בתקופה האחרונה, הממשלה הטילה על הציבור הגבלות שונות שנועדו לצמצם את היקפי ההדבקה בנגיף הקורונה. כפועל יוצא מההגבלות שכללו בין היתר חובת בידוד ביתי, הציבור נדרש להישאר בבתים למשך תקופה ממושכת.


עקב ההגבלות שהוטלו על הציבור, זוגות רבים מצאו את עצמם מבלים יחדיו בביתם למשך תקופה ארוכה. שהות משותפת זו עוררה ויכוחים וחילוקי דעות בקרב חלק מהזוגות ובמקרים מסוימים אף לוותה במחשבות על פירוק הקשר הזוגי. במקביל נרשמה גם עליה מדאיגה בדיווחים על מקרי אלימות במשפחה ותופעה זו אף היא תרמה לא מעט לנכונות לפרק את התא המשפחתי.


בלבול וחוסר ודאות באשר לעתיד לבוא בקרב זוגות נשואים


התפרצות מגפת הקורונה בישראל וההגבלות שהוטלו על הציבור במטרה לבלום את התפשטותה גרמו לחוסר ודאות כלכלית בקרב הציבור, ולפגיעה אנושה בהכנסותיהם של עצמאים ושכירים רבים. חוסר ודאות זה נגרם בשל הוצאה מסיבית של עובדים שכירים לחופשה ללא תשלום אשר בחלק מהמקרים אף הסתיימה בפיטורים.


פגיעה כלכלית זו גורמת להססנות ולחוסר ודאות גם ביחס לפתיחת הליכי גירושים. זאת מכיוון שחוסר הוודאות הכלכלי והפגיעה בהכנסות בני הזוג הם בעלי חשיבות מכרעת ביחס לאפשרותם של בני הזוג לכלכל את עצמם בנפרד, ומכאן שיש לה משמעות גם לפסיקת דמי מזונות הילדים.


יש לציין כי בהיבט הטכני, אין כל מניעה לפתוח בהליך גירושים גם בימים אלה. באשר למקרים של אלימות במשפחה רצוי שלא להתמהמה ולפנות למשטרה ולבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה.


חשיפת הילדים למשבר הזוגי עלולה לפגוע בהם


במצב של משבר זוגי בין ההורים, ילדיהם לרוב נחשפים לריבים ולוויכוחים על בסיס יומי. תופעה זו מתעצמת עוד יותר במצב של בידוד ביתי שבו כל בני המשפחה נמצאים באותו בית למשך פרק זמן ממושך.


אין ספק כי חשיפת הילדים לוויכוחים חוזרים ונשנים בין ההורים עלולה לפגוע בהם באופן ממשי. לפיכך, מדובר בהתלבטות לא פשוטה עבור זוגות רבים שמחד מצויים בחוסר ודאות כלכלי ומאידך מודעים לכך שהמשך החיים המשותפים עלול לפגוע בילדיהם.


הסכם גירושים מנוסח היטב עשוי לייתר דיונים משפטיים ממושכים


אם בני הזוג החליטו במשותף כי ברצונם להתגרש ולסיים את הנישואים, באפשרותם לנסח הסכם גירושים. במסגרת ההסכם ניתן לנסח הסכמות ביחס לדמי מזונות הילדים, חלוקת הרכוש, משמורת הילדים וזמני השהות של ההורים עימם.


לצורך תיקוף הסכם הגירושים בני הזוג ידרשו לאשר אותו בפני בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. ללא קשר להסכם, את הגירושים זה מזו ידרשו בני הזוג לבצע בכל מקרה באמצעות בית הדין הרבני.

 

במקרה של היעדר הסכמה בין בני הזוג ביחס לסוגיות הקשורות לגירושים, הם יצטרכו לנהל הליכים בפני בית המשפט לענייני משפחה או בפני בית הדין הרבני.


איך נקבע סכומם של דמי המזונות בגירושים?


מטרתם של דמי המזונות היא לדאוג לרווחתם ולצרכיהם של הילדים בעת פרידת ההורים. במקרה של משמורת משותפת וחלוקת זמני שהות שווה, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ייבחנו את הכנסות הצדדים. אם הכנסותיהם של ההורים הם בסדר גודל דומה לרוב לא ייפסקו דמי מזונות ומדור, וכל אחד מהצדדים יכלכל את הילדים בזמן שהם שוהים במחיצתו. כדי להוכיח את ההכנסות, בני הזוג יידרשו להגיש תלושי שכר, דוחות כספיים ואף תדפיסי חשבון בנק.


במקרה שבו האם היא המשמורנית ונקבעו זמני שהות לאב, ייבחנו הכנסות הצדדים כדי לקבוע את סכום דמי המזונות והמדור. קביעת בית הדין הרבני או בית המשפט למשפחה בסוגיית סכום דמי המזונות והמדור ניתנת לעדכון עתידי במקרים של שינויים בנסיבות ובשכרם של הצדדים.


כיצד מתבצעת חלוקת הרכוש בין בני הזוג בגירושים?


את ענייני חלוקת הרכוש ניתן להסדיר לפני הנישואים באמצעות עריכת הסכם ממון. במקרה שבו נערך הסכם ממון בנין בני הזוג, נחתם וקיבל תוקף מחייב של פסק דין, הרי שבני הזוג יהיו כפופים להוראות שנקבעו בו בכל הקשור לחלוקת הרכוש ביניהם.


אם בני הזוג לא הסדירו את חלוקת הרכוש ביניהם באמצעות הסכם ממון, כל רכושם יחולק ביניהם באופן שווה לפי הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג. חשוב לציין כי נכסים ורכוש שקיבלו הצדדים במתנה או בירושה וקצבאות ברוב המקרים יהיו מוחרגים מתחולת הסדר איזון המשאבים.


פניה לקבלת ייעוץ משפטי עשויה לסייע בהתמודדות עם התהליך


פתיחה בהליך גירושין לרוב מלווה בחששות ולבטים מצידם של שני בני הזוג שעומדים בפני שינוי משמעותי בחייהם. כדי להתמודד עם הקשיים הנלווים להליך ולהיערך בצורה הטובה ביותר לניהול ההליכים המשפטיים, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה בתחום הגירושין.

 

יש לך שאלה? 

פורום גירושין

 

הסתייעות בעורך דין מקצועי עוד בראשיתו של ההליך עשויה להקל על בני הזוג ולמנוע מהם חיכוכים וריבים מיותרים.