לאחרונה, בית משפט השלום בכפר סבא גזר את עונשו של אדם שהורשע בזיוף מסמך ובהפרת צו פיקוח. האיש ביצע עבירת מין בעברו, ולכן נאסר עליו בצו הפיקוח לעבוד בתפקיד שבו ייחשף לאנשים שלבושים באופן חלקי. למרות הצו, הגבר זייף אישור משטרה שמאפשר לו לעבוד בבית חולים כמפעיל בריכה וטען בפני מעסיקיו כי אין לו עבר פלילי.


יתר על כן, כדי לקבל אישור מקצין הפיקוח לעבוד במקום החדש, הגבר טען בפניו כי התפקיד שאליו התקבל הוא בתחום האחזקה, וכי אין לו גישה לחולים כלל, אף על פי שכאמור, העבודה התנהלה בבריכה הטיפולית שבבית החולים.


הגבר טען כי יש לו דחפים מיניים לא מאוזנים בעקבות ברית מילה שנעשתה לו בגיל מאוחר


שירות המבחן ערך תסקיר על האיש שבו תואר כי הוא אדם בן 56, רווק שסובל מכאבי גב ומוכר כנכה במוסד לביטוח לאומי. נטען כי הוא התגייר בגיל מאוחר כשעלה ארצה ועבד כמציל בבריכה במגוון מקומות. לטענתו, לאחר שהחלים מניתוח ברית המילה החל להרגיש דחף מיני מוגבר שלא היה בכוחו לאזן, ובשל כך התחיל להתעסק במין בצורה אובססיבית.


צוין בתסקיר שירות המבחן כי האיש הורשע בעבירות מין מסוג מעשה מגונה בפומבי, וריצה בשל כך שני מאסרים בפועל של יותר משנה. לאחר שהשתחרר, ביצעו הערכת מסוכנות לגביו וקבעו כי יש סבירות גבוהה שישוב לבצע את אותן עבירות מין.


המערכת הפסיכיאטרית ציינה שהגבר לוקה בתסמונת בשם אקסהיביציוניזם הגורמת להנאה מינית מחשיפת איברים אינטימיים. נמסר כי הוא טופל באופן תרופתי אך לא באופן רציף. האבחון הטיפולי שלו היה שלילי ולכן הוצא לו צו פיקוח שאמור היה להרחיק אותו מכל אזור שבו יוכל לפגוע בסביבתו. כחלק מצו הפיקוח, נאסר עליו באופן מוחלט לחזור לעבודה שבה עסק לפני כן כמציל ומפעיל בריכה, מכיוון שחשיפתו לאנשים בעירום חלקי תהווה סיכון עבורם.


מטעם שירות המבחן הומלץ על נקיטת עונש טיפולי ללא מאסר


האיש הסביר בבית המשפט שהוא אדם מבוגר שלא הסתגל היטב בארץ ולכן אין לו הרבה סיכויים למצוא עבודה בתחום אחר. הוא טען כי יש לו ניסיון רב כמציל ומפעיל בריכה, וזה הדבר שהוא יודע לעשות הכי טוב. משירות המבחן ציינו כי הצורך של הגבר בעבודה הולמת שמתאימה לכישוריו ושתספק אותו מבחינה כלכלית, עלה על המשמעות שייחס להפרת האיסורים.


בתסקיר שירות המבחן נכתב כי הוא השתלב בהצלחה במסגרת שיקומית במכון לשיקום מונע לעברייני מין, ובעקבות כך אף עבר טיפול פסיכיאטרי רציף. נטען כי מאז ביצוע העבירה, הגבר מצא עבודה אחרת שאושרה על ידי קצין הפיקוח ונמצאה נאותה. בשל כך המלצת שירות המבחן הייתה להמשיך את הטיפול במסגרת המכון לשיקום מונע לעברייני מין, כולל הטלת צו מבחן למשך שנה וחצי, זאת ללא עונש מאסר.


הקטגורית טענה כי מעשיו של הגבר היו חמורים. לדבריה, כתוצאה מעבירת הזיוף של האישור המשטרתי, הוא חשף את המשתמשים בבריכת בית החולים לפוטנציאל של פגיעה מצדו כעבריין מין מורשע. לפיכך, היא עתרה למתחם ענישה שבין חודשיים לשנה מאסר בפועל, לא כולל עונשים נלווים כדוגמת מאסר על תנאי וקנס.


השופט קבע כי יש לחרוג ממתחם הענישה ההולם לצורך טיפול ושיקום


עורכת הדין של הגבר הסבירה כי נסיבותיו האישיות ייחודיות, וטענה כי האינטרס הציבורי לשיקום טיפולי ממושך שיפעל לטווח הרחוק הוא גדול יותר, ולכן יש לנקוט בגישה זו במקום בעונש מאסר. בדברו האחרון מול השופט, ביקש הגבר את עזרתו וטען כי לא היה יכול להגיע לחלק מהפגישות הטיפוליות במכון לשיקום מונע לעברייני מין מכיוון שלא היה לו מספיק כסף.


עורכת הדין של הגבר ציינה במהלך המשפט כי אסור לשכוח את העובדה שהגבר עבד בבריכה רק שבוע וחצי, ולמעשה לא התקיימה שום עבירת מין בפועל. השופט לא קיבל טענה זו, והסביר שעבירת המין הייתה בפוטנציאל גבוה, ובכל מקרה העבירה שבה הואשם הגבר הייתה הפרת צו פיקוח וזיוף מסמך.

 

יש לך שאלה?

פורום הטרדה מינית - פגיעה מינית


השופט קבע כי התיחכום שבו נקט הגבר בזיוף האישור מצד המשטרה כלפי המעסיק, ובכך ששיקר לקצין הפיקוח בנוגע לאופי העבודה מעידים על תיכנון וחשיבה מקדימה. למרות זאת, הוא ציין כי מאסר בפועל כפי שהציעה המדינה לא ישפר את מצבו של הגבר או יוביל לשיקומו. לפיכך הוא החליט לחרוג ממתחם הענישה ההולם, ולגזור על הגבר מאסר על תנאי של חמישה חודשים שיתממש רק אם יבצע עבירת מין בתוך שלוש שנים מגזר הדין. כמו כן הוטל עליו צו מבחן של שנתיים תוך השתתפות בתוכנית לשיקום מונע בקהילה.

 


ת"פ 44182-03-17