הם פנו למוכר כדי שיתקן את הליקויים אך הוא לא נענה לדרישתם. הרוכשים צירפו לתביעתם נגד המוכר חוות דעת מטעם מהנדס שהעריך את עלות תיקון הליקויים בבית בסך כולל של 95,532 שקלים. הרוכשים הוסיפו וטענו כי יורשי המוכר מחויבים לפצותם לפי הוראות חוק המכר ולחילופין מכוח הנספח להסכם המכר וחוק החוזים.


מנגד, יורשי המוכר טענו כי אין להתייחס לבית כאל נכס שנרכש מקבלן ולכן חוק המכר אינו חל במקרה זה. עוד נטען כי הבית נועד במקור לצורך מגורי האב ונמכר בשל הרעה במצבו הבריאותי. היורשים הוסיפו כי הבית נמכר לרוכשים כפי שהוא תוך התחייבות לתקן רשימה סגורה של ליקויים, ולכן הם לא זכאים לקבל פיצויים. לכתב ההגנה צירפו היורשים חוות דעת מטעם מהנדס שהעריך את עלות תיקון הליקויים בסך של 3,861 שקלים בלבד.


בשל הפערים בין חוות הדעת של המהנדסים מטעם הצדדים, בית המשפט מינה מהנדס מומחה מטעמו לצורך הערכת עלות תיקון הליקויים. המהנדס הממונה קבע כי עלות תיקון הליקויים מסתכמת בסך של 33,700 שקלים בתוספת מע"מ.


חוק המכר חל גם ביחס לאנשים פרטיים כאשר הבית נבנה לצורך מכירה


השופט ציין כי בפסיקה קודמת נקבע שתחולת חוק המכר אינה מוגבלת לחברות והוא חל גם ביחס לאנשים פרטיים. הובהר כי אחריות מכוח החוק תחול גם על אדם פרטי שמעסיק חברה קבלנית לצורך הבניה כאשר הבית נבנה לצורך מכירה, וזאת כדי למנוע עקיפה של מטרות החוק באמצעות ביצוע עסקאות פיקטיביות.


לאחר שבחן את כלל הראיות והעדויות בתיק, השופט פסק כי היורשים לא הוכיחו שהבית נבנה לצורך מגורים של האב ולא לצורך מכירה. צוין כי העדות שמסר בנו של המוכר הייתה מתחמקת וניתנה תוך הימנעות ממתן תשובות ענייניות. השופט הוסיף כי יורשי המוכר עסקו בבניית בתים ומכירתם, מה שחיזק את טענת הרוכשים שהנכס נבנה למטרת מכירה.


הליקויים שפורטו בנספח להסכם המכר אינם מהווים רשימה סגורה


לסיכום נקבע כי יש לראות במוכר הבית כמוכר בהתאם לחוק המכר וסיווגו ככזה מביא לחיוב של יורשיו בתשלום פיצויים לרוכשי הבית. עוד צוין כי גם החוזה שנחתם בין הצדדים העניק לרוכשים אחריות לליקויים שיתגלו בבית לאחר המסירה, ולכן אין לראות בפירוט הליקויים בנספח להסכם בין הצדדים כרשימה סגורה.


השופט התרשם באופן חיובי מעדותה של רוכשת הבית והבהיר כי היא הייתה מוכנה לתת ליורשי המוכר הזדמנות לתקן את הליקויים, וזאת עד לשלב שבו הם התחילו להכחיש את קיומם של חלק מהליקויים.


יורשי המוכר סירבו לבחון לעומק בעיות איטום ורטיבות והציעו פתרונות בלתי מספקים


עוד צוין כי היורשים אף סירבו לבחון לעומקן בעיות איטום והציעו לרוכשים פתרונות שאינם מספקים. לעומת זאת הובהר כי עדותו של הממונה על התיקון מטעם היורשים שלא זכר את הפרטים הקשורים לליקויים יוצרת רושם שלפיו היורשים התעלמו מפניות המוכרים, ולא הביעו נכונות אמיתית לתקן הליקויים. לפיכך הוחלט שהיורשים מיצו את זכות התיקון שלהם ולכן מוצדק לפסוק לרוכשים פיצוי כספי.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


בסוגיית הנזק השופט ציין כי הליקויים העיקריים שנמצאו בנכס קשורים לרטיבות שמצריכה חפירה עד היסוד, לאריחים ולאיטום הגג. השופט אימץ את הסכום שקבע המהנדס המומחה מטעם בית המשפט, וחייב את היורשים לשלם לרוכשים סך כולל של 52 אלף שקלים עבור עלות תיקון הליקויים בתוספת רכיב פיצוי על עוגמת נפש. כמו כן נקבע כי יורשי המוכר ישלמו לקונים שכר טרחת עורך דין בסך של 8,000 שקלים.


תא (חי') 53698-08-15