בעידן המודרני, הרשות האחראית ליישוב סכסוכים מסחריים ועסקיים היא הרשות השופטת שמיוצגת באמצעות בתי המשפט הנחלקים לערכאות שונות. חילוקי דעות במסגרת פעילות עסקית מהווים חלק מובנה ובלתי נפרד מניהול חיי מסחר. במקרים רבים הפעילות המסחרית מלווה במחלוקות שנובעות מהפרת הסכמים עסקיים, מפרשנות שונה שלהם על ידי כל אחד מהצדדים כמו גם מניסיונם למקסם רווחים אחד על חשבון השני.


חסרונותיו של ניהול הליך משפטי קונבנציונאלי בבית המשפט


בעוד הפלטפורמה המסורתית ליישוב הסכסוכים העסקיים היא בית המשפט, ניהול הליך משפטי כרוך בחסרונות רבים. בין שלל החסרונות ניתן לציין עלויות גבוהות, ביורוקרטיה, התמשכות של ההליכים, וכן העצמת הקונפליקט בין הצדדים כפועל יוצא של שיטת המשפט הישראלית שבה כל צד דבק בטענותיו ומנסה לשכנע את בית המשפט בצדקתו. בהליך משפטי קונבנציונלי ההתדיינות מנוהלת באמצעות עורכי דין שמייצגים את הצדדים ומתמקדת בבירור עובדתי לצורך הכרעה במחלוקות באופן מצומצם ופרטני.


מהם המאפיינים של הליך הגישור?


מנגד, מטרותיו של הליך הגישור הן שונות בתכלית מאלו של ההליך המשפטי. בעוד שההליך המשפטי הסטנדרטי בוחן את אירועי העבר, הליך הגישור הוא דווקא צופה פני עתיד תוך מתן חשיבות לשימור היחסים בין הצדדים תוך מתן אפשרות להמשך הקשר ביניהם. הליך הגישור מונחה על ידי צד שלישי ניטרלי ומטרתו המוצהרת היא להגיע להסדר שיהיה מקובל על שני הצדדים. נוסף על כך, הליך הגישור נשלט ומנוהל על ידי הצדדים בעצמם ומוכוון באמצעות מגשר במטרה להגיע לפתרון מוסכם.


יתרה מזאת, הליך הגישור הוא לרוב ממוקד וקצר יותר מהליך משפטי סטנדרטי ובמסגרתו ניתנת לצדדים האפשרות לקיים פגישות נפרדות עם המגשר או פגישות משותפות. הליך הגישור אינו כפוף לכללים נוקשים ולסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, ומטרתו המוצהרת היא כי שני הצדדים ייצאו ממנו בתחושת הצלחה וסיפוק תוך מימוש הצרכים והאינטרסים שלהם.


כיצד גישור עסקי יכול לסייע ביישוב מחלוקות וסכסוכים מסחריים?


בדומה להליך גישור רגיל, גם הליך גישור עסקי מונחה באמצעות מגשר ניטרלי ונועד לסייע לצדדים להגיע להסדר מוסכם ביניהם המתבסס על דיון פתוח ומאפשר. במהלך הגישור שני הצדדים יוכלו לבטא את רצונם ואת האינטרסים שלהם כדי לנסות ולהגיע להסדר שיהיה מקובל עליהם. ההליך מבוסס על רצונם החופשי והטוב של הצדדים ועל שיתוף הפעולה ביניהם ללא כפייה, לחץ או אילוצים מכוח החוק.


במסגרת הגישור העסקי המגשר מסייע לצדדים לזהות את האינטרסים החשובים להם, תוך ניסיון לייצר שיתוף פעולה ביניהם ולמצוא פתרון יצירתי שיצליח לגשר בין עמדותיהם ודרישותיהם. במסגרת ההליך המגשר יכול לעזור לצדדים להשתחרר מההתבצרות בעמדותיהם ולמצוא פתרונות גמישים שיענו על צרכיהם האמיתיים.


הגישור העסקי נעשה תוך שיתוף פעולה בין הצדדים ולא כופה עליהם פתרונות או הסדרים מכוח החוק. לפיכך, הצדדים להליך הגישור לרוב צפויים להרגיש מגויסים לטובת הצלחתו ומחויבים יותר למלא אחר ההסכמות שהושגו במסגרתו.


גישור עסקי לפירוק שותפות עסקית עשוי לחסוך לצדדים כסף ועוגמת נפש


במהלך פירוק שותפות עסקית לרוב מתעוררות שאלות הנוגעות בין היתר לחלוקת רווחים, למוניטין של העסק, לחלוקת הרכוש ולשימוש במידע עסקי. גישור עסקי מעניק הזדמנות לשותפים שמפרקים את השותפות לנהל ביניהם שיח פתוח לצורך הבהרת האינטרסים שלהם וזאת בסיוע של מגשר ניטרלי.


כיוון שההליך מתבסס על שיתוף פעולה ולא על יריבות משפטית, הצדדים לרוב יהיו מוכנים להתפשר יותר מאשר בבית המשפט ואף יקפידו יותר על מילוי חלקם בהסכם. נוסף על כך, הליך הגישור יכול לחסוך לשותפים זמן יקר, את העיסוק בביורוקרטיה הנלווית להליך המשפטי כמו גם את העליות הגבוהות הכרוכות בקבלת ייעוץ וייצוג משפטיים. כמו כן, מאחר שההליך המשפטי הקונבנציונאלי מושתת על יריבות בין הצדדים ואילו הליך הגישור מבוסס על שיתוף פעולה וניהול שיח פתוח ביניהם, בחירה בהליך גישור צפויה לחסוך להם גם את עוגמת הנפש הנלווית לניהול הליך משפטי.


גישור עסקי בשלב של ייסוד השותפות


חשוב לציין כי גם בעת התקשרות עסקית במסגרת של שותפות, ניתן לפנות למגשר כדי לערוך הסכם שותפים וללבן במסגרתו את כל הסוגיות הקשורות להקמת השותפות, ניהולה ואף פירוקה בעת הצורך.

 

יש לך שאלה?

פורום הקמת חברות ושותפויות | ייעוץ לחברות ושותפויות

 

כך ניתן לקבוע מבעוד מועד את ההסדרים שיחולו בעת פירוק השותפות, למנוע חוסר ודאות וסכסוכים עתידיים.