בית משפט השלום דן לאחרונה בסוגיית העונש של גבר שהורשע לאחר הודאתו בשבע עבירות של זיוף בנסיבות מחמירות, שבע עבירות של שימוש במסמך מזויף ושבע עבירות של קבלת דבר במרמה. השופט קבע כי האיש ניצל את אמונם של המתלוננים והציג את עצמו בפניהם כבעל קשרים ברשות מקרקעי ישראל, החתים אותם על חוזי חכירה מזויפים וקיבל מהם במרמה סכום מצטבר של 1.62 מיליון שקלים.


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, האיש הציג את עצמו כבעל קשרים ברשות למנהל מקרקעי ישראל בפני רוכשים פוטנציאליים, וזאת למרות העובדה שלא היה לו כל קשר לרשות. בהמשך הוא סיכם עם הרוכשים כי ימכור להם קרקע של הרשות אשר נמצאת בצפון הארץ, והם ישלמו לו עבורה במזומן.


זייף חוזי חכירה של מנהל מקרקעי ישראל וקיבל במרמה 1.62 מיליון שקלים


במסגרת עסקאות המכר, הגבר זייף מסמכים שנחזים להיות חוזי חכירה של הרשות ונושאים את לוגו הרשות. לפי החוזים המזויפים, הרשות מתחייבת להחכיר לרוכשים קרקע אשר בבעלותה לתקופה של 99 שנה תמורת תשלום. האיש החתים את הרוכשים על המסמכים, קיבל מהם תשלום במזומן והבטיח כי בהמשך יחתים את הרשות על המסמכים ויחזיר להם אותם חתומים. האיש אף זייף את חתימות הרשות על גבי המסמכים ובהמשך שלשל לכיסו כספים בסך כולל של 1.62 מיליון שקלים.


לפי תסקיר שירות המבחן שנערך בעניינו של האיש, מדובר בגבר בגיל 54 נשוי ואב לילד אשר היה בעברו עורך דין עד שרישיונו נשלל בשנת 2012 בשל עבירות מע"מ. צוין כי האיש נטל אחריות מלאה למעשיו והביע צער וחרטה בפני שירות המבחן. לפי גרסת האיש בפני קצין המבחן, הוא ביצע את העבירות כי היה נתון במצוקה כלכלית קשה ובלחצים רגשיים.


האיש ניהל בעבר אורח חיים תקין ודאג לפרנסת משפחתו


שירות המבחן התרשם כי קיימים גורמי סיכון להישנות המעשים, בשל אופי העבירות והיקפן ולנוכח חוסר יכולתו של האיש להתמודד עם קשיים כלכליים. עם זאת צוין כי בעבר האיש דאג לפרנסת משפחתו, ניהל אורח חיים תקין ונטל אחריות מלאה למעשיו.


שירות המבחן המליץ לנקוט בענישה שתאפשר לאיש להיות נוכח במסגרת המשפחתית תוך שילוב רכיבי גמול בענישה לנוכח מעשיו החמורים. לפיכך, הומלץ להשית על האיש עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות, לצד תשלום פיצוי כספי לנפגעי העבירות.


המדינה טענה כי המעשים הסבו נזק רב למתלוננים וביקשה עונש מאסר ממושך


המדינה ציינה כי המעשים הם חמורים מאוד מאחר שהגבר התחזה להיות בעל קשרים ברשות מקרקעי ישראל אף על פי שלא היה לו כל קשר אליה. עוד צוין כי האיש תכנן הונאה בהיקף כספי משמעותי וביצע עבירות מרמה מתוחכמות שהצריכו זיוף מסמכים וחתימות.


התביעה טענה כי מעשיו של האיש גרמו נזק רב למתלוננים, ולכן אין הצדקה לשקול מאסר שירוצה בעבודת שירות לנוכח חומרת העבירות והתחכום הרב שנלווה אליהן. לפיכך, המדינה ביקשה להשית על האיש עונש מאסר לתקופה שנעה בין שלוש שנים ועד לחמש שנים.


הסנגור ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהימנע מעונש מאסר בפועל


סנגורו של האיש ציין כי האיש נטל אחריות מלאה על המעשים והביא לחיסכון משמעותי בזמן שיפוטי ובזמנם של העדים. עוד נטען כי האיש השיב את הכספים שלקח מהמתלוננים למעט סכום שלא הוחזר עקב היעדר יכולת כלכלית. הסנגור ביקש מבית המשפט לאמץ את המלצת שירות המבחן ולהסתפק בעונש של עבודות שירות לצד רכיבי ענישה נלווים.


השופט החליט להתייחס לכלל העבירות כאירוע אחד לצורך קביעת מתחם העונש ההולם. צוין כי מעשיו של האיש פגעו בקניינם של המתלוננים ובחופש הבחירה שלהם. השופט הוסיף כי האיש הוליך את המתלוננים שולל ולקח את כספם במרמה תוך הטעייתם וניצולם.


האיש תכנן הונאה שיטתית שהותירה את המתלוננים חסרי אונים


עוד נקבע כי האיש הונה את המתלוננים שהפקידו בידיו כספים רבים, והותיר אותם חסרי אונים מבלי שקיבלו תמורה כפי שהובטח. על כן נפסק כי מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא גבוהה ולכן מתחם העונש ההולם נקבע לתקופה שנעה בין 18 ועד ל-36 חודשי מאסר בפועל.


השופט הבהיר כי התכנון המוקדם של המעשים והשיטתיות שבה בוצעו, מלמדים על כוונת זדון של האיש שפעל בתחכום כדי להוציא לפועל את תוכניתו. עוד צוין כי נסיבות ביצוע העבירה מעידות על מידת אשם גבוהה שהתבטאה בחוסר התחשבות, תאוות בצע והיעדר חמלה.


עם זאת, השופט התייחס לכך שהאיש נעדר עבר פלילי כמו גם לעובדה שהשיב את רוב הכספים שנטל במרמה מהמתלוננים.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר, השופט החליט לגזור על האיש עונש של 18 חודשי מאסר בפועל, שמונה חודשי מאסר על תנאי, קנס של 20 אלף שקלים ותשלום פיצוי בסך של 10,000 שקלים לכל אחד מהמתלוננים.


תפ 16751-07-17