בית משפט השלום בקריית גת קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש מורה בבית ספר נגד העירייה ומשרד החינוך עקב נפילה שאירעה לו לאחר שעלה על כיסא כדי להדליק מזגן בכיתה שבה לימד. השופט קבע כי העירייה ומשרד החינוך אחראים לפצות את המורה על הנזק שנגרם לו בעקבות הנפילה.


הובהר כי העירייה לא סיפקה שלטים לכל המזגנים בכיתות והתקינה את מתגי ההפעלה של המזגנים בגובה רב. עוד נקבע כי משרד החינוך לא הנחה את המורה כיצד לנהוג כדי למנוע ממנו את הצורך לעלות על כיסא כדי להפעיל את המזגן.


המורה נפל ונחבל בברך בעת שטיפס על כיסא כדי להדליק את המזגן בכיתה


לפי גרסת המורה, שהיה בן 53 בעת האירוע, בחודש נובמבר בשנת 2015 הוא עלה על כיסא כדי להפעיל את המזגן בכיתה שבה לימד מאחר שהיה קר. המורה טען כי מתג המזגן הותקן בגובה רב ולכן הוא נאלץ לעלות על כיסא כאשר במהלך העלייה הוא נפל ונחבל בברך.


בעדותו של המורה בפני בית המשפט הוא ציין כי בכיתה מותקנים מזגנים ללא שלט רחוק ומאחר שמתג הפעלתם מותקן בגובה של 2.6 מטרים בערך הוא נאלץ לעלות על כיסא לצורך הפעלתם. עוד צוין כי הוא נקט בדרך זו עשרות פעמים מידי שנה והדבר היה ידוע להנהלת בית הספר שלא התייחסה כלל לנושא.


מנגד, העירייה ומשרד החינוך טענו כי אין מקום לקבל את עדות המורה וזאת לנוכח סתירות שעלו בין כתב התביעה שהגיש ובין העדות שמסר בבית המשפט. עוד נטען כי מדובר במקרה של עדות יחידה כאשר המורה לא הביא כל עד נוסף כדי לתמוך בגרסתו.


העירייה ומשרד החינוך טענו שהמורה פעל בניגוד לנהלים ולכן נפל ונפגע


הנתבעות הוסיפו וטענו כי המורה פעל בניגוד לנוהל שלפיו אך ורק אב הבית בבת הספר מורשה להפעיל את המזגנים בכיתות. לגרסתן, מאחר שרק לאב הבית היה שלט למזגנים בכיתות, הוא היחיד שהורשה להפעיל את המזגנים. עוד נטען כי במקרה שבו המורה רצה להפעיל את המזגן, היה עליו לקרוא לאב הבית כדי שיעשה זאת ולא להסתכן באמצעות עליה עצמאית על הכיסא.


השופט ציין כי השתכנע שהתאונה אירעה לפי הגרסה שמסר המורה. לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות הוא קבע כי בבית הספר היה ידוע ומקובל כי בבקרים שבהם לא הופעלו המזגנים על ידי אב הבית, המורים היו מפעילים בעצמם את המזגנים על ידי שימוש במתג שהותקן בכיתה. הובהר כי בעוד שינוי הטמפרטורה של המזגן נעשתה באמצעות השלט, הפעלתם השוטפת נעשתה באמצעות המתגים המותקנים על הקיר בכיתה.


מנהל בת הספר ואב הבית ידעו שהמורים מפעילים את המזגנים בעצמם


עוד נקבע כי אב הבית ומנהל בית הספר ידעו כי המורים מפעילים את המזגן בעצמם ולשם כך נאלצים לעלות על כיסא. השופט ציין כי העירייה היא הבעלים של בית הספר ולכן נושאת באחריות לתחזק את המתקנים שבו כולל המזגנים. משרד החינוך הוא המעסיק של המורה ולכן מחויב לנקוט בכל האמצעים הסבירים כדי למנוע נזק גוף לעובדיו.


השופט הבהיר כי הנהלת בית הספר אפשרה למורים להפעיל את המזגנים באופן עצמאי תוך שימוש במתג שדרש עליה על כיסא ולכן הנהיגה שיטת עבודה שאיננה בטיחותית. נקבע כי העירייה אחראית לציוד בבית הספר ולכך שהמתגים הותקנו בגובה רב מבלי שסיפקה שלט נפרד לכל אחת מהכיתות. השופט הוסיף כי משרד החינוך נושא באחריות כלפי המורה מכיוון שהנהלת בית הספר לא נתנה לו הוראות ברורות ולא הדריכה אותו לשיטת עבודה בטוחה שתמנע את הצורך לעלות על כיסא כדי להפעיל את המזגנים.


השופט הדגיש כי בבית הספר הייתה שיטת עבודה מקובלת שלפיה השלטים נועדו לשינוי מצב ההפעלה והטמפרטורה בעוד הפעלתם השוטפת נעשתה על ידי המורים בכיתות. על כן הוחלט כי משרד החינוך נושא ב-65% מהאחריות לאירוע והעירייה נושאת ב-35% מהאחריות.


המורה היה צריך להיזהר בעת הפעלת המזגן מאחר שהיה ותיק ומנוסה


עם זאת, צוין כי המורה היה צריך להיזהר בעת הפעלת המזגן וזאת מכיוון שהיה מנוסה וותיק ושימש כמורה בבית הספר במשך כ-30 שנה כאשר בחלק מהתקופה אף מילא תפקיד של סגן מנהל בית הספר. לפיכך נפסק כי במקרה זה מוצדק לייחס לאיש אשם תורם בשיעור של 25%.


בסוגיית הנזק, אורתופד מומחה שמונה על ידי בית המשפט קבע כי בעקבות התאונה נגרמה למורה נכות בשיעור של 10% בגין הגבלות תנועה בברך. בסופו של דבר נקבע כי נזקיו של המורה בעקבות התאונה מסתכמים בסך של 182 אלף שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד


לאחר ניכוי אשם תורם בשיעור 25% ותקבולי ביטוח לאומי שקיבל המורה בסך של 90 אלף שקלים, הנתבעות חויבו לשלם למורה סך של 46,500 שקלים. נקבע כי משרד החינוך ישלם למורה 65% מהסכום והעירייה את היתרה. נוסף על כך, הנתבעות ישלמו למורה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך של 12 אלף שקלים.


ת"א 61286-10-17