בית הדין האזורי לעבודה בחיפה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגישה עובדת מספרה נגד מעסיקה לאחר שפוטרה מעבודתה בהיותה בהיריון. בית המשפט קבע כי המעסיק לא הצליח להוכיח שפיטורי העובדת נבעו מצמצומים בעסק ואינם קשורים לעצם היותה בהיריון. עוד נקבע כי העובדת פוטרה בשל הריונה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ולכן היא זכאית לקבל פיצויים מהמעסיק.


לאחר שהספרית הודיעה למעסיק על היותה בהיריון הוא החליט לפטרה


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, העובדת התחילה לעבוד במספרה במשרה מלאה בחודש יולי בשנת 2016. באמצע חודש ספטמבר באותה השנה העובדת הודיעה למעסיק כי היא בהיריון וכעבור כשבועיים, הוא ערך עימה שיחה ומסר לה כי אין מספיק עבודה במספרה לצורך העסקת שלושה עובדים ושהוחלט להפחית את שעות עבודתה.


כעבור מספר ימים העובדת זומנה לשימוע, ובאמצע חודש אוקטובר נמסר לה מכתב פיטורים שבו צוין כי סיבת הפיטורים היא צמצום עובדים ושינוי ארגוני במספרה.


האישה טענה כי בעלי המספרה פנו אליה בעת שעבדה במספרה אחרת והציעו לה לעבוד אצלם בשכר גבוה יותר כספרית וכמוכרת. לגרסתה, בתחילת חודש ספטמבר בשת 2016 נודע לה כי היא בהיריון וכעבור כשבועיים היא הודיעה על כך לבעלי המספרה. היא הוסיפה כי כעבור מספר ימים, בעלי המספרה אמרו לה שהם שוקלים לפטרה מכיוון שאין מספיק עבודה במספרה עבור שלושה עובדים ולכן יש צורך להפחית בשעות עבודתה.


במכתב הפיטורים צוין כי הסיבה להפסקת העבודה היא צמצום עובדים ושינוי ארגוני


האישה טענה כי נערך לה שימוע, ובאמצע חודש אוקטובר נמסר לה מכתב פיטורים שבו צוין כי סיבת פיטוריה היא צמצום עובדים ושינוי כלכלי וארגוני במספרה. היא הוסיפה וטענה כי כעבור מספר ימים בעלי המספרה פרסמו בעמוד הפייסבוק של המספרה מודעת דרושים עבור ספר בעל ניסיון ואף הדביקו מודעה דומה על חלון המספרה.


לדבריה, במהלך תקופת העסקתה במספרה היא עבדה לשביעות רצונם המלאה של הבעלים ופוטרה בטענה שקרית של צמצומים כאשר בפועל מדובר בפיטורים שנעשו תוך אפלייתה בשל הריונה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.


המעסיק טען כי העובדת הודיעה על היותה בהריון רק לאחר שנערך לה שימוע


מנגד, בעלי המספרה טענו כי במקביל לתחילת עבודתה של האישה בוצעו שיחות עם כל העובדים כדי לבחון כיצד ניתן לייעל את העסק. לגרסתם, בסוף חודש ספטמבר הם ערכו לעובדת שיחה והבהירו לה כי המספרה אינה רווחית ולכן יש צורך לקצץ בשעות עבודתה כדי להימנע מפיטורים, ואף הוצע לה לעבוד במשמרות צוהריים או מוצאי שבת אך היא סירבה.


בעלי המספרה הוסיפו וטענו כי ערכו לעובדת שימוע כדין ובמסגרתו הוסבר לה כי המצב הכלכלי של המספרה הוא בעייתי ולכן יחליטו בדבר המשך העסקתה וימסרו לה הודעה תוך מספר ימים. עוד נטען כי העובדת הודיעה על הריונה רק לאחר השימוע ואף איימה על בעלי המספרה כי במקרה של פיטורים היא לא תהסס להגיש נגדם תביעה. כמו כן צוין כי לעובדת נמסר מכתב פיטורים בהתאם לדרישות החוק ונטען כי היא פוטרה אך ורק בשל חוסר כדאיות כלכלית שחייב לצמצם את מספר העובדים וזאת ללא כל קשר להריונה.


המעסיק לא הצליח להוכיח שפיטורי העובדת אינם קשורים להריונה


לאחר שהשופטת בחנה את כלל הראיות והעדויות היא קבעה כי המעסיק לא הצליח להוכיח שפיטורי העובדת אינם קשורים להריונה. צוין כי למעסיק לא היו טענות בדבר תפקודה של העובדת במספרה במהלך עבודתה, ולכן כאשר לא הייתה לו עילה ברורה לפיטורים, הנטל להוכיח שהם לא קשורים להיריון עובר אליו. כמו כן הוחלט כי המעסיק לא הצליח להוכיח שביצע קיצוצים בשעות עבודתם של העובדים כדי לשפר את מצבו הכלכלי.


הפיטורים נעשו בעקבות ההיריון בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה


השופטת קבעה כי העובדת הודיעה למעסיק על הריונה לפני שנערך לה שימוע ולפני שהתקבלה ההחלטה הסופית לפטרה. על כן נקבע כי הפיטורים קשורים להריון ונעשו תוך הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות עובדים | התאגדות עובדים


בסופו של דבר, השופטת פסקה כי המעסיק מחויב לשלם לעובדת פיצויים בגין נזק שאינו ממוני בסך של 30 אלף שקלים בעקבות הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. עוד נקבע שהמעסיק יפצה את העובדת עבור אי מסירת הודעה על תנאי ההעסקה בסך 2,924 שקלים בגין אי מסירת הודעה על תנאי העסקה ופדיון חופשה. הפיצוי הכולל שנפסק לטובת האישה הועמד על סך של 32,924 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 שקלים והוצאות משפט.


סעש (חי') 40821-02-17