בית משפט השלום בירושלים קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש עובד נגד מעסיקתו, לאחר שנפל מגג מחסן בגובה שישה מטרים ונחבל באורח קשה בעמוד השדרה. השופט קבע כי המעסיקה לא הדריכה את העובד כראוי, ולא יידעה אותו בדבר הסיכונים הכרוכים בעבודה על הגג בניגוד לחובתה. עוד נקבע כי המעסיקה לא סיפקה לעובד רתמת בטיחות כדי שייחגר באמצעותה במהלך העבודה ולכן הפרה את חובת הזהירות שלה כלפיו.


העובד נפל מגובה שישה מטרים במהלך החלפת לוחות אסבסט בגג מחסן


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, במהלך עבודות להחלפת לוחות אסבסט על גג מחסן בגובה שישה מטרים, העובד דרך על אחד מלוחות האסבסט שנשבר וגרם לנפילתו ארצה. לאחר התאונה, אמבולנס פינה אותו לבית החולים שם הוא נבדק ונקבע כי הוא סובל משברים בחוליות עמוד השדרה.


העובד טען כי התאונה התרחשה תוך כדי העבודה בעת שלוח אסבסט שעליו דרך נשבר לפתע וגרם לנפילתו מגובה שישה מטרים. לטענתו, התאונה התרחשה עקב רשלנותה של המעסיקה שהפרה חובות מכוח החוק. זאת מאחר שלא ניתנה לו הדרכה לפני תחילת העבודה, ולא סופקו לו אמצעי בטיחות שתפקידם לשמור על בטחונו ושלומו בזמן העבודה על הגג.


המעסיקה טענה כי העובד נבהל מניידת משטרה שעברה במקום ולכן קפץ מהגג


מנגד, המעסיקה טענה כי אין לייחס לה אחריות לתאונה. לגרסתה, העובד קפץ מגג הבניין מרצונו וזאת בניגוד לנהלים שנקבעו על ידי מנהל העבודה במקום. לפי גרסת המעסיקה, הפועל נדרש לעבוד על הגג של המבנה שכלל שני מפלסים ובעת שהבחין בניידת משטרה הוא הסיר את רתמת הביטחון מהעוגן בגג העליון וקפץ לגג התחתון. כתוצאה מהדף הקפיצה נפער חור בגג והוא נפל ארצה ונחבל.


המעסיקה הוסיפה וטענה כי העובד קיבל ממנה אמצעי בטיחות לעבודה בגובה שכללו רתמה ומשטחי זחילה. עוד נטען כי היא העבירה לו הדרכה, הנחיות והסברים אודות העבודה לפני שהתחיל לבצעה.


לדברי המעסיקה, יש להטיל על העובד אשם תורם משמעותי בשיעור שלא יפחת מ-80%, מאחר שהוא סיכן את עצמו והפר את הוראות הבטיחות בעבודה בכך שהסיר את חיבור רתמת הביטחון מהעוגן בגג העליון וקפץ מיוזמתו לגג התחתון.


לאחר שבחן את כלל הראיות והעדויות השופט קיבל את גרסתו של העובד לנסיבות הנפילה, ותוך כך דחה את גרסת המעסיקה שלפיה העובד קפץ מהגג העליון לתחתון לאחר שהבחין בניידת משטרה.


המעסיקה התרשלה כלפי העובד בכך שלא הקפידה שייחגר באמצעות רתמת בטיחות


בסוגיית האחריות השופט קבע כי המעסיקה הייתה צריכה לדאוג לעובד לסביבת עבודה בטוחה, לשיטת עבודה נאותה ולספק לו כלי עבודה וחומרים מתאימים לביצוע העבודה. צוין כי העבודה התבצעה באמצעות לוח דריכה מעץ שהונח על גבי לוח האסבסט ושניהם נשברו וגרמו לנפילת העובד. על כן, השופט קבע כי המעסיקה לא סיפקה לעובד לוח דריכה באיכות טובה ולכן התרשלה כלפיו. צוין כי המעסיקה הייתה צריכה להדריך את העובד, להזהירו מפני הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודה ולפקח על נקיטת אמצעי הזהירות הדרושים.


השופט פסק כי לא ניתנו לעובד הנחיות מדויקות ביחס לחובה להיחגר באמצעות רתמת בטיחות. השופט ציין כי המעסיקה לא הקפידה על חגירת רתמת בטיחות בעת ביצוע העבודה ולכן הפרה את חובת הזהירות שלה כלפי העובד. לפיכך הוחלט כי המעסיקה התרשלה כלפי הפועל בכך ששלחה אותו לבצע עבודה מסוכנת בגובה רב מבלי שסיפקה לו אמצעי בטיחות והדרכה כנדרש.


התאונה אירעה לפועל ביומו הראשון בעבודה ולכן לא יוחס לו אשם תורם


צוין כי יום התאונה היה יומו הראשון של הפועל בעבודה. השופט פסק כי מאחר שלא ניתנה לו הדרכה ביחס לאופן ביצוע העבודה ובאשר לאמצעי זהירות לשמירה על בטיחותו, אין לייחס לו כל אשם תורם.


לנוכח פער בין חוות דעתם של המומחים הרפואיים מטעם הצדדים, השופט מינה מומחה רפואי מטעם בית המשפט כדי שיעריך את הנכות שנגרמה לעובד בעקבות התאונה. המומחה קבע כי בגין השברים בעמוד השדרה שנגרמו לאיש בתאונה יש לפסוק לו נכות קבועה בשיעור של 18.5%.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונת עבודה


בסופו של דבר, השופט קבע כי המעסיקה תפצה את העובד על הנזקים שנגרמו לו בעקבות התאונה בסך כולל של 328,920 שקלים בגין כאב וסבל, הפסד השתכרות לעבר, הפסד כושר השתכרות, עזרת צד שלישי והוצאות. נוסף על כך נקבע כי המעסיקה תשלם את שכר טרחת עורך דינו של העובד בסך של 74 אלף שקלים.


תא (י-ם) 3432-10-16