בהתאם להנחיות משרד הבריאות שפורסמו בתחילת פברואר 2020 ולדיווחים העולמיים על נגיף הקורונה שמתפשט מסין והחוצה, הונחו כל האנשים שחזרו מסין החל מהתאריך 16 בינואר 2020 להישאר בביתם ולהימנע באופן מוחלט מיציאה למרחב הציבורי כולל מוסדות חינוך, תחבורה ציבורית ומקומות עבודה.


צוין כי תסמיני המחלה הם חום, שיעול וקוצר נשימה, אך גם מי שאינו חש בתסמינים וחזר לאחרונה מסין צריך להישאר בבידוד מוחלט במשך 14 יום לאחר חזרתו, מכיוון שתקופת הדגירה של הנגיף בגוף היא של תקופה של שבועיים.

 

בהמשך הורחבו ההנחיות לחוזרים ממדינות נוספות באסיה כגון: הונג קונג, תאילנד, יפן, סינגפור, דרום קוריאה ומקאו. נוסעים שחזרו ממדינות אלו וחשו בתסמינים של חום, שיעול או קושי בנשימה צריכים גם הם להישאר בבידוד ולהודיע למשרד הבריאות על החשש להידבקות בקורונה.


בהנחיית משרד הבריאות נקבע כי היעדרות מהעבודה שבועיים לאחר חזרה מהמדינות שצוינו לעיל, כלומר במהלך תקופת דגירה אפשרית של הנגיף, תיחשב כהיעדרות עקב מחלה כפי שהוגדרה בצו מיוחד של משרד הבריאות שהוצא לשם כך. הודגש שאין לפנות לרופא המשפחה כדי לקבל אישור מחלה עבור ההיעדרות, כפי שנעשה בעבור ימי מחלה רגילים, מכיוון שיש לשהות בבידוד מוחלט.


מה הזכאות לימי מחלה בעקבות היעדרות מהעבודה עקב חשד להידבקות בנגיף הקורונה?


כל אדם ששהה בסין החל מה-16 בינואר 2020, גם אם לתקופה קצרה, וחזר לארץ לאחר מכן חשוד בהידבקות בנגיף הקורונה שעובר באוויר ובנשימה ולכן נחשב למידבק מאוד. הנחיות משרד הבריאות, בהתאם לארגוני בריאות עולמיים אחרים, לא מתפשרות ומחייבות כל אדם שחזר מסין בתקופה האמורה להודיע באופן מיידי על החשש להידבקות למוקד משרד הבריאות ובמקביל להסתגר מפני מגע עם בני אדם.


בעקבות כך, כל נוסע שחזר ארצה בתקופה המוזכרת צפוי לאבד ימי עבודה בשל השהות הממושכת בבידוד, 14 יום לפחות, עד להתפרצות של תסמיני המחלה שיעידו אם נדבק בה ואם לאו. כמו כן, כל אדם שבא במגע עם מי שחזר לארץ מסין בתקופה זו מחויב אף הוא לשהות בבידוד עד להופעה או אי הופעה של התסמינים.


לדברי משרד הבריאות, בקרוב ייצא צו שלפיו כל מי שמצוי בבידוד בשל החשש להידבקות מנגיף הקורונה ועקב כך מפספס ימי עבודה, יהיה זכאי להחזר כספי בגין ההיעדרות, כמו במקרה של תשלום עבור ימי מחלה לפי חוק דמי מחלה תשל"ו-1976. לפי החוק, כל מי אדם שנעדר מעבודתו עקב מחלה יקבל תשלום החל מהיום השני להיעדרותו והלאה. כאשר ביום השני והשלישי להיעדרות העובד יקבל 50% מהשכר שהיה מקבל אילו הלך לעבודה, והחל מהיום הרביעי הוא יקבל תשלום בגובה של שכרו המלא.


כתוצאה מכך, מי שנעדר מהעבודה משום שהיה צריך להישאר בבידוד עקב חשד להידבקות במחלה, ככל הנראה יקבל תשלום עבור 11 ימי עבודה מלאים - בהנחה שהיה מצוי בבידוד 14 יום בדיוק, זאת מכיוון שעל היום הראשון הוא אינו מקבל שכר, ועל היום השני והשלישי מתוך ה-14 הוא מקבל 50% ממשכורתו. הדבר אינו תקף כלפי מי שעובדים במקומות עבודה שבהם נהוג לקבל שכר מיום המחלה הראשון, במקרים כאלה העובדים שנעדרו עקב הבידוד יקבלו שכר עבור 14 ימי עבודה מלאים.


כיצד מממשים את הזכות לימי מחלה עבור עובד שנשאר בבידוד מחשש להידבקות?


לפי הפרסומים המופיעים באתר כל-זכות, כל מי שחשוד בהידבקות בנגיף נדרש תחילה ובאופן מיידי להודיע למוקד משרד הבריאות על המקרה. לאחר מכן, יש להודיע למעסיק  בדבר הבידוד וההיעדרות הצפויה מהעבודה, ככל הנראה לתקופה של שבועיים מתאריך החזרה לארץ.


לאחר ההודעות, העובד נדרש להעביר למעסיקו הישיר, בצורה מרוחקת כמובן או לאחר שנמצא שאינו נדבק בנגיף, תעודת מחלה גורפת שמשרד הבריאות הוציא במיוחד בצו בריאות העם (נגיף קורונה החדש 2019) (בידוד בית) (הוראת שעה) התש"ף-2020. את המסמך ניתן להוריד בחינם מהאתר של משרד הבריאות. התעודה מאשרת את העובדה שלפיה העובד מצוי בבידוד, ולאחר שיימצא נקי מהנגיף לא יצטרך להמציא למעסיקו תעודת מחלה נוספת בגין היעדרותו.


נוסף על תעודת המחלה, העובד נדרש למלא הצהרה על היעדרותו מהעבודה, כולל הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות שלו, התאריכים שבהם לא היה יכול להגיע ולעבוד בשל הבידוד, והתאריך האחרון שבו שהה בסין או התאריך האחרון שבו היה במגע עם אדם ששהה בסין.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות עובדים | התאגדות עובדים


המסמך האחרון שנדרש למימוש הזכות לקבלת ימי מחלה על היעדרות בעקבות חשד להידבקות בנגיף הקורונה הוא אישור על מועד עזיבת סין. העובד מחויב להעביר למעסיק אישור שמוכיח שהתאריך שעליו הצהיר הוא אכן התאריך שלאחריו היה חשוד בהידבקות במחלה ולכן לא היה יכול להגיע לעבודה. אישור זה מהווה אסמכתא שמחייבת את המעסיק לשלם לו דמי מחלה בעבור ימי היעדרותו.


חשוב להזכיר כי מי שחזר מסין בתאריך האמור ולא דיווח על כך או לא שהה בבידוד, נחשב כעובר על החוק. כמו כן, חשוב לעקוב אחר פרסומים שמוציא משרד הבריאות בזמן הקרוב באשר למימוש הזכאות לדמי מחלה בגין ההיעדרות מהעבודה.


עודכן ב: 15/03/2020