בית משפט השלום בקריות קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש צעיר נגד המועצה האזורית לאחר שהתנגש באבן שפה בולטת במדרכה עם אופניו, התהפך ונחבל קשות בבטנו. השופטת קיבלה את גרסתו של הצעיר לנסיבות האירוע, וקבעה כי המועצה האזורית הייתה צריכה לצפות שמדרכה מרוצפת חלקית עם הפרשי גבהים עשויה להוות מפגע למשתמשי הדרך. מאחר שמפגע זה יצר סיכון בלתי סביר שהתממש לדאבונו של הצעיר, המועצה חויבה לשלם לו פיצויים בסך של 700 אלף שקלים על הנזק שנגרם לו בתאונה.


נער שרכב על אופניו נתקל במדרכה, התהפך עם אופניו ונחבל קשות בבטנו


לפי גרסת הצעיר שהיה בגיל 17 במועד האירוע, בשנת 2014 בעת שרכב על המדרכה באמצעות אופניו, גלגל האופניים נתקל באבן שפה בולטת במדרכה והוא התהפך ונפגע באורח קשה בבטנו מכידון האופניים. בהמשך הוא פונה לבית חולים שם נמצא לו קרע בטחול עם דימום רב בחלל הבטן, ובוצע לו ניתוח לכריתת הטחול ושלאחריו הוא אושפז למשך שישה ימים.


הצעיר טען כי המועצה האזורית התרשלה כלפיו כרשות מקומית והפרה את חובת הזהירות שלה כלפיו. זאת מאחר שהמדרכה הייתה עשויה בחלקה מכורכר ובחלקה האחר מאבן משתלבת, ובפועל היו חסרות בה אבנים משתלבות באופן שלא כיסה כראוי את השטח במדרכה עד לאבן השפה.


עוד נטען כי בעקבות מצבה של המדרכה, נוצרה מדרגה בדמות אבן השפה שבה נתקל הגלגל של אופניו.


המועצה האזורית טענה כי בגרסתו הראשונית של הצעיר כפי שהובאה במסמכים הרפואיים לאחר התאונה, לא צוין כלל כי הוא נפל או נתקל במדרכה. עוד נטען כי קיימות סתירות בעדות הצעיר ובעדויות של העדים מטעמו ולכן יש לדחות את תביעתו.


המועצה הוסיפה וטענה כי האחריות לאיתור מפגעים בשטח שיפוטה מוטלת על הוועד מקומי, ולכן היא לא ערכה במקום סיור יזום לגילוי מפגעים.


גרסתו של רוכב האופניים לנסיבות התאונה הייתה אמינה ועקבית


השופטת ציינה כי גרסתו של הצעיר לנסיבות אירוע התאונה הייתה עקבית ואמינה, ולכן היא החליטה לקבל אותה במלואה ולהעניק לה משקל נכבד ומכריע לצורך פסיקתה בתביעה. נקבע כי העובדה שבתיעוד הרפואי הראשוני לא מופיע פירוט מדויק של ההיתקלות במדרכה אינה שוללת את מנגנון התאונה כפי שתואר בכתב התביעה.


בסוגיית האחריות השופטת הבהירה כי רשות מקומית מחויבת לאתר מכשולים שמהווים סיכון בלתי סביר. צוין כי הרשות המקומית נושאת באחריות לנקוט באמצעים הנדרשים כדי לאתר ולתקן את המפגעים שנמצאים בתחום שיפוטה, ועליה הנטל להוכיח כי נקטה באמצעים סבירים כדי לאתר מפגעים ולתקנם.


המועצה האזורית יצרה סיכון בלתי סביר כלפי הנער ומשתמשי הדרך


לאחר שעיינה בתמונות ממקום התאונה, השופטת קבעה כי במקום אכן קיים הפרש גובה בין המדרכה ואבן השפה בצידה הפנימי של המדרכה, ולכן קיים במקום מפגע ברור שמהווה הפרת חובת זהירות מצד המועצה האזורית. השופטת החליטה כי המועצה הייתה צריכה לצפות שמדרכה בעלת ריצוף חסר עם הפרשי גבהים, לכלוך ואבנים עשויה ליצור מפגע למשתמשי הדרך.


השופטת הוסיפה כי מדובר במפגע ברור שיצר כלפי הרוכב סיכון בלתי סביר. לדבריה, ניכר שלא מדובר בליקוי שנוצר בשטח באופן פתאומי והמועצה האזורית לא הביאה כל ראיה לכך שפעלה לצורך תיקון המפגע לאחר התאונה.


לסיכום פרק האחריות, השופטת פסקה כי המועצה האזורית הייתה צריכה לצפות כי רוכבי אופניים והולכי רגל יעברו במקום וזאת לנוכח מיקומה של המדרכה בלב שכונת מגורים. לפיכך נקבע כי המועצה האזורית הפרה את חובת הזהירות שלה כלפי הרוכב האופניים, ולכן היא מחויבת לפצותו על הנזקים שנגרמו לו בעקבות האירוע.


השופטת קבעה לנער אשם תורם לתאונה בשיעור של 30%


עם זאת, השופטת הוסיפה כי במקרה זה יש הצדקה לייחס לצעיר אשם תורם. זאת מכיוון שהאירוע התרחש בשעות אחר הצוהריים כאשר עדיין היה אור יום, בסביבה שמוכרת לו וסמוכה לביתו. עוד צוין כי רכיבה על אופניים היא פעילות שמטבעה כרוכה בסיכון של נפילה ופציעה, ולכן יש להעביר חלק מהאחריות לתאונה לצעיר. לפיכך נקבע כי בנסיבות המקרה יש לייחס לצעיר אשם תורם לתאונה בשיעור של 30%.


הצדדים הסכימו להעמיד את נכותו הרפואית של הצעיר על שיעור של 23% בגין מצבו לאחר כריתת טחול, הפרעות בבטן וצלקת בדופן הבטן. לאחר שבחנה את כלל מאפייניו של הרוכב, כולל גילו, השתלבותו בעבודה, מצבו הרפואי והשלכותיו על תפקודו, קבעה כי נכותו התפקודית היא בשיעור של 19%.


בסיכומו של דבר, השופטת קבעה כי נזקיו של הצעיר בעקבות התאונה מסתכמים בסך של 813,606 שקלים בגין הפסדי השתכרות ופנסיה, עזרת צד שלישי, הוצאות רפואיות, נסיעות וכאב וסבל.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד


לאחר ניכוי של 30% אשם תורם, השופטת פסקה כי המועצה האזורית תשלם לרוכב האופניים סך של 569,525 שקלים בתוספת שכר טרחת עו"ד בסך 130 אלף שקלים.


תא 54375-11-15