בצל התפשטות נגיף הקורונה והנחיות הממשלה לציבור בישראל, מעסיקים רבים מתמודדים עם שאלות רבות בנוגע לזכויותיהם ולהתנהלותם מול העובדים בעקבות המשבר. לנוכח חובת הבידוד שהוטלה על עשרות אלפי ישראלים ששבו מחו"ל לאחרונה, עובדים רבים נאלצו להיעדר מעבודתם וגרמו לחוסר ודאות בקרב המעסיקים. נוסף על כך, הנחיות הממשלה העדכניות שאוסרות על הפעלת מקומות בילוי, מסעדות, בתי קפה ואולמות אירועים גורמות אף הן לפגיעה ממשית במעסיקים רבים ובהיקף המסחר.


מסלול הלוואות ייעודי לעסקים קטנים ובינוניים


על רקע התפרצות נגיף הקורונה, המדינה החליטה להקים מסלול הלוואות ייעודי שנועד לסייע לעסקים בסדר גודל קטן ובינוני שנקלעו לקשיים כספיים בעקבות התפרצות הנגיף. מסלול זה מוצע במסגרת פעילות קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. סכום ההלוואה המירבי במסגרת מסלול זה הוא עד חצי מיליון שקלים או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון לפי הגבוה מבין השניים.


זכאות העובד לקבל דמי מחלה עבור תקופת השהייה בבידוד


בהתאם להנחיות משרד הבריאות, עובד שנאלץ לשהות בבידוד או שנדרש להימצא עם ילדו ששוהה בבידוד, זכאי לקבל תשלום של דמי מחלה לפי יתרת דמי המחלה הצבורה שלו ובהתאם להסכם העבודה שלו. חשוב לציין כי עובד שאין לו יתרת ימי מחלה צבורים, לא יהיה זכאי לתשלום של דמי מחלה עבור הימים שבהם ישהה בבידוד וניתן לנכות את ימי ההיעדרות משכרו, בהתאם לנהלי חופשה ללא תשלום.


העובד אינו נדרש להציג למעסיק אישור מחלה, אך הוא יידרש להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת שהוציא משרד הבריאות ולחתום על הצהרה בדבר היעדרותו מהעבודה. במקרה שבו העובד שוהה בבידוד כי שב מחו"ל, הוא צריך לצרף אישור על מועד עזיבתו את המדינה שממנה חזר לישראל.


המעסיק יכול לדרוש מעובד שנמצא בבידוד לבצע את עבודתו מרחוק, במקרה שבו ביצוע העבודה הוא אפשרי. במצב כזה, העובד יהיה זכאי לקבל שכר רגיל ולא דמי מחלה. למעסיק אסור לאפשר לעובד להגיע לעבודה כאשר הוא מחויב לשהות בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות וזאת גם אם העובד מעוניין בכך. נוסף על כך, הנחיות משרד הבריאות קובעות כי למעסיק אסור לפטר עובד שנמצא בבידוד.


הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום


המעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה כפויה ללא תשלם בעקבות הקורונה. הנחיות שירות התעסוקה בעניין זה קובעות כי אפשר להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום גם מבלי לחייבם לנצל את ימי החופשה הצבורה שלהם, והם יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה בכפוף לעמידה בתנאים.


התנאי הראשון הוא כי תקופת החופשה ללא תשלום היא ל-30 יום לכל הפחות והתנאי השני הוא כי העובדים עומדים בתנאים הקבועים בחוק לקבלת דמי אבטלה, כפי שמפורט באתר המוסד לביטוח לאומי.


מעסיק שהחליט להוציא את עובדיו לחופשה ללא תשלום צריך למלא עבורם טופס "אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר". למרות העובדה ששירות התעסוקה מכנה את החופשה ללא תשלום כ"חופשה כפויה", חשוב לשים לב כי לא ניתן להוציא עובדים לחל"ת כפוי מבלי לקבל את הסכמתם לכך בכתב.


במהלך תקופת החופשה ללא תשלום, המעסיק מחויב להמשיך ולשלם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובדיו בשני חודשי החופשה הראשונים. עם זאת, המעסיק אינו נדרש לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני או לקרנות ההשתלמות של העובדים עבור הימים שבהם הם שהו בחופשה ללא תשלום. לפיכך, חשוב שהמעסיק יבהיר לעובדיו כי הפסקת ההפרשות לביטוח המנהלים או לקרן הפנסיה עלולה לפגוע בזכויותיהם. על כן העובדים צריכים לדאוג לרצף הזכויות הפנסיוניות שלהם באופן עצמאי במהלך תקופת החופשה ללא תשלום.


ניצול של ימי חופשה צבורים


לפי ההנחיות, העובדים לא חייבים לנצל את ימי החופשה שלהם כדי להיות זכאים לקבל דמי אבטלה. עם זאת, המעסיק יכול לחייב עובד לצאת לחופשה שנתית ולנצל את ימי החופשה הצבורים שלו. כאשר מדובר בחופשה רצופה שעולה על תקופה של שבעה ימים, צריך להודיע על כך לעובד 14 יום מראש. במקרה של חופשה של פחות משבעה ימים רצופים, אין חובה לתת התראה על כך מראש. עם קבלת הסכמת העובד בכתב ניתן לקצר את תקופת ההודעה מוקדמת על יציאה לחופשה.


צמצום משרה והפחתת שכר לעובד


ניתן להפחית שכר או לצמצם משרה של עובד אך זאת בכפוף לקבלת הסכמת העובד לביצוע פעולות אלו. בנסיבות שבהן הפעולות הללו נעשות כלפי כלל העובדים, עובד שלא מסכים לשינוי בתנאי העסקתו יוכל להתפטר בדין מפוטר. זאת מכיוון שהפחתת משרה ללא קבלת הסכמה מהעובד למהלך מראש, עשויה להיחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות עובדים | התאגדות עובדים


הוראות משרד הבריאות מחייבות מניעת התקהלות של מעל עשרה אנשים והקפדה על שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם אחד לשני, לצורך מניעת הדבקה והתפשטות של הנגיף. לפיכך מעסיקים מחויבים להיערך לשינוי של סדרי משמרות והקטנת מספר עובדים בכל משמרת. בנסיבות אלה המעסיק יכול להסתפק במתן של הודעה בכתב לעובדים על השינויים בסדרי העבודה הנובעים מהנחיות משרד הבריאות.