בית משפט השלום בנצרת קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש פועל במפעל נגרות תעשייתי נגד מעסיקו לאחר שנחבל בגבו במהלך ביצוע העבודה. השופטת קבעה כי המעסיק התרשל כלפי העובד בכך שלא נקט באמצעי זהירות מתאימים לצורך ביצוע העבודה, ולא הוכיח כי תדרך את העובד כיצד לבצע את העבודה באופן בטיחותי. לפיכך נקבע כי המעסיק ישלם לעובד פיצויים בסך של כחצי מיליון שקלים בגין הנזק שנגרם לו בעקבות התאונה.


ביומו השני בעבודה הפועל נחבל בגבו במהלך הרמת קורת עץ כבדה


לפי גרסת העובד שהיה בגיל 24 בעת האירוע, בחודש אוגוסט בשנת 2014 במהלך יומו השני בעבודה במפעל נגרות לעיבוד עצים הוא נדרש להזיז קורת עץ כבדה. לדבריו, קורת העץ שקלה כ-100 קילוגרם ובמהלך הרמתה מהמשטח למכונה הוא חש לפתע כאבים עזים ונחבל בגבו.
המוסד לביטוח לאומי הכיר באירוע כתאונת עבודה וקבע לעובד נכות קבועה בשיעור של 10% בגין הגבלה בעמוד השדרה המותני.


העובד טען שהמעסיק לא הדריך אותו כיצד לבצע את העבודה בצורה בטוחה


הפועל טען כי התאונה אירעה במהלך עבודתו, ולכן יש להטיל את מלוא האחריות לנזקיו על המעסיק. לדבריו, המעסיק הנהיג במפעל שיטת עבודה מסוכנת, לא הדריך אותו כיצד לבצע את העבודה באופן בטיחותי, לא סיפק לו אמצעי הגנה מתאימים, לא פיקח כראוי על העבודה ולא סיפק לו אמצעי בטיחות מתאימים.


העובד הוסיף כי אין להטיל עליו אשם תורם לקרות התאונה מאחר שלא פעל בניגוד להוראות המעסיק. לדבריו, המעסיק נושא במלוא האחריות לאירוע מכיוון שהפר את חובת הזהירות שלו כלפיו. העובד צירף לתביעתו חוות דעת של מומחה רפואי שקבע כי בעקבות האירוע נגרמה לו נכות קבועה בשיעור של 20%.


המעסיק התנער מאחריות לאירוע והכחיש את התרחשותו


מנגד, המעסיק הכחיש את עצם התרחשות האירוע וטען שהעובד לא דיווח בזמן אמת אודות פציעתו, ואף לא מסר בזמן קבלת הטיפול הרפואי כי מדובר בתאונת עבודה.


המעסיק הוסיף וטען כי הפועל לא הוכיח את משקלה של קורת העץ ולא הגיש חוות דעת של מומחה כנדרש. לפיכך נטען כי אין הצדקה להטיל על המעסיק אחריות לאירוע.


נוסף על כך נטען כי אין להתייחס לעובד כמי שאין לו רקע או ניסיון בהרמת משאות, שכן לפני שהחל לעבוד במפעל הוא עבד בעבודה שדרשה ממנו להרים משקלים כבדים ואף קיבל הדרכות בנושא.


לחילופין, המעסיק טען כי יש להטיל על העובד אשם תורם לתאונה בשיעור של 50%. בחוות דעת מטעם מומחה רפואי שהגיש המעסיק נקבע כי נכותו הקבועה של העובד היא בשיעור של 10%.


בעקבות הפער שהתגלה בין חוות דעתם של המומחים הרפואיים מטעם הצדדים, מונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי לצורך הערכת נכותו הרפואית של העובד. לאחר שבדק את האיש, המומחה קבע כי בעקבות התאונה נותרה לו נכות אורתופדית קבועה בשיעור של 15%.


השופטת קיבלה את גרסתו של העובד לנסיבות אירוע התאונה


לאחר בחינת כלל העדויות והראיות, השופטת החליטה לקבל את התיאור העובדתי שמסר העובד בכל הקשור להתרחשות התאונה. על כן, נקבע כי העובד אכן נפגע בגבו במהלך הרמת קורת עץ כבדה במפעל העצים.


צוין כי הרמת משא כבד ללא הדרכה וללא אמצעי עזר, נחשבת לשיטת עבודה שאינה בטיחותית היוצרת עבור העובד סיכון בלתי סביר.

 

הובהר כי מדובר בעובד שהיה ביומו השני לעבודתו ולכן היה מקום להדריכו כיצד להרים את המשא בצורה בטוחה.


השופטת הוסיפה כי המעסיק צריך ליצור לעובדיו מקום עבודה בטוח, להנהיג בו שיטת עבודה בטוחה ולספק להם חומרים, ציוד וכלי עבודה מתאימים ובטוחים לצורך ביצוע העבודה. לפי קביעת השופטת, המעסיק היה צריך לפקח באופן רציף ויעיל אחרי נקיטת אמצעי זהירות על ידי העובדים, להדריכם ולהזהירם מפני סיכונים הכרוכים בביצוע העבודה. מאחר שלא הוכיח שעשה זאת, נקבע כי המעסיק נושא באחריות כלפי העובד.


המעסיק מחויב לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע מהעובד סכנות מיותרות


עוד נקבע כי המעסיק מחויב לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע מהעובד סכנות מיותרות ולהזהירו מפני סכנות קיימות. צוין כי המעסיק היה יכול למנוע את התאונה באמצעות נקיטת אמצעי זהירות סבירים אך לא עשה זאת, ובכך הפר את חובת הזהירות שלו כלפי העובד.


עוד צוין כי בנסיבות המקרה אין הצדקה להטיל על העובד אשם תורם מאחר שמדובר בפועל חדש שנענה לכל הדרישות של המעסיק, מבלי שתודרך כיצד לבצע את העבודה בבטחה. מאחר שהמעסיק לא הוכיח כי סיפק לפועל כלי עבודה שהיו יכולים למנוע את הסיכון שאליו הוא נחשף, השופטת החליטה שלא להטיל על העובד אחריות כלשהי לתאונה.


השופטת קבעה כי נזקיו של העובד מסתכמים בסך של 624,600 שקלים. מאחר שהתאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה, נקבע כי מסכום הנזק יש לנכות סך של 190 אלף שקלים שקיבל העובד מהביטוח הלאומי.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונת עבודה


בסופו של דבר, השופטת פסקה כי המעסיק ישלם לעובד סך של 434,600 שקלים בתוספת הוצאות משפט בסך של 7,000 שקלים ושכר טרחת עורך דין בסך של 65,190 שקלים.


תא (נצ') 22599-11-15