בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש צעיר שנחבל בשורש כף היד לאחר שנפל לבור עמוק בכביש ביישוב שבו התגורר. השופט קבע כי בין הבור ובין הכביש היה פער גבהים משמעותי באופן שהופך אותו למפגע ממשי מה שמטיל אחריות על הרשות המקומית לפצות את הצעיר על נזקיו. לפיכך נקבע כי הרשות המקומית תשלום לצעיר סך של 215,563 שקלים עבור הנזק שנגרם לו בעקבות התאונה.


בעת הליכה על הכביש ביישוב, הצעיר נפל לבור עמוק ושבר את כף ידו


לפי גרסת הצעיר שפורטה בפסק הדין, בעת הליכתו בכביש פנימי ביישוב שבו הוא מתגורר, רגלו נכנסה לבור חפור בכביש, הוא נפל ונחבל בשורש כף היד. בתחילה הוא סבר כי הכאב יחלוף אך כעבור יומיים משכאביו התגברו, הוא פנה למרפאה ונערך לו צילום שהדגים שבר בשורש כף היד וידו גובסה.


הצעיר הוסיף וטען כי הכביש משמש לתנועת כלי רכב ולמעבר של הולכי רגל וכי בזמן התאונה לא היו במקום מדרכות. על כן נטען כי הרשות המקומית נושאת באחריות לאירוע, מאחר שהתרשלה בתחזוקת הכביש ולא טיפלה בבור שגרם לצעיר ליפול ולהיחבל בידו.


הרשות המקומית טענה כי השיהוי בפניה לקבלת טיפול רפואי מערער את גרסתו של הצעיר


מנגד, הרשות המקומית טענה כי חבלה בשורש כף היד הייתה צריכה לגרום לצעיר לפנות לקבלת טיפול רפואי במהירות אפשרית לאחר האירוע, והתעכבותו פוגעת באמינות גרסתו. הרשות המקומית הוסיפה כי עדותו של הצעיר היא בבחינת עדות יחידה של בעל דין, ולכן בית המשפט נדרש לבחינה קפדנית של גרסתו לאירוע. עוד נטען כי יש להטיל על האיש אשם תורם בשיעור גבוה לנוכח היכרותו עם הכביש שנמצא בסביבת מגוריו.


השופט ציין כי העובדה שהצעיר פנה לקבל טיפול רפואי יומיים לאחר התאונה לא מערערת את גרסתו לאירוע, מאחר שייתכן וסבר כי מדובר בפגיעה חולפת וכי כאביו היו נסבלים. נקבע כי גרסתו של הצעיר ועדותו בפני בית המשפט היו אמינות ועקביות.


במועד התאונה הכביש שימש למעבר כלי רכב והולכי רגל


בסוגיית אחריותה של הרשות המקומית צוין כי הבור שתועד בתמונות שצירף הצעיר לתביעתו הוא עמוק, ונחשב למפגע שהרשות המקומית אחראית לתיקונו. נוסף על כך צוין כי לפי התמונות נראה כי במועד האירוע הכביש שימש כמעבר למכוניות ולהולכי רגל ולא היו מדרכות בשני צדדיו. השופט הבהיר כי בכביש נראה בור בעומק ניכר אשר הופך אותו למפגע ממשי.


עוד נקבע כי הרשות המקומית אחראית לתחזק את המדרכות ואת הכבישים בתחום שיפוטה. הודגש כי הבור הוא בגדר מפגע תשתיתי שלא נוצר ברגע אחד, ולכן הייתה לרשות המקומית שהות מספקת לטפל בו.


הרשות המקומית התרשלה בטיפול בבור כאשר לא גידרה אותו ולא מנעה גישה אליו


השופט פסק כי הרשות המקומית התרשלה בטיפול בבור, כיוון שלא טיפלה כראוי בכביש ששימש למעבר של הולכי רגל ולא גידרה אותו כדי להזהיר את העוברים והשבים. צוין כי הרשות המקומית הייתה יכולה לגדר או לסמן את הבור בסימון זמני כדי למנוע אליו גישה פיזית עד לטיפול בו אך לא עשתה זאת. הובהר כי הרשות הייתה צריכה לצפות את הסיכון הגלום בבור למשתמשי הדרך. לפיכך, הוחלט כי הרשות המקומית אחראית לפצות את הצעיר על הנזקים שנגרמו לו בתאונה.


לצעיר יוחס אשם תורם בשיעור של 20%


השופט החליט לייחס לצעיר אשם תורם לתאונה בשיעור של 20%, כיוון שהתאונה אירעה בסביבת המגורים שלו ולכן הוא היה צריך לשים לב לסביבתו בעת ההליכה.


מומחה רפואי מטעם בית המשפט בדק את הצעיר וקבע כי הוא שבר בעבר את כף ידו, אך הובהר כי פגיעה זו החלימה לחלוטין בהסתמך על אישור רפואי שניתן לצעיר, וקבע כי הוא כשיר לפעילות ספורטיבית. על כן המומחה קבע כי הנכות בשיעור של 10% שנותרה לצעיר בכף ידו נגרמה בעקבות תאונת הנפילה.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד


לאחר שבחן את כלל הראיות שכללו בין היתר את תלושי השכר של הצעיר לפני התאונה, השופט קבע כי סך נזקיו מסתכמים ב-269,454 שקלים. מאחר שיוחס לצעיר אשם תורם בשיעור של 20%, הוחלט כי הרשות המקומית תשלם לו פיצויים בסך של 215,563 שקלים. כמו כן נקבע כי היא תשלם לאיש שכר טרחת עורך דין בסך של 50,442 שקלים והוצאות משפט.


תא (חי') 24904-12-17