התפרצות מחלת הקורונה בישראל הביאה עימה שלל אתגרים בכל תחומי החיים. בין מגוון התחומים שהושפעו מהתופעה נראה כי הנפגעים העיקריים הם תחומי העבודה, המסחר, התעופה והתיירות. בעקבות הנחיות משרד הבריאות המחייבות בידוד, נגרמו נזקים לחולים ומבודדים רבים כתוצאה משהותם בבידוד.


חליתם בקורונה ופספסתם ימי עבודה? ביטלו לכם טיסה? בדקו מה הזכויות שלכם וכיצד תוכלו לממשן בקלות וביעילות.


פיצויים לאדם שחלה בקורונה במסגרת עבודתו


לאדם שנדבק בקורונה בעקבות עבודתו עומדת הזכאות לקבל מהמוסד לביטוח הלאומי פיצויים בדיוק כמו כל נפגע עבודה אחר. הידבקות בקורונה כפגיעה בעבודה עלולה להתרחש במצבים רבים שבהם העובד נחשף לנגיף ונדבק במסגרת עבודתו. לדוגמה אדם שנדרש להגיע לדואר או לבנק בשליחות המעסיק, ובביקוריו במקומות אלו הוא נדבק בנגיף הקורונה.


אפשרות נוספת להידבקות בנגיף היא במהלך נסיעת עסקים לחו"ל מטעם מקום העבודה, או נסיעה לצורך השתתפות בכנסים מקצועיים רבי משתתפים. אלו רק שתי דוגמאות מתוך אינספור אפשרויות להידבקות במסגרת העבודה.


במקרה שעובד נדבק במהלך עבודתו והוא יכול להוכיח כי ההידבקות אירעה בשל העובדה שמעסיקו נהג ברשלנות ולא נקט באמצעי זהירות, בטיחות ומניעה כפי שנדרש ממנו, הוא יוכל להגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות נגד המעסיק.


עם זאת, במסגרת תביעה כזו העובד יצטרך להוכיח שנגרם לו נזק בריאותי וכלכלי ממשי בעקבות ההידבקות בנגיף. חשוב לציין כי השפעות נגיף הקורונה הן עדיין בהליך של בדיקה וחקירה, ולכן לא ברור האם המחלה עלולה לגרום לנזקים בריאותיים לאחר ההחלמה ובטווח הארוך. באופן כללי בתביעות נזיקין נהוג להמתין עם הגשת התביעה עד להתגבשותו של הנזק והתייצבותו, ולכן בשלב זה הגשת תביעת נזיקין עקב הידבקות בקורונה היא בעייתית בכל הקשור להיבט התגבשות הנזק הרפואי.


זכאות לימי מחלה בעקבות היעדרות מהעבודה בשל חשש להידבקות בנגיף


נכון למועד פרסום כתבה זו, הונחו כל החוזרים מחו"ל להישאר בבידוד במשך 14 יום. בעקבות ההנחיה הגורפת של משרד הבריאות, כל נוסע שחזר מחו"ל צפוי להפסיד ימי עבודה בעקבות שהותו בבידוד. עובד שנדרש לשהות בבידוד עקב חשד שנדבק בקורונה, ייחשב כמי שנעדר מהעבודה בעקבות מחלה ויוכל לקבל דמי מחלה על התקופה שבה הוא לא מגיע לעבודה, בהתאם לימי המחלה הצבורים שלו.


כיצד מחושבים ימי המחלה בעקבות היעדרות מעבודה עקב שהייה בבידוד?


עובד שנעדר מעבודתו בעקבות שהייתו בבידוד לא יקבל שכר עבור יומו הראשון בבידוד, עבור היום השני הוא יקבל 50% משכרו וכך גם לגבי היום השלישי. מהיום הרביעי ואילך העובד יקבל תשלום עבור כל יום היעדרות לפי שכרו המלא. במקרה שבו לעובד לא צבורים מספיק ימי מחלה, ימים אלו ינוכו משכרו. חשוב לציין כי למעסיק אסור לפטר עובד שנדרש לשהות בבידוד, וגם אסור לו לדרוש ממנו להגיע לעבודה או לאפשר לו להיכנס למקום העבודה גם אם הוא רוצה בכך.


כדי לממש את הזכות לקבל ימי מחלה עבור תקופת הבידוד, העובד נדרש לדווח למשרד הבריאות על מקום שהייתו ועל הימצאו בבידוד. כמו כן העובד צריך לדווח למעסיקו כי הוא שוהה בבידוד, ולהעביר אליו תעודת מחלה גורפת שהנפיק משרד הבריאות והצהרה על ההיעדרות מהעבודה, בצירוף אישור על מועד עזיבתו את המדינה שממנה חזר לישראל.


המעסיק והעובד יכולים לסכם ביניהם כי בתקופת הבידוד העובד יעבוד מהבית ויקבל משכורת במקום לקבל דמי מחלה, וזאת אם לעובד יש תנאים מתאימים לכך בביתו.


מהן הזכויות של הנוסעים בעת ביטול טיסה או מלון בעקבות וירוס הקורונה?


בשל ביטולים רבים של חופשות מתוכננות לחו"ל הנובעים מהתפשטות נגיף הקורונה בעולם, הרשות להגנת הצרכן פרסמה דגשים לחוק הגנת הצרכן הנוגעים לביטול של עסקאות בתחום התיירות והתעופה. בהודעה צוין כי רכישת מוצר תיירות שנעשית באמצעות טלפון או אינטרנט נחשבת לעסקת מכר מרחוק. חשוב לציין כי כיום רוב עסקאות בתחום התיירות נעשות באמצעות דרך זו.


לפי חוק הגנת הצרכן, אדם שקנה מוצר תיירות יכול לבטל את העסקה במהלך 14 יום מיום רכישת המוצר ויום הרכישה אינו נחשב במניין הימים. כמו כן הביטול כפוף לכך שקיימים יותר משבעה ימי עסקים עד למועד קבלת השירות.


על כן, ביטול השהות במלון או הטיסה צריך להיעשות לפחות שבעה ימים לפני התאריך שבו הם היו צריכים להתבצע, לא כולל ימי חג, שישי ושבת. במקרה שבו הרוכש לא קיבל חוזה המפרט את תנאי העסקה, התקופה שבה מותר לו לבטל את העסקה תיספר החל ממועד קבלת החוזה.


תשלום דמי ביטול במקרה של ביטול חופשה


ביטול העסקה חייב להיות בהתאם לחוק, ומוכר השירות אינו רשאי לקצר את התקופה שבמהלכה הרוכש יכול לבטל את העסקה. עם זאת המוכר יכול לקבוע כי ביטול העסקה גם במהלך התקופה הקבועה בחוק יחייב את הרוכש בתשלום דמי ביטול. דמי הביטול הם בסך של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים, לפי הנמוך מבין השניים.

 

יש לך שאלה?

פורום צרכנות ותביעות קטנות
פורום זכויות עובדים | התאגדות עובדים


לפי החוק, הצרכן מחויב למסור למוכר את הודעת הביטול תוך שבועיים ממועד ביצוע העסקה. עם זאת כאשר הרוכש הוא אזרח ותיק, בעל מוגבלות או עולה חדש, החוק מאריך את התקופה שבמסגרתה ניתן לבצע את הביטול וקובע כי ניתן יהיה לבטל את העסקה במשך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה, או ממועד קבלת חוזה העסקה לפי המאוחר מביניהם. מימוש זכות זו כפוף לכך שהרוכש ביצע שיחת טלפון עם המוכר לפני הרכישה.