בית משפט השלום בבאר שבע קיבל לאחרונה תביעת ליקויי בניה שהגישו רוכשי דירה חדשה נגד החברה הקבלנית שבנתה את הבניין המשותף שבו הם מתגוררים. השופטת קבעה כי הקבלן ניסה לבצע תיקונים בדירה כדי לפתור את בעיית הנזילות והרטיבות בדירה ללא הצלחה ולכן איבד את זכות התיקון שלו בנכס. על כן, נקבע כי בעלי הדירה זכאים לקבל פיצויים מהחברה בהתאם לחוות הדעת שהגיש המומחה מטעם בית המשפט.


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בני זוג רכשו מחברה קבלנית דירת ארבעה חדרים שכוללת מרפסת שמש ומרפסת גג וקיבלו את החזקה בדירה בסוף שנת 2013. בחודש ספטמבר בשנת 2013 ביקר בדירה מהנדס מטעם הרוכשים שערך חוות דעת מטעמו בנוגע לליקויים בדירה. בחודש אוקטובר בשנת 2013 הרוכשים העבירו לחברה עותק מחוות הדעת באמצעות דואר אלקטרוני.


חברת הבניה ביצעה שני סבבים של תיקונים כושלים בדירה


לאחר קבלת חוות הדעת, החברה ביצעה תיקונים בדירה אשר אחריהם הזמינו הרוכשים בשנית חוות דעת הנדסית בדבר הליקויים שנותרו בדירה. לאחר קבלת חוות הדעת השנייה, החברה ביצעה סבב נוסף של תיקונים בדירה. בחודש אפריל בשנת 2016 עורך דינם של בעלי הדירה שלח מכתב לחברת הבניה בעניין ליקויי הבניה שנותרו בנכס ולא קיבל כל מענה מהחברה.


בעלי הדירה טענו כי כבר לאחר קבלת החזקה בדירתם החדשה החלו לסבול מליקויי בניה ונזילות, שפגעו קשות באיכות חייהם בדירה. לגרסתם, בימי החורף הגשומים הם נאלצים להתמודד עם נזילות מים וכניסת רוחות באופן שמנע מהם שימוש סביר בנכס. הרוכשים ציינו כי פנו לחברת הבניה שביצעה מספר תיקונים בנכס אך לא הביאה לתיקונם כנדרש.


בעלי הדירה טענו כי חברת הבניה איבדה את זכותה לבצע תיקונים בנכס


עוד נטען כי חברת הבניה ניסתה לבצע תיקונים בדירה ללא הצלחה, ולכן אין לאפשר לה לבצע בו תיקונים נוספים ויש לפסוק לטובת הרוכשים את עלות התיקונים כדי שיבצעו את התיקונים בעצמם. הרוכשים הוסיפו וטענו כי חברת הבניה איבדה את זכות התיקון בנכס ואת אמונם עקב התיקונים הכושלים שביצעה בדירה.


בעלי הדירה טענו כי חברת הבניה הסתפקה בבדיקות חובבניות ורשלניות והודיעה להם כי הם צריכים להשלים עם הנזילות בדירתם. הרוכשים ביקשו מבית המשפט לפסוק להם פיצויים בגין עוגמת נפש, מעבר דירה ודיור חלופי לתקופת ביצוע התיקונים.


חברת הבניה התנערה מאחריות והאשימה את בעלי הנכס בהכשלת התיקונים


מנגד, חברת הבניה טענה כי פעלה רבות לתיקון הליקויים ותוך כך התייחסה לרוכשי הדירה בצורה שירותית והולמת למרות התנהלותם הרגזנית. עוד נטען כי בוצעו מספר תיקונים בדירה, אך בחלק מהפעמים בעלי הדירה סירבו לאשר את ביצוע התיקונים ולכן הכשילו את ביצועם בדירה. החברה הוסיפה כי הרוכשים פועלים ממניעים של בצע כסף ודרשו ממנה כספים מיד לאחר כניסתם לנכס.


לאחר שבחנה את כלל העדויות והראיות, השופטת קבעה כי בעלי הדירה הצליחו להוכיח כי חברת הקבלן ביצעה תיקונים שלא פתרו את מרבית הליקויים בדירה. לכן נפסק כי עמדת הרוכשים שלפיה הם אינם מוכנים לתת לנתבעת הזדמנות לתקן את הליקויים היא מוצדקת ומובנת לחלוטין בנסיבות אלה.

 

המומחה מטעם בית המשפט קבע שבעיות הרטיבות נובעות מכשלים בבנייה


השופטת ציינה כי המומחה שמונה מטעם בית המשפט ובדק את הדירה, קבע בחוות דעתו כי ליקויי הרטיבות בדירה נובעים מכשלים בחיץ האטימה בפתח המרפסת ובאיטום חיבור רצפת המרפסת וקיר החוץ.


לפי קביעת השופטת, אין כל פסול בכך שבעלי הדירה הזמינו לדירה מומחה כדי שייבחן את הליקויים בדירה, וזאת מאחר שאינם בעלי מקצוע ויש להם את הזכות לבחון את הנכס עם כניסתם אליו.


חברת הבניה איבדה את זכותה לתקן את הליקויים והיא מחויבת לפצות את בעלי הנכס


השופטת פסקה כי מאחר שחברת הבניה לא הצליחה לתקן את הליקויים בדירה בכלל ואת הליקויים המהותיים בפרט, היא איבדה את זכות התיקון שלה בדירה. לפיכך הוחלט כי היא מחויבת לשלם לרוכשי הדירה פיצויים בגובה עלות תיקון הליקויים לפי חוות דעתו של המומחה שמונה מטעם בית המשפט.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


בסופו של דבר, השופטת קבעה כי חברת הבניה מחויבת לשלם לדיירים סך של 139,600 שקלים עבור עלות תיקון הליקויים בדירה ותיקוני האיטום במרפסת הגג. כמו כן נפסק כי הדיירים יקבלו סך של 20 אלף שקלים עבור עוגמת נפש שנגרמה להם עקב התנהלות חברת הבניה. עוד נקבע כי החברה תשלום לבעלי הדירה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסך כולל של 39,759 שקלים.


תא 25054-12-16