במסגרת תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה אשר נכנס לתוקף ביום 25.9.20, הוטלו הגבלות חמורות על יציאה ממקום המגורים אל המרחב הציבורי, הגבלות על פעילות עסקית וציבורית ועל התקהלות. מטרתן המוצהרת של ההגבלות היא לבלום את התפשטות נגיף הקורונה בישראל ולשטח את עקומת ההדבקה.


איסור יציאה ממקום המגורים למרחב הציבורי


בתקנות נקבע איסור ביחס ליציאה ממקום המגורים למרחב הציבורי. עם זאת, האיסור מתקיים בכפוף לחריגים שהותרו ופורטו באופן ספציפי בתקנות. בין היתר נקבע כי עובד, מועמד לעבודה או חייל רשאים לצאת מהבית לצורך הגעה למקום העבודה או לצורך ביצוע התפקיד במסגרת השירות הצבאי. יציאה מהבית תותר גם במצבים שבהם קיים צורך להצטייד בתרופות, במזון ובמוצרים חיוניים. כמו כן, יציאה ממקום המגורים לצורך קבלת טיפול רפואה משלימה, טיפול רפואי וביצוע תרומת דם מותרים אף הם.


בתקנות נקבע בין היתר כי מותרת יציאה ממקום המגורים לצורך השתתפות בהפגנה, בברית, בהלוויה, בהליך משפטי, לצורך ביצוע פעילות ספורטיבית או יציאה לשדה התעופה במטרה לטוס מחוץ לישראל. בתקנות נקבע גם כי יציאה אסורה ממקום המגורים עבור פעולה או מטרה שאינה מותרת תגרור קנס מנהלי בסך של 500 שקלים. נוסף על כך, כל השוהים במרחב הציבורי ובמקומות עסקיים או ציבוריים מחויבים לשמור על מרחק של שני מטרים לכל הפחות בין אדם אחד ובין רעהו, וזאת למעט אנשים שמתגוררים באותו מקום.


איסור התקהלות


כחלק מהמלחמה בנגיף הקורונה התקנות אוסרות על התקהלות כאשר קיים איסור להשתתף או לקיים התקהלות שמספר האנשים בה עולה על 10 אנשים במבנה או 20 אנשים בשטח פתוח. תוך כך נקבע כי מותר לערוך תפילות בשטחים פתוחים בהשתתפות של עד 20 אנשים אך קיים איסור מוחלט לערוך תפילות במבנה סגור עם אדם אחר. קיום תפילה במבנה עם אדם אחר היא עבירה שקנס מנהלי בסך של 500 שקלים לצידה.


לפי התקנות, שוטר רשאי להורות על פיזור התקהלות המתקיימת בניגוד לדין. אם אדם סירב להוראת שוטר להתפנות מהמקום, השוטר רשאי להפעיל כלפיו כוח סביר כדי לפזר את ההתקהלות ולהטיל עליו קנס מנהלי בסך של 1000 שקלים.


פעילות עסקית וציבורית - מה אסור ומה מותר?


לצורך התמודדות עם התפשטות המגפה בישראל הוטלו גם הגבלות על פעילות עסקית וציבורית הכוללות איסור על הפעלת מקום פתוח לציבור או בתי עסק שכוללים מקומות בילוי, תרבות, מסחר, תיירות ופנאי, בריכות שחייה, מסעדות, שווקים, חדרי כושר, חדרי סטודיו ועוד.

 

עם זאת בתי עסק חיוניים כגון בתי מרקחת, מכוני אופטיקה, חנויות למכירת מוצרי היגיינה ובתי עסק לממכר מזון ימשיכו לפעול. עסק למכירת מוצרים חיוניים לבית וחנויות למכירת מוצרי תקשורת או מחשבים יוכלו להמשיך לפעול תוך הקפדה על ההנחיות הנוגעות לשמירת מרחק ולדרישות התו הסגול. עוד נקבע בתקנות כי כל בית עסק לרבות בתי אוכל ומסעדות רשאי להפעיל שירות משלוחים. אדם שמפעיל עסק בניגוד לתקנות מבצע עבירה שקנס של 5000 שקלים לצידה.


יתרה מזאת, התקנות אוסרות על הימצאות במקום עסקי או ציבורי שפתיחתו לציבור נאסרה ועל שהייה בחוף הים שלא למטרות פעילות ספורטיבית או עבודה. אדם שמפר את האיסורים הללו צפוי לקנס מנהלי של 500 שקלים. יש לציין כי גם בתי עסק או מקומות ציבוריים שפעילותם הותרה בתקנות עדיין מוגבלים ביחס לתפוסת האנשים המקסימלית בהם. על כן, מפעיל של בית עסק מחויב להפעיל מנגנון לוויסות כניסת אנשים למקום כך שבכל רגע נתון מספר האנשים בו לא יעלה על 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים במקום פתוח (למעט עובדים).


ויסות כניסת אנשים לעסק


בעל עסק שהפר את החובה לווסת את כניסת האנשים לעסק מבצע עבירה שתיאכף על ידי המשטרה באמצעות קנס מנהלי בסך של 2,500 שקלים. במקרים שבהם הופעל מקום עסקי או ציבורי לאחר שראש שירותי בריאות הציבור, רופא מחוזי או סגנו הורו על סגירתו עקב הימצאות אדם שנושא את הנגיף, יוטל קנס של 5,000 שקלים על מפעיל המקום.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות עובדים | התאגדות עובדים


למרות הקושי הכרוך בשמירה על ההנחיות במהלך תקופת החגים, חשוב להקפיד לשמור עליהן באדיקות כדי לבלום את התפשטות הנגיף. התנהלות ציבורית אחראית בתקופה זו עשויה לסייע רבות בהשתלטות על המגיפה.