בית משפט השלום בנצרת עסק לאחרונה בסוגיית עונשו של גבר שהורשע לאחר שהודה בעבירות של תקיפת בת זוג הגורמת לחבלה של ממש ובעבירה של היזק לרכוש במזיד. השופטת קבעה כי האיש פגע בשלמות גופה של אשתו, בביטחונה ובשלמות התא המשפחתי בכך שתקף אותה באמצעות חגורה וגרם לה לחבלות. לפיכך, היא גזרה עליו עונש מאסר בפועל לתקופה של תשעה חודשים ועונש מאסר על תנאי.


הגבר היכה את אשתו באמצעות חגורה וגרם לה לחבלות


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, בעת האירועים בני הזוג היו נשואים במשך 15 שנה והורים לארבעה ילדים משותפים. לפי האישום הראשון נגד האיש, בחודש יוני בשנת 2019 הבעל ביקש את הטלפון הנייד של אשתו וזרק אותו לעבר הרצפה. בהמשך הוא שאל את אשתו היכן כרטיס האשראי שלו ואמר לה שהוא מעוניין לרכוש סמים. לאחר שהאישה השיבה כי הכרטיס נמצא אצלו הוא הוציא את החגורה ממכנסיו, היכה אותה באמצעותה וגרם לה לחבלה ביד. לאחר שהאישה ברחה מהאיש הוא רץ בעקבותיה, פתח מגירות והשליך אותן לרצפה, זרק חפצים שונים ושבר עציץ עשוי זכוכית.


לפי האישום השני, כשבוע וחצי לפני האירוע שתואר באישום הראשון, האישה ביקשה מבעלה שיפסיק להשתמש בסמים ובתגובה הוא תקף אותה, היכה אותה וגרם לה לחבלה ביד.


הגבר התקשה להתמיד בעבודתו בעקבות השימוש בסמים


הגבר הודה בעבירה של תקיפת בת זוג הגורמת חבלה של ממש ובעבירה של היזק לרכוש במזיד והופנה לשירות המבחן כדי שיערוך תסקיר בעניינו. שירות המבחן ערך בעניינו של האיש שני תסקירים כאשר בתסקיר הראשון צוין כי לפני ביצוע העבירות האיש עבד במפעל, אך התקשה להגיע באופן סדיר לעבודה עקב שימושו בסמים.


שירות המבחן ציין כי אשתו של הגבר טענה כי לא היה אלים כלפיה בעבר, והוסיפה כי הוא יכול להפסיק להשתמש בסמים ללא צורך בגמילה. על כן קצין המבחן התרשם כי היא ניסתה לטשטש את החלקים הבעייתיים בהתנהלותו של הבעל, ונטלה על עצמה אחריות לנסיבות שהובילו אותו לבצע את העבירות.


עוד צין בתסקיר כי הגבר נוהג באופן אימפולסיבי ומתקשה לשלוט בדחפים ולהפעיל שיקול דעת. לפיכך שירות המבחן נמנע ממתן המלצה טיפולית ביחס אליו. בתסקיר סופי שנערך בעניינו של האיש לבקשתו על רקע נכונותו להשתלב בטיפול, צוין כי הוא עדיין שוהה במעצר ומתקשה להתמודד עם הריחוק מבני משפחתו.


שירות המבחן התרשם שקיים סיכון גבוה מצד האיש לביצוע עבירות אלימות בעתיד


קצין המבחן התרשם כי האיש מתקשה להכיר בבעיית ההתמכרות שלו, ומגלה מוטיבציה להשתלב בטיפול עקב חשש מההליך המשפטי שמתנהל נגדו. לפיכך, מסקנת שירות המבחן הייתה כי עדיין קיים סיכון גבוה להישנות של ביצוע העבירות מצידו של האיש, וכי חלופת ענישה בדמות שירות קהילתי אינה צפויה להפחית את הסיכון.


המדינה טענה כי מעשיו של האיש פגעו בערכים של שלמות גופה של אשתו והאינטרס הציבורי מחייב החמרה בענישה כלפיו. עוד נטען כי תסקירי שירות המבחן מלמדים כי הוא הביע מוטיבציה חיצונית בלבד להשתלב בהליך טיפולי, ורמת הסיכון לבצע עבירות דומות בעתיד היא גבוהה. על כן התביעה ביקשה לקבוע מתחם עונש הולם שנע בין 12 ועד ל-24 חודשי מאסר בפועל, ולהטיל על האיש עונש שלא יפחת מ-18 חודשי מאסר בפועל בתוספת מאסר על תנאי וקנס.


מנגד, סנגורו של האיש טען כי מדובר בעבירות שבוצעו ללא תכנון מוקדם במסגרת ויכוח בין בני הזוג ואשר לא גרמו לאישה נזקים חמורים. עוד נטען כי מדובר בהסתבכות הראשונה של האיש בעבירות מסוג זה, וצוין כי הוא הודה במעשים וחסך בזמן שיפוטי יקר ובצורך להעיד את אשתו.


לפי גרסת הסנגור הגבר התנצל בפני אשתו ושניהם מעוניינים לשוב לחיים משותפים תוך שיקום היחסים ביניהם. לפיכך הסנגור טען כי במקרה זה מתחם העונש ההולם נע בין עונש מאסר על תנאי ועד ל-12 חודשי מאסר בפועל, וביקש מבית המשפט להסתפק בתקופת מעצרו של האיש.


מעשיו של האיש גרמו לאישה לחבלות של ממש והטילו עליה אימה


השופטת ציינה כי האיש פגע בערכים המוגנים של שלמות גופה של אשתו, של ביטחונה האישי ושל האוטונומיה שלה על גופה. נקבע כי העבירות שביצע האיש גרמו לאשתו לחבלות של ממש וכללו מעשי אלימות קשים שהטילו עליה אימה.


השופטת הוסיפה כי לפי תסקירי שירות המבחן שנערכו ביחס לאיש, מדובר בהתנהגות שנבעה מאובדן שליטה על רקע התמכרות לאלכוהול וסמים. נקבע כי מתחם הענישה הראוי במקרה זה נע בין שמונה חודשי מאסר בפועל ועד ל-15 חודשי מאסר בפועל.


עוד צוין כי הגבר נטל אחריות על מעשיו, תרם לחיסכון בזמן שיפוטי ובמהלך מעצרו שהה תקופה ממושכת מאחורי סורג ובריח. הובהר כי לחובתו של האיש קיימות ארבע הרשעות קודמות שהתיישנו בעבירות אלימות, רכוש, התפרצות ואיומים שבגינן הוא אף ריצה עונש מאסר קצר.


יש לך שאלה?

פורום נפגעי עבירה פלילית, קורבנות ופיצויים בגין עבירה פלילית


בסופו של דבר, השופטת הטילה על הגבר עונש של תשעה חודשי מאסר בפועל, חמישה חודשי מאסר על תנאי שיופעל אם האיש יבצע עבירת אלימות במשפחה ומתן התחייבות שלא לבצע עבירת אלימות במשפחה לתקופה של שלוש שנים.


תפ (נצ') 35163-06-19