בית משפט השלום בקריית גת עסק לאחרונה בסוגיית העונש לגבר שאיים על מציל בבריכה ותקף אותו באגרופים לאחר שביקש ממנו לא להיכנס לבריכה עם סיגריה ובקבוק זכוכית שהחזיק בידו. האיש הורשע לאחר הודאתו בביצוע עבירות של תקיפה סתם ואיומים.


למרות עברו הפלילי העשיר של האיש שכלל הרשעות קודמות בעבירות רכוש ואלימות, השופטת החליטה להתחשב בכך שהוא הודה במעשים, נטל עליהם אחריות, שיתף פעולה עם שירות המבחן והשתתף בהצלחה בהליך שיקומי. לפיכך, היא נמנעה מהשתת עונש מאסר בפועל והטילה עליו עונש של ארבעה חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי, צו מבחן ותשלום פיצוי למתלונן.


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, בחודש יולי בשנת 2019, הגבר שהה בבריכה עירונית כשהוא אוחז בידו בקבוק בירה וסיגריה. בשל כך, המציל פנה אליו וביקש ממנו שלא ייכנס למים עם הסיגריה ובקבוק המשקה מאחר שהדבר נוגד את כללי המקום.


הגבר איים על המציל והיכה אותו בפניו ובגופו לאחר שהתבקש לצאת מהבריכה


המציל פנה לאיש ואמר לו כי הוא מבצע את עבודתו ובתגובה האיש יצא מהבריכה, ניגש למציל ואיים עליו כי יפגע בו. בהמשך, האיש משך את המציל בידו וניסה להוציאו בכוח מאזור הבריכה ומיד לאחר מכן החל להכות אותו בפניו ובפלג גופו העליון. בעת שהמציל הצליח להימלט מהמקום, האיש רדף אחריו ותקף אותו שוב במכת אגרוף. גם לאחר מעצרו של האיש הוא המשיך להפנות איומים כלפי המציל בפני השוטרים.


הגבר הופנה לשירות המבחן כדי שיערוך תסקיר בעניינו. בתסקיר צוין כי הוא שיתף פעולה באופן מלא עם השירות והגיע לכל הפגישות שתואמו איתו. הובהר כי האיש אמנם גילה מוטיבציה להמשך ההליך הטיפולי, הפיק לקחים וחש רתיעה מההליך המשפטי, אך צפויה לו עוד דרך טיפולית ארוכה.


שירות המבחן התרשם כי האיש השתנה לטובה במסגרת הטיפול הפרטני שקיבל


במסגרת התסקיר תואר כי האיש נטל חלק בטיפול פרטני והגורמים הטיפוליים התרשמו כי מדובר באיש חרוץ ורגיש, פתוח לביקורת ולשינוי אשר גילה אמון בטיפול, נתרם ממנו והחל להיות מודע לדפוסי התנהגותו. עם זאת, קצין המבחן התרשם כי קיים סיכון שהוא עלול להגיב באופן פוגעני ותוקפני במצבי איום לנוכח עברו הפלילי ודפוסי התנהגותו הבעייתיים.


בסיכומו של דבר, שירות המבחן המליץ לבית המשפט לנקוט בענישה שיקומית כלפי האיש, שכוללת צו שירות לתועלת הציבור, צו מבחן, מאסר על תנאי, תשלום קנס והתחייבות שלא לבצע עבירות אלימות. זאת בשל החשש כי ענישה אחרת וחמורה יותר עלולה לפגוע בעבודתו של האיש שמהווה גורם אשר תורם לשיקומו.


המדינה טענה כי לנוכח הפגיעה החמורה בביטחון הציבור שנעשתה לעיני ילדים בבריכה, יש לקבוע מתחם עונש הולם שנע בין מאסר קצר בעבודות שירות ועד ל-14 חודשי מאסר בפועל. התביעה ביקשה למקם את העונש ברף הבינוני של המתחם, ולהשית עליו עונש מאסר שיוכל לרצות באמצעות עבודות שירות בתוספת רכיבי ענישה נלווים.


הסנגור של האיש טען שהוא ביצע את המעשים מתוך סערת רגשות


מנגד, הסנגור של האיש לא חלק על מתחם העונש שהציגה התביעה אך ביקש לחרוג ממנו לטובת האיש מטעמי שיקום. בעוד הסנגור לא הקל ראש במעשים שביצע האיש, הוא טען כי מדובר במעשים שהתבצעו מתוך סערת רגשות.


הוא הפנה לכך שהגבר הודה במעשים שיוחסו לו והוביל לחיסכון בזמן שיפוטי. נוסף על כך צוין כי נסיבות ביצוע העבירות אינן חמורות וכי המלצת שירות המבחן בעניינו של האיש הייתה חיובית. לפיכך, הסנגור ביקש להעדיף שיקולי שיקום בעניינו של האיש ולנקוט בענישה שהומלצה על ידי שירות המבחן.


הגבר פנה בעצמו לבית המשפט והביע חרטה עמוקה על מעשיו, ציין כי הוא משתתף בהליך טיפולי פרטני המשפיע לטובה על התנהגותו וביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן ביחס לעונש.


פגיעה ממשית בערכים המוגנים של ביטחון הציבור וכבודו לנוכח חומרת המעשים


השופטת ציינה כי במעשיו האלימים האיש פגע בערכים של שמירה על תחושת הביטחון ושלמות גופו וכבודו של הציבור. לדבריה, הפגיעה בערכים המוגנים במקרה זה היא ממשית לנוכח חומרת מעשי האלימות והאיומים שהופנו למציל. הובהר כי בעוד התביעה הסתפקה באישום בעבירת תקיפה אחת ובעבירת איומים אחת, האיש תקף את המציל ואיים עליו במספר הזדמנויות שונות.


השופטת הוסיפה כי מעשיו של הגבר הם חמורים, לנוכח העובדה שהתקרית התרחשה בבריכה ציבורית בנוכחות ילדים קטנים שצפו במתרחש, נבהלו ובכו.


הובהר כי בעבירות של תקיפה ואיומים העונש נקבע בהתאם לחומרת המעשים, לאופי האיומים ולאלימות שננקטה, להישנות המעשים ונסיבותיו של הנאשם. לאחר שקילת גורמים אלו, השופטת קבעה כי מתחם העונש ההולם במקרה זה נע בין מספר חודשי מאסר שניתן לרצות באמצעות עבודות שירות ועד ל-12 חודשי מאסר בפועל.


הגבר השתלב בהצלחה בהליך השיקום ונטל אחריות על מעשיו


השופטת ציינה את עברו הפלילי העשיר של האיש שכולל שלוש הרשעות בעבירות רכוש ואלימות, ואת העובדה כי ריצה בגינן עונשי מאסר ממושכים מאחורי סורג ובריח. עם זאת צוין כי האיש קיבל אחריות על מעשיו והביע צער עליהם. נוסף על כך, השופטת החליטה להתחשב בתסקיר שירות המבחן שלפיו הוא השתלב בהצלחה בהליך טיפולי וגילה מוטיבציה להמשיך בהליך השיקום.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר, השופטת גזרה על האיש עונש של ארבעה חודשי מאסר בפועל לריצוי בעבודות שירות, מאסר על תנאי למשך שישה חודשים, צו מבחן לתקופה של שנה, פיצוי למתלונן על סך 2,500 שקלים והתחייבות להימנע מביצוע עבירות אלימות ואיומים למשך שלוש שנים.


ת"פ 2744-08-19