בית משפט השלום בקריות קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש גבר שנפגע בברך נגד המועצה המקומית שבשטחה נמצא מגרש הכדורגל לאחר שנתקל בבור בעת משחק. השופטת קיבלה את גרסתו של האיש לנסיבות אירוע התאונה, וקבעה כי המועצה המקומית התרשלה בכך שלא תחזקה כראוי את המגרש. עוד נקבע כי המועצה לא דאגה לטפל בבורות במגרש, אף על פי שהייתה מודעת לכך שקיימים בו בורות ושקעים המסכנים את ביטחון המשתמשים בו.


במהלך משחק כדורגל האיש נתקל בבור, נפל ונחבל בברך


לפי גרסת הגבר לאירוע, בחודש אפריל בשנת 2014 במהלך משחק כדורגל עם חבריו במגרש הוא נתקל במהמורה ונחבל בברך. לאחר התאונה האיש הובהל לבית חולים כשהוא סובל מפגיעה ומהגבלה בברך. בבדיקה שנערכה לו בבית החולים נמצא שבר בברך ונערך לו ניתוח לשחזור השבר וקיבועו באמצעות ברגים.


הגבר טען כי התאונה אירעה לו במגרש שנמצא בשליטתה ובפיקוחה הבלעדי של המועצה המקומית שלא נקטה באמצעי זהירות כנדרש למניעת האירוע. האיש הוסיף וטען כי המועצה המקומית לא דאגה לטפל במהמורות ובבורות שהיו במגרש, וכי תחזוקתו הלקויה גרמה לסיכון שהתממש במקרה שלו.


המועצה המקומית התנערה מאחריות לתאונה וטענה כי האיש נפגע באשמתו


מנגד, המועצה המקומית הכחישה את טענותיו של האיש, וטענה שהוא מנסה לקבל ממנה כספים עקב פגיעה שנגרמה לו בשל התנהגותו ומעשיו במהלך ביצוע פעילות ספורטיבית.


לאחר בחינת הראיות והעדויות, השופטת החליטה לקבל את גרסתו של האיש לנסיבות אירוע התאונה. צוין כי המועצה המקומית, כמחזיקה במקרקעין ומפעילת המגרש, חבה בחובת זהירות מושגית כלפי המבקרים בו.


השופטת קיבלה את גרסת הגבר באשר לתחזוקה הלקויה של המגרש בעת האירוע, וציינה כי בתמונות שצורפו לתביעה ניתן להבחין בשקעים רבים על גבי משטח הדשא. עוד נקבע כי שקעים אלו עלולים לסכן את המשתמשים במגרש, בייחוד תוך כדי ריצה במסגרת משחק כדורגל.


המועצה המקומית הייתה צריכה לצפות שמצבו הרעוע של המגרש עלול לגרום לפציעה


השופטת הבהירה כי המועצה המקומית הייתה צריכה לצפות כי מצבו הרעוע של המגרש עלול לגרום לכך שמשתמשי המגרש ייפגעו במהלך הפעילות בו. עוד צוין כי אחריותה של המועצה המקומית לתחזק את המגרש מתגברת לנוכח העובדה שהאיש וחבריו שילמו למועצה עבור תחזוקת המגרש. לפיכך, צוין כי אחריות המועצה לתחזוקת המגרש יכולה להתבסס גם על המישור החוזי.


לפי קביעת השופטת, המועצה המקומית שנושאת באחריות לתחזק את המגרש הייתה מודעת למפגעים שבו, ולא הוכיחה כי פעלה להסרתם באמצעות הצגת אישורי תקינות מתאימים. על כן נפסק כי המועצה הפרה את חובת הזהירות הקונקרטית המוטלת עליה והתרשלה כלפי האיש.


השופטת הוסיפה כי שוכנעה שהבור במגרש היה הסיבה הישירה והמיידית לפגיעה של האיש וזאת לנוכח העדויות שהוצגו בפניה ונמצאו כמהימנות, אמינות, הגיוניות וסבירות בנסיבות העניין.


לפיכך, נקבע כי המועצה המקומית מחויבת לפצות את הגבר בשל נזקי הגוף שנגרמו לו בעקבות התאונה.

 

 

האיש שנפגע בתאונה היה מודע היטב לסיכון הטמון במשחק כדורגל במגרש


בסוגיית האשם התורם השופטת ציינה כי לפי הראיות והעדויות שהוצגו בפניה, היא התרשמה שהגבר שנפגע בתאונה היה מודע היטב לסיכון הטמון במשחק כדורגל במגרש ובחר להתעלם ממנו. לפיכך נקבע כי אשמו התורם של האיש עומד על 30%.


לאור פערים בין חוות הדעת של המומחים הרפואיים מטעם הצדדים, השופטת מינתה מומחה רפואי בתחום האורטופדי מטעם בית המשפט כדי שיעריך את הנכות שנגרמה לאיש בעקבות התאונה. לאחר שהמומחה בדק את האיש הוא קבע כי בעקבות האירוע נגרמה לו נכות בשיעור של 15% עקב השבר בברך. כמו כן נקבעה לו נכות בשיעור של 5% בגין צלקת באורך של 20 ס"מ וברוחב 4 מ"מ.


השופטת אימצה את קביעת המומחה הרפואי שמינתה וקבעה כי נכותו הרפואית המשוקללת של הגבר היא בשיעור של 19.25%. לאחר בחינת עיסוקו של האיש כעובד אחזקה ואופי הפגיעה בברך, השופטת החליטה כי נכותו התפקודית היא בשיעור של 15%.


בסיכומו של דבר, השופטת פסקה כי נזקיו של האיש בעקבות האירוע מסתכמים בסך של 440,125 שקלים עבור הפסד כושר השתכרות, הפסדי פנסיה, כאב וסבל ועזרת צד שלישי. לאחר ניכוי אשם תורם בשיעור של 30%, הסכום הועמד על סך של 308,088 שקלים.


מאחר שהאיש פנה למוסד לביטוח לאומי ששילם לו תגמולים בסך כולל של 42 אלף שקלים, השופטת החליטה כי סכום זה ינוכה מסכום הפיצוי.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד


לפיכך, השופטת פסקה כי המועצה המקומית תשלם לאיש פיצויים בסך של 266,088 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך של 62,300 שקלים.


תא (קריות) 49679-08-15