בית משפט השלום בירושלים עסק לאחרונה בסוגיית עונשו של גבר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בארבע עבירות של גניבה ממעביד ובעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית. לאחר שעיין בתסקיר שירות המבחן שנערך לאיש, השופט החליט להתחשב בכך שהאיש נטל אחריות על מעשיו ומשתתף בפרנסת משפחתו וגידול ילדיו. לפיכך השופט גזר על האיש שירות לתועלת הציבור, עונש מאסר על תנאי וקנס בסך של 2,000 שקלים.


עובד הניקיון ניצל את אמון המעסיק וגנב כספים מביתו


לפי העובדות שצוינו בגזר הדין, במהלך תקופה שהחלה בחודש מרץ בשנת 2016 ועד לחודש אפריל באותה השנה, הועסק הגבר כעובד ניקיון בביתו של המעסיק. במסגרת עבודתו בבית, האיש גנב סכום כסף כולל בסך של 3,550 שקלים. נוסף על כך, בביתו של העובד נמצאה כמות קטנה של סם מסוג קנביס לשימוש עצמי.


שירות המבחן ערך בעניינו של העובד ארבעה תסקירים. בתסקירים צוין כי האיש בגיל 30, יליד קולומביה ואב לשני ילדים קטנים. עוד תואר כי הוא נטל אחריות על ביצוע העבירות והסביר כי היה מצוי במצוקה כלכלית והתקשה לפרנס את משפחתו. לפי שירות המבחן, האיש הביע חרטה על מעורבותו בפלילים ותיאר תחושת בושה עקב מעשיו.


האיש נעדר מוטיבציה וכוחות לצורך השתלבות בהליך שיקום


כמו כן צוין כי האיש צמצם משמעותית את היקף השימוש שלו בסמים ותיאר שיפור בחייו המשפחתיים בשל כך. עם זאת, בתסקיר המסכם בעניינו של האיש צוין כי הוא לא הגיע למרכז לטיפול בהתמכרויות. על כן שירות המבחן התרשם כי הגבר נעדר מוטיבציה וכוחות לשם השתלבות בהליך שיקום, ולנוכח מצבו יש צורך בהשתת ענישה מוחשית שתחדד את הבעייתיות שבמעשיו ותרתיע אותו מהתנהגות עבריינית בעתיד.


המדינה טענה כי מעשי הגניבה בוצעו בארבע הזדמנויות שונות ולכן קיים אלמנט של התנהגות עבריינית חוזרת מצד האיש. צוין כי מעשי הגניבה בוצעו כדי לממן את הסמים שהוא נוהג לצרוך. לפי גרסת התביעה, בביצוע המעשים הגבר פגע בזכות הקניין של המעסיק ובני ביתו והפר את אמונם. עוד נטען כי בעצם החזקת הסם האיש פגע בשלום הציבור ובצורך למגר את נגע הסמים.


לפיכך, המדינה דרשה לקבוע מתחם ענישה של מאסר קצר שירוצה באמצעות עבודות שירות ועד ל-12 חודשי מאסר. ביחס לאישום בעבירת החזקת הסמים המדינה ביקשה לקבוע מתחם ענישה שנע בין מאסר על תנאי ועד למאסר קצר שירוצה באמצעות עבודות שירות.


הסנגור טען שאין קשר בין מעשי הגניבה ובין התמכרותו של האיש לסמים


הסנגור של האיש טען כי מעשיו נבעו ממצוקה כלכלית ואין בינם ובין השימוש בסמים כל קשר. עוד נטען כי לאיש אין עבר פלילי ולכן יש לראות במעשים מעידה חד פעמית שנעשתה בתקופת משבר. הגבר פנה לבית המשפט וציין כי הוא חש בושה וצער על כך שגנב כספים מהמעסיק ובכך הפר את האמון שניתן בו.


השופט קבע כי במקרה זה אין הצדקה לבטל את הרשעתו של האיש וזאת מאחר שמעל באמונו של המעסיק ופגע בזכות הקניין שלו. צוין כי במקרה זה לא מדובר באירוע חד פעמי בלבד אלא בארבעה מקרי גניבה מביתו של המעסיק שהתפרשו על פני מספר שבועות. השופט הוסיף כי במקרה זה לא נראה שהרשעתו של הגבר תביא לפגיעה בשיקומו ובתהליך איחוד המשפחות שבו הוא מצוי.


בסוגיית מתחם העונש ההולם השופט הבהיר כי מעשיו של האיש הביאו לפגיעה בינונית בערכים המוגנים של ההגנה על רכושו של אדם ושלום הציבור. לפיכך נקבע כי מתחם העונש המתאים במקרה זה נע בין מאסר על תנאי ושירות לתועלת הציבור ועד למספר חודשי מאסר ורכיבי ענישה נלווים. ביחס לעבירת החזקת הסם הוחלט כי מתחם העונש נע בין מאסר על תנאי ועד למאסר קצר באמצעות עבודות שירות ורכיבי ענישה נלווים.


לא מוצדק להטיל על האיש עונש מאסר מוחשי שימנע ממנו לגדל את ילדיו


השופט ציין כי האיש נושא בפרנסת משפחתו ובגידול ילדיו, ולכן לא יהיה מוצדק להשית עליו עונש מוחשי אשר יפגע ביכולתו להמשיך בכך. השופט הוסיף כי האיש נטל אחריות על מעשיו והביע צער על מעורבותו בפלילים.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר השופט גזר על האיש עונש שירות לתועלת הציבור בהיקף של 300 שעות, ארבעה חודשי מאסר על תנאי ותשלום קנס כספי בסך של 2,000 שקלים או 20 ימי מאסר תמורתו.


תפ 11512-04-17