בית המשפט המחוזי בבאר שבע עסק לאחרונה בסוגיית עונשו של גבר שהפר את תנאי מעצר הבית שלו, נהג ברכב בזמן פסילת רישיון נהיגה, נמלט משוטרים כשהוא תחת השפעת אלכוהול וגרם חבלות לשוטר ונזק לניידת משטרה. האיש הורשע לאחר הודאתו בביצוע עבירות של מעשה פזיזות ורשלנות, הפרת הוראה חוקית וחבלה בכוונה מחמירה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, נהיגה בזמן פסילה ונהיגה בשכרות.


לאחר שבחן את כלל הראיות והעדויות, השופט קבע כי האיש פגע באופן ממשי ומשמעותי בערכים המוגנים של הגנה על שלומם וביטחונם של משתמשי הדרך, ושל השוטרים שרדפו אחריו תוך פגיעה בסדר הציבורי ובשלטון החוק. על כן הוחלט להשית על הגבר עונש של 38 חודשי מאסר בפועל בתוספת רכיבי ענישה נלווים.


האיש נהג שיכור ברכב ונמלט משוטרים לאחר שברח ממעצר בית


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, בחודש יולי בשנת 2019 האיש עזב את המקום שבו היה אמור לשהות במעצר בית, בניגוד להחלטת בית המשפט, ונהג ברכב ללא רישיון בתוקף וללא ביטוח לאחר שרישיונו נפסל. שוטרי סיור הבחינו באיש נוהג ברכב כאשר הוא אינו חגור בחגורת בטיחות, ביקשו ממנו לעצור את הרכב והמשיכו בנסיעה אחריו.


הנהג התעלם מקריאותיהם, המשיך בנסיעתו, הגביר את המהירות והתחמק מהניידת תוך נסיעה מהירה ומסוכנת בין רכבים בכביש. כעבור כרבע שעה, השוטרים הבחינו באיש כשהוא נכנס לתחנת דלק ונעצר.


הנהג גרם חבלות לשוטר שניסה לעצור אותו בעת התנגשות בניידת המשטרה


השוטרים ניסו לחסום את נתיב נסיעתו של האיש והוא החל בנסיעה מהירה אחורנית. בעת שאחד השוטרים הכניס את ידו דרך חלון הרכב כדי לנסות ולכבות את מנוע, הנהג החל בנסיעה מהירה וגרם לשוטר להיתלות על דלת הרכב כשהוא ממשיך במנוסה. הנהג המשיך בנסיעה עד שהתנגש בניידת שהייתה במקום וגרם לשוטר לחבלות ולנזק לניידת. האיש המשיך בנסיעה מהירה ונעצר כעבור פחות משעה, כאשר בבדיקה שנערכה לו נמצא ריכוז אלכוהול של 589 מ"ג בליטר אוויר נשוף.


בתסקיר שירות המבחן שנערך בעניינו של האיש צוין כי מדובר בגבר בגיל 44, גרוש ואב לשמונה ילדים אשר סובל מהתמכרות לסמים ואלכוהול. האיש מסר לקצין המבחן כי ביצע את העבירות על רקע מצוקה נפשית שאליה נקלע עקב מעצר הבית שבו היה נתון, ובשל היעדר של משקאות אלכוהוליים זמינים.


עוד צוין כי הגבר הביע צער על מעשיו והכיר בחומרתם, אמנם שירות המבחן התרשם כי האיש לא נטל אחריות מלאה על מעשיו וייחס את ביצועם להיותו נתון להשפעת אלכוהול. נוסף על כך, בתסקיר תואר כי הגבר גילה קשיים תפקודיים והתקשה לבחון את השלכות מעשיו. צוין כי הוא התמודד עם מצוקה רגשית וחוויות טראומתיות שעומדות בבסיס התמכרותו לסמים ואלכוהול ומביאים אותו לנקוט בהתנהגות אלימה.


קיים סיכון גבוה להמשך התנהגות עבריינית בתחום האלימות והסמים


שירות המבחן התרשם כי בעניינו של האיש ישנו סיכון גבוה להמשך התנהגות עבריינית בתחום האלימות והסמים ובתחום התעבורה. כמו כן צוין כי האיש אמנם הביע רצון להשתלב בהליך טיפולי, אך נראה כי מדובר בהצהרות מילוליות ותו לא. לפיכך, שירות המבחן החליט שלא להמליץ על שילוב הנהג בהליך טיפולי.


המדינה טענה כי מתחם העונש ההולם צריך להיקבע בטווח שבין ארבע עד לשבע שנות מאסר. התביעה ביקשה להשית על האיש עונש של שש וחצי שנות מאסר בתוספת רכיבי ענישה נלווים.


צוין כי מעשיו של האיש הם חמורים וכללו נהיגה תחת השפעת אלכוהול, גרמו לקיומו של מרדף ממושך בשטח עירוני ולפגיעה בשוטר ובניידת. עוד נטען כי נסיבות המקרה מצדיקות השתת עונש מרתיע על הנהג.


סנגורו של האיש טען כי לשוטר לא נגרם נזק ממשי


מנגד, הסנגור של האיש ביקש לקבוע עבורו מתחם ענישה הולם בין עשרה ועד ל-24 חודשי מאסר ולהשית עליו עונש של 12 חודשי מאסר בתוספת רכיבי ענישה נלווים. עוד נטען כי בעקבות המעשים לא נגרם לשוטר נזק ממשי. לפי גרסת הסנגור, האיש הודה במעשים שיוחסו לו עוד במעצר, הביע חרטה על מעשיו ונטל עליהם אחריות מלאה.


בדבריו לפני בית המשפט, האיש הביע צער וחרטה על מעשיו, מסר כי הוא מכור לאלכוהול במשך שמונה שנים והוסיף כי הוא שולב ביוזמתו בטיפול גמילה מסמים במעצר.


השופט קבע כי מתחם העונש ההולם צריך לנוע בין 30 ועד ל-60 חודשי מאסר. הובהר כי מעשיו של האיש פגעו באופן משמעותי בערכים המוגנים של שמירה על שלום הציבור ובטחונו, בהגנה על הקניין, בהגנה על שלטון החוק ונציגיו ובשמירה על הסדר הציבורי.


האיש סיכן את משתמשי הדרך ואת השוטרים תוך שימוש ברכב כנשק פוגעני


לפי קביעת השופט, הנהג סיכן את משתמשי הדרך בכך שנהג במהירות תחת השפעת אלכוהול וסיכן את שלום השוטרים תוך שימוש ברכב כנשק פוגעני. עוד נקבע כי יש לתת משקל לנזק שנגרם מביצוע העבירות ולנזק שהיה עלול להיגרם.


מחד גיסא השופט התחשב בהודאתו של האיש שחסכה בזמן שיפוטי ובעובדה שהוא השתלב בהליך טיפולי של הכנה לגמילה, מאידך גיסא צוין כי האיש בעל עבר פלילי בתחום הרכוש והסמים ועבר תעבורתי מכביד.


יש לך שאלה?

פורום פסילת רישיון | שלילת רישיון


בסופו של דבר, השופט גזר על האיש עונש של 38 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי שלא יופעלו אלא אם האיש יבצע עבירות מסוג נהיגה פוחזת, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה או עבירת אלימות מסוג פשע. נוסף על כך, הושתה על הגבר פסילת רישיון למשך חמש שנים מיום שחרורו ממאסר, תשלום פיצוי בסך של 1,000 שקלים לשוטר שנפגע ותשלום קנס בסך 1000 שקלים.


ת"פ 63122-07-19