בית משפט השלום בקריות עסק לפני כשבוע בסוגיית העונש הראוי לצעיר שהיכה אחר ללא סיבה, איים עליו בסכין, רדף אחריו ואף נמלט ברכב משוטרים שהגיעו למקום תוך ביצוע עבירות תנועה שסיכנו את הציבור. הצעיר הורשע לאחר שהודה בעבירות של איומים, תקיפה סתם, החזקת סכין שלא כדין, הפרעה לשוטר, נהיגה ללא רישיון נהיגה ונהיגה ברכב ללא ביטוח.


השופט קבע כי הצעיר נהג באלימות קשה כלפי המתלונן ללא כל סיבה נראית לעין זולת רוע צרוף, הפחיד את המתלונן ופגע בו. על כן, הוחלט להשית עליו עונש מאסר בפועל לתקופה של שנה, מאסר על תנאי ותשלום פיצויים.


צעיר היכה גבר ואיים עליו בסכין ללא סיבה


לפי העובדות שצוינו בגזר הדין, בחודש נובמבר בשנת 2019, צעיר שנהג ברכב עצר בסמוך לתחנת אוטובוס בצפון הארץ. באותה העת ישבו בתחנה גבר עם שתי חברותיו והמתינו לאוטובוס. נהג הרכב החל לצלם את האיש ואת חברותיו באמצעות הטלפון הנייד שלו ובמקביל החל לגדף אותו ולהתגרות בו. האיש התעלם מדבריו של הנהג, אך הוא יצא מהרכב, התקרב אליו, סטר לו והמשיך להתגרות בו. הגבר ביקש מהנהג שיפסיק להציק לו אך הוא היכה אותו בפניו וגרם למשקפיו ליפול ארצה.


בהמשך, הנהג הוציא מכיס מכנסיו סכין, החל לנופף בה לפני האיש, היכה אותו שוב בפניו והצמיד את הסכין לבטנו. האיש הצליח להימלט מהמקום כאשר הנהג רודף אחריו באמצעות הרכב. בעקבות מעשיו של הנהג הוזעקה למקום ניידת משטרה שכרזה לו לעצור, אך הוא לא נענה לקריאות תוך חציית רמזורים באור אדום וחציית קו הפרדה רצוף, עד שהתנגש ברכב אחר ונמלט רגלית מהמקום.


התוקף התמקד במחיר האישי שאותו הוא נאלץ לשלם עקב מעשיו


שירות המבחן ציין בתסקיר שערך אודות הצעיר כי הוא רווק בגיל 19 אשר סיים 12 שנות לימוד ועובד בהתקנת מערכות גז. עוד צוין כי הוא הסביר את התנהגותו בכך שכעס על המתלונן שקילל אותו. הצעיר אמנם הביע חרטה וצער על מעשיו, אך התקשה להבחין בפגיעה שנגרמה למתלונן בעקבותיהם והתמקד במחיר האישי שאותו נאלץ לשלם.


התרשמות שירות המבחן מהצעיר הייתה כי הוא מתקשה ליטול אחריות על מעשיו ולהתבונן בהם בצורה ביקורתית, ולכן הסיכון הנשקף ממנו להישנות של העבירות הוא גבוה. לפיכך שירות המבחן נמנע ממתן המלצה בעניינו לבית המשפט.


המדינה ביקשה להשית על התוקף עונש מאסר ממושך בפועל


המדינה טענה כי מעשיו של הצעיר הם חמורים ובדרך נס הסתיימו ללא נפגעים. עוד נטען כי במקרה זה מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא גבוהה, זאת לנוכח הצהרתו של נפגע העבירה שתיאר את האלימות שנקט נגדו הצעיר ואת תחושות הפחד שהוא חווה מאז האירוע. לפיכך, התביעה ביקשה להשית על הצעיר עונש שלא יפחת מ-24 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי ותשלום פיצוי כספי למתלונן.


מנגד, הסנגור של הצעיר טען כי הוא הביא לחיסכון משמעותי בזמן שיפוטי בכך שהודה במעשים שיוחסו לו. הוא הוסיף כי הצעיר נתון במעצר במשך תקופה של שישה חודשים מאז האירוע וביקש מבית המשפט להקל עימו ולהטיל עליו עונש שמשכו לא יוסיף על תקופת מעצרו. בדבריו לפני בית המשפט הצעיר הביע חרטה על המעשים וביקש להקל בעונשו.


האירוע מבטא רוע צרוף מצד התוקף


השופט ציין כי העבירות שהצעיר ביצע פגעו בביטחונו ובכבודו של קורבן האלימות ובתחושת הביטחון של הציבור בכללותו. נקבע כי במקרה זה מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא גבוהה, וזאת בשל סתמיות האירוע המבטא רוע צרוף מצד התוקף. צוין כי האלימות הקשה שננקטה והעובדה שהצעיר נשא סכין, השתמש בה ונהג ברכב ללא רישיון נהיגה גרמו לפגיעה חמורה בערכים המוגנים.


לפי קביעת השופט, מדובר באירוע קשה וחריג גם בהינתן העובדה שהמתלונן לא נחבל בגופו בעקבותיו. השופט הדגיש כי התנהגותו של הצעיר כלפי המתלונן הייתה בריונית ולא נבעה מסכסוך קודם או התגרות. עוד צוין כי במקרים של אלימות ספונטנית ותקיפות סתמיות של עוברי אורח, העונשים המקובלים כוללים לרוב רכיב של מאסר בפועל.


בנסיבות המקרה אין מנוס מהטלת עונש מאסר בפועל


השופט התחשב בכך שהצעיר הודה במעשים בהזדמנות הראשונה שניתנה לו, הביא בכך לחיסכון משמעותי בזמן שיפוטי וחסך את הצורך להעיד את המתלונן. עם זאת, השופט ציין כי בנסיבות המקרה אין מנוס מהשתת עונש מאסר בפועל.

 

יש לך שאלה? 

פורום נפגעי עבירה פלילית, קורבנות ופיצויים בגין עבירה פלילית


בסופו של דבר, השופט הטיל על הצעיר עונש מאסר בפועל לתקופה של שנה ומאסר על תנאי לתקופה של ארבעה חודשים. העונש המותנה לא יופעל אלא אם הצעיר יעבור עבירת אלימות או נהיגה ללא רישיון במהלך תקופה של שנתיים. נוסף על כך נקבע כי הצעיר ישלם פיצוי למתלונן בסך של 3,000 שקלים.


תפ 67931-11-19