בית משפט השלום בכפר סבא קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין נזקי גוף שהגיש מורה בבית ספר יסודי נגד מדינת ישראל ועיריית טייבה לאחר שהחליק במדרגות בית הספר ונחבל בגבו ובצווארו. לאחר בחינת כלל העדויות והראיות, השופט קבע כי המורה הצליח להוכיח את טענתו בדבר קיומם של ליקויים בבית הספר אשר גרמו לתאונה ופסק לו פיצוי בסך כולל של 244,388 שקלים.


לפי העובדות שתוארו בפסק הדין, בתאריך 2.2.2015, מורה בבית ספר יסודי בטייבה ירד במדרגות בית הספר כאשר לפתע החליק ונחבל בגבו ובצווארו.


המורה טען שהתאונה אירעה עקב רטיבות שהייתה במסדרון המוביל למדרגות


המורה טען שהתאונה אירעה בעקבות שילוב של רטיבות שחדרה למסדרון המוביל אל המדרגות שבהן ירד יחד עם היעדר פסים מונעי החלקה על גבי המדרגות. לגרסתו, השילוב שבין היעדר הפסים מונעי ההחלקה יחד עם הרטיבות גרמו להחלקתו במדרגות בית ספר. מומחה רפואי מטעם המורה בדק אותו והעריך כי בעקבות התאונה נגרמה לו נכות בשיעור של 20% בגין הגבלות בתנועת הגב התחתון. מהנדס מומחה מטעם המורה הצביע על מספר ליקויים בגרם המדרגות כולל היעדר פסים מונעי החלקה ומעקה בלתי תקין בצידי המדרגות.


מומחה רפואי מטעם מדינת ישראל ועיריית טייבה העריך כי לא נותרה למורה נכות כלשהי בעקבות התאונה. בעקבות הפערים בין חוות הדעת מטעם הצדדים, מונה מומחה רפואי בתחום האורתופדיה על ידי בית המשפט אשר בדק את המורה וקבע כי נותרה לו נכות בשיעור של 10% בגין הגבלות תנועה קלות בעמוד השדרה המותני.


המורה הצליח להוכיח את טענותיו בדבר ליקויים במבנה בית הספר


לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע כי המורה הצליח להוכיח את טענתו בדבר קיומם של ליקויים במבנה של בית הספר אשר גרמו לתאונה. צוין כי הליקוי הראשון הוא היעדר פסים מונעי החלקה במדרגות בית הספר ואילו הליקוי השני הוא היעדר חלונות במסדרון שמוביל למדרגות אשר גרם לבעיית רטיבות קבועה במסדרון ובמדרגות. השופט קבע כי שילוב שני הגורמים הללו גרם לתאונה ולפציעתו של המורה.


השופט הוסיף כי האחריות לתאונה מיוחסת למדינת ישראל, כמפעילת בית הספר אשר הייתה צריכה להיות מודעת לבעיית הרטיבות במבנה, להתריע עליהן בפני העירייה ולדרוש את תיקונן. נוסף על כך נקבע כי גם עיריית טייבה נושאת באחריות לתאונה מאחר שהיא בעלת המבנה ואחראית לתקינותו מבחינה בטיחותית-הנדסית.


המדינה והעירייה יפצו את המורה בגין הנזק שנגרם לו


על כן נקבע כי מדינת ישראל ועיריית טייבה חייבות לפצות את המורה בגין נזקיו כך שמדינת ישראל תישא ב-30% מהאחריות ואילו העירייה תישא ב-70% מהאחריות.


השופט התייחס לטענת הנתבעות כי יש לייחס למורה אשם תורם משמעותי בשל חוסר זהירותו במהלך ירידתו במדרגות בית הספר וקבע כי לא הוכח שהמורה ירד באופן כלשהו שהגביר את הסיכון להחלקה בעקבות המפגעים שהיו במקום. השופט הוסיף כי לפי חוות הדעת ההנדסית שהוגשה מטעם המורה, המעקה שהותקן בבית הספר לא היה תקני ולכן כלל לא ברור אם המורה היה יכול לנקוט באמצעי כלשהו כדי למנוע את ההחלקה והאם התאונה הייתה נמנעת בשל כך. לפיכך, השופט קבע כי במקרה זה אין לייחס כל אשם תורם למורה.


השופט קבע כי הנכות התפקודית של המורה היא בשיעור של 10%, וזאת בשיעור זהה לנכות שנקבעה לו על ידי המומחה שמונה מטעם בית המשפט. עם זאת, השופט הוסיף כי אינו סבור שלנכות זו יש הפשעה מלאה על כושר ההשתכרות של המורה ולכן חישוב ההפסדים לעתיד ייעשה באופן חלקי בלבד.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד


לאחר שקלול הנתונים הרלבנטיים, השופט קבע כי נזקיו של האיש מסתכמים בסך של 218 אלף שקלים עבור הפסד כושר השתכרות בעתיד, הפסדי פנסיה, כאב וסבל, הוצאות רפואיות והוצאות נסיעה.


בית המשפט פסק למורה פיצוי כולל בסך של 244,387 שקלים


עוד נקבע כי מסך נזקיו של המורה יש לנכות תגמולים שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי בסכום משוערך של 32,112 שקלים. לפיכך נקבע כי מדינת ישראל ועיריית טייבה ישלמו למורה ביחד ולחוד סך של 185,888 שקלים בתוספת הוצאות משפט בסך של 15,000 שקלים ושכר טרחת עורך דין בסך של 43,500 שקלים. השופט קבע כי סכום הפיצוי הכולל בסך 244,387 שקלים יתחלק בין המדינה ובין העירייה כך שהמדינה תשלם למורה סך של 73,316 שקלים ועיריית טייבה תשלם לו סך של 171,071 שקלים.


ת"א 49163-09-17