בית משפט השלום בחיפה עסק לאחרונה בסוגיית העונש הראוי לגבר שקיבל במרמה 190 אלף שקלים מבעלי עסקים, לאחר שהבטיח "לסדר" להם מכרזים תוך התחזות לקצין בכיר ושימוש במסמכים מזויפים. האיש הורשע לאחר שמיעת ראיות בעבירות של זיוף, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.


השופט קבע כי האיש פעל בתחכום ובשיטתיות מתוך בצע כסף וגרם נזק משמעותי לקורבנותיו. לפיכך, הוא השית עליו עונש מאסר בפועל לתקופה של 30 חודשים, מאסר על תנאי, תשלום קנס ופיצויים למתלוננים.


האיש התחזה לקצין בכיר בצה"ל וקיבל במרמה 190 אלף שקלים


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, בשנת 2012 הגבר הציג את עצמו כקצין בכיר בצה"ל בפני בעל עסק וטען בפניו כי הוא יכול "לסדר" לו מכרז למכירת רכבים של משרד הביטחון. כדי לתמוך בתרמית, האיש זייף מסמכים שנחזו להיות מסמכים של משרד הביטחון, הציג אותם בפני בעל העסק וקיבל ממנו במרמה סך של 70 אלף שקלים.


בסוף אותה שנה, האיש פנה לבעל עסק אחר, הציג בפניו מצג שווא שלפיו הוא קצין בצבא בעל קשרים במשרד הביטחון, והבטיח "לסדר" לו מכרז תוך הצגת מסמכים מזויפים. כדי להבטיח את השתתפותו במכרז בעל העסק העביר לאיש סך של 120 אלף שקלים כדמי השתתפות.


בשנת 2014 האיש הציג את עצמו כקצין בכיר בפני בעל עסק לשיווק חומרי ניקוי, הבטיח לו כי הוא יוכל להיות ספק של משרד הביטחון וקיבל ממנו במרמה סחורה בשווי של 5,500 שקלים.


המדינה טענה שהעונש המותנה שהוטל על האיש לא הרתיע אותו מביצוע עבירות


המדינה טענה כי האיש ביצע את המעשים אחרי שריצה עבודות שירות בגין עבירות דומות. צוין כי מרבית הענישה שהוטלה על האיש בגין מעשיו הקודמים הייתה צופה פני עתיד ועונש המאסר על תנאי שעומד נגדו לא הרתיע אותו מלבצע את העבירות.


על כן, התביעה ביקשה מבית המשפט להחמיר עם האיש ולהפעיל את עונש המאסר המותנה שעומד לחובתו, וזאת נוסף על השתת קנס ותשלום פיצויים לנפגעי העבירות.


מנגד, סנגורו של האיש ביקש מבית המשפט להסתפק בענישה מקלה לנוכח הבעיות הרפואיות והכלכליות שמהן האיש סובל, פציעתו במהלך שירותו הצבאי, נכותו בשיעור של 46% והימצאו בהליכי פשיטת רגל.


השופט ציין כי מדובר בשלושה אישומים המייחסים לגבר עבירות של זיוף, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה. הובהר כי האיש נהג להציג את עצמו כקצין בצבא, הגיע עם מדי צה"ל לבתי העסק וטען כי הוא יכול "לסדר" מכרזים של משרד הביטחון שבמסגרתם יתאפשר למתלוננים לרכוש רכבים במחיר נמוך יותר ביחס לערכם הריאלי. עוד צוין כי האיש הציג בפני המתלוננים מסמכים מזויפים שונים כדי לתמוך בהונאה ולשוות לה אופי אותנטי.


הגבר פעל מתוך בצע כסף ותכנן את מעשיו בקפידה


השופט הבהיר כי האיש פגע בקניינם של המתלוננים, רימה והונה אותם תוך הצגת מצג שווא כוזב בפניהם. לדבריו, מעשיו של האיש התאפיינו בתכנון מוקדם תוך התחזות לקצין צה"ל ושימוש במסמכים מזויפים שנחזים להיות מסמכים רשמיים של משרד הביטחון. עוד צוין כי האיש פעל מתוך מניע של בצע כסף תוך תכנון מוקפד, הבין את הפסול במעשיו ולא חדל מביצוע העבירות עד שהשיג את מבוקשו.


בסוגיית העונש צוין כי אמנם הטלת עונש מאסר בפועל צפויה לפגוע באיש ובמשפחתו, אך בנסיבות ביצוע העבירות אין מנוס מנקיטת ענישה משמעותית, וזאת בשל שיקולי גמול והאינטרס הציבורי. השופט הוסיף כי האיש פעל מתוך בצע כסף, בקור רוח ותוך תכנון מהלכיו בקפידה.


עם זאת, השופט ציין כי לפי המסמכים שהוצגו בפניו מדובר בגבר ששירת 24 שנה בצה"ל, השתתף באופן פעיל בשירות מילואים, שירת בצנחנים ואף קיבל מכתבי הוקרה והערכה רבים על שירותו.


בסוגיית עברו הפלילי של האיש צוין כי קיימת לחובתו הרשעה קודמת בעבירות של זיוף ושימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והחזקת טובין מוברחים מהמכס. בגין עבירות אלו הושת על האיש עונש מאסר בפועל לתקופה של שישה חודשים שרוצה בעבודת שירות ומאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים.


המעשים התאפיינו בתחכום, בתכנון מוקדם ובמידת אשם גבוהה


השופט קבע כי מעשיו של הגבר התאפיינו בתחכום, במידת אשם גבוהה, בתכנון מוקדם תוך גרימת נזק חמור למתלוננים. מאחר שעונש המאסר המותנה שעמד לחובתו של האיש לא הרתיע אותו, השופט החליט להחמיר בעונשו ולהשית עליו עונש מאסר בפועל לתקופה ממושכת.

 

יש לך שאלה?

פורום נפגעי עבירה פלילית, קורבנות ופיצויים בגין עבירה פלילית


בסופו של דבר, השופט קבע כי האיש יישלח למאסר לתקופה מצטברת של 30 חודשים שכוללת עונש מאסר לתקופה של 18 חודשים והפעלת עונש מאסר מותנה לתקופה של 12 חודשים. נוסף על כך, השופט גזר על האיש עונש מאסר מותנה לתקופה של תשעה חודשים למשך שלוש שנים, תשלום קנס בסך של 30 אלף שקלים ותשלום פיצויים למתלוננים בסך כולל של 195,500 שקלים.


תפ (חי') 34117-02-18