בית משפט השלום בהרצליה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין ליקויי בניה שהגישו רוכשי בית בבניה קלה נגד החברה שבנתה עבורם את הבית. השופט קבע כי חברת הבניה התרשלה בבניית הבית ובבדיקת היסודות והניקוז, ולכן עליה לפצות את הרוכשים על הנזקים שנגרמו להם בסך כולל של 1,287,777 שקלים.


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בשנת 2010 שני בעלי זכויות במגרש במושב פנו לחברת הבניה כדי שתבנה עבורם בשטח את ביתם בבניה קלה. בחודש מאי 2011 חתמו בעלי הזכויות על הסכם לבניית הבית עם החברה.


לאחר הכניסה לבית הרוכשים גילו סדקים בקירות, רטיבות וקורוזיה


לפי גרסת רוכשי הבית, לאחר שקיבלו את החזקה בבית הם גילו בו ליקויים רבים שכללו בין היתר היעדר ביסוס מתאים שגרם לסדקים עמוקים בקירות, בעיות איטום ובידוד, קורוזיה בקורות הפלדה שמשמשות כשלד הבית ועוד.


הרוכשים הוסיפו וטענו כי לנוכח חומרתם של ליקויי הבניה אין מנוס מהריסה כללית של הבית ובניה של בית חדש במקומו. נוסף על כך, הם טענו כי בעקבות ליקויי הבניה נגרמו להם גם נזקים עקיפים דוגמת נזק לריהוט, עוגמת נפש והוצאות דיור חלופי.


לפי גרסת הרוכשים, חברת הבניה השתמשה בתצלומים של ביתם לצורכי פרסום באינטרנט מבלי שקיבלה לכך את אישורם ולכן פגעה בפרטיותם והתעשרה על חשבונם שלא כדין.


מנגד, חברת הבניה הכחישה את כל הטענות שטענו נגדה הרוכשים. לגרסתה, הרוכשים נושאים באחריות לכשלים בנושא הניקוז בבית מאחר שהם אלו שביצעו את עבודות הפיתוח והניקוז בשטח.


מהנדס מומחה מצא בבית סדקים בקירות, בעיות איטום ובידוד ושקיעת רצפה


בית המשפט מינה מהנדס מטעמו כדי שיערוך חוות דעת בכל הקשור לליקויי הבניה בבית. לאחר שהמהנדס ביקר בבית וביצע בו בדיקות הוא קבע כי מצא בו בין היתר סדקים בקירות, בעיות איטום ובידוד, קורוזיה בפרטי קונסטרוקציה ושקיעת רצפה. עם זאת הוא ציין כי ניתן לתקן את הליקויים בבית ואין צורך להרוס אותו.


מהנדס נוסף שמונה על ידי בית המשפט כדי לחוות דעתו בסוגיית הליקויים ביסודות קבע כי הבית נבנה ללא תכנית יסודות וביסוס מתאימה. נוסף על כך, הוא ציין כי בבית נמצאו סדקים בקירות ויסודות שאינם בעומק הנדרש.


גם לאחר ביצוע התיקונים ייתכן שהרוכשים יאלצו להרוס את הבית


צוין כי ניתן לתקן את הליקויים באמצעות ניקוז והרחקת מים מהיסודות, הפרדה של הקרקע מרצפת הבית והקורות ותיקון הליקויים התפקודיים. המהנדס ציין כי לנוכח הכשלים ביסודות המבנה, קיים סיכון כי גם לאחר ביצוע התיקונים ייתכן שהדיירים יאלצו להרוס את הבית לגמרי.


כדי להעריך את עלות תיקון הנזקים, בית המשפט מינה שמאי שקבע כי ירידת הערך של הבית היא בסך כולל של 278,600 שקלים. עם זאת השמאי קבע כי במקרה שבו תידרש הריסת הבית עקב הפגמים ביסודות, ירידת הערך תהיה בסך של 50% מערכו הכולל.


השופט אימץ את חוות הדעת של המהנדסים המומחים מטעם בית המשפט וציין כי לפי חוות הדעת שהגישו, רוב הליקויים בבית וירידת הערך שלו נובעים מפגמים ביסודות הבית ובקונסטרוקציה. הובהר כי פגמים אלו בצירוף סוג הקרקע שעליו בנוי הבית גרמו לליקויים שצוינו בחוות הדעת כאמור.


נקבע כי לפי חוק המכר (דירות) האחריות לתיקון הליקויים היא של חברת הבניה. השופט דחה את טענת חברת הבניה כי האחריות לליקויים היא של הרוכשים, תוך ביסוס על חוות הדעת של המהנדסים שקבעו כי חברת הבניה נושאת באחריות כוללת על התכנון והביצוע.


חברת הבניה נושאת באחריות בלעדית לאיכות הבניה ולליקויים


השופט פסק כי מרגע שחברת הבניה נטלה על עצמה את האחריות לבנות את הבית, האחריות כי הבניה תיעשה כראוי תוך ביסוס איתן היא שלה בלבד. על כן נקבע כי החברה אחראית לתקן את הליקויים או לפצות את הרוכשים על כלל הליקויים שקיימים בבית.


לאחר שבחן את כלל הראיות והעדויות השופט החליט כי חברת הבניה סטתה מסטנדרט התנהגות סביר בעת בניית הבית בכך שלא עבדה בהתאם לתוכניות ביסוס וקונסטרוקציה והוסיף כי קיים קשר סיבתי בין התרשלותה ובין הנזק שנגרם לרוכשים.


הובהר כי החברה לא הודתה באחריות לליקויים בבית, ולכן אין כל הצדקה לאפשר לה לתקנם וזאת גם לנוכח הקושי לפקח על ביצוע התיקונים וחוסר האמון בין הצדדים.


הפיצוי בגין ירידת הערך מבטא גם את הסיכון להריסת הבית


בסוגיית הנזק השופט קבע כי בהתאם לחוות הדעת ההנדסיות, עלות התיקונים בבית מסתכמת בסך של 394,337 שקלים. נוסף על כך נקבע כי הפיצוי עבור ירידת ערך הבית צריך לבטא גם את הסיכון להריסת הבית ולכן נקבע כי יעמוד על סך של 823,600 שקלים.


השופט פסק גם פיצויים בגין עוגמת נפש ואובדן הנאה בסך של 35 אלף שקלים וכן החזר הוצאות תיקונים ואובדן ציוד במרתף בסך כולל של 27,340 שקלים. כמו כן, השופט התייחס לפרסום של תמונות הבית שביצעה חברת הבניה באתר האינטרנט וקבע כי התמונות פורסמו באתר זמן קצר בלבד ולכן פסק לרוכשים פיצוי בסך של 7,500 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


בסופו של דבר, השופט פסק כי חברת הבניה תשלם לרוכשים סך כולל של 1,287,777 שקלים בתוספת הוצאות משפט בסך 40 אלף שקלים ושכר טרחת עורך דין בסך של 154,533 שקלים.


ת"א 472-04-13