לאחרונה, בית משפט השלום בתל אביב-יפו עסק בתביעת לשון הרע והפרת פרטיות של סטודנטים נגד האקדמיה שבה למדו. לפי כתב התביעה, שני סטודנטים טענו כי תמונות שלהם התפרסמו במודעה של האקדמיה שבה פורסמה מכינה להשלמת בגרויות לקראת תואר אקדמי.


לדברי הסטודנטים, הם מחזיקים בתואר ראשון שלמדו במסגרת האקדמיה ולא נדרשו להשלמת בגרויות כלל. הם טענו כי המודעה המוטעית פוגעת בכבודם ומשפילה אותם בפני מכריהם וקרוביהם. יתר על כן הזכירו כי השימוש בתמונותיהם בפרסומת נעשה ללא הסכמתם ואף ללא ידיעתם, מה שמהווה פגיעה בפרטיות.


האקדמיה הורידה את הפרסום, אך לסטודנטים כבר נגרם נזק


אף על פי שהפרסום הוסר לבקשת הסטודנטים, הם טענו כי נגרם להם נזק רב, בין היתר משום שהמודעה התפרסמה ברשת החברתית של פייסבוק שידועה בפופולריות שלה. עוד הם הזכירו כי האקדמיה כלל לא בדקה אם הם אכן היו במכינה להשלמת בגרויות בטרם פרסמו את התמונה, דבר שמעיד על רשלנות.


הסטודנטים הסבירו כי הפרסום גרם להשחרת פניהם ולפגיעה בשמם הטוב ובמעמדם הן חברתית והן לימודית. הקישור שהפרסומת עשתה בין פרצופיהם ובין המכינה להשלמת בגרויות ציירה אותם כחסרי השכלה, דבר שמנוגד לכל הווייתם ולכל המאמץ שהשקיעו בהשגת התואר הראשון. הם הדגישו כי הפרסום גרם להם עוגמת נפש רבה ואף מתח ממשי.


נטען כי הסטודנטים ידעו שמצלמים אותם במהלך השיעור ואף הסכימו לכך


מטעם האקדמיה נטען כי הצילום שהופיע בפרסומת התרחש במהלך שיעור בקמפוס שבו נכנס לכיתה צלם וביקש לצלם את הסטודנטים. לדברי האקדמיה הוא הסביר להם למה ישמש התצלום ואף הבהיר כי מי שאינו מעוניין להצטלם יכול לצאת מהכיתה עד לסיום הצילום. לפיכך הוסבר כי אין כאן פגיעה בפרטיות משום שהסטודנטים ידעו על הנעשה וגם הסכימו בכך שנשארו להצטלם.


יתר על כן, האקדמיה הסבירה כי התמונה כללה עוד מספר גדול של סטודנטים שהתובעים ישבו עמם בקבוצה, ולא רואים אותם בה בצורה בלעדית. כמו כן, נטען כי התמונה פורסמה בפייסבוק בצד הימני שמיועד למודעות בתשלום, וכי מודעות אלו מתפרסמות בגודל אחיד וקטן למדי, כך שהסבירות שזיהו את הסטודנטים מתוך התמונה היא קטנה.


האקדמיה סיכמה שכך או כך אין בפרסום לפגוע בשמם הטוב של הסטודנטים, מכיוון שמטרתו היא בסך הכול לעודד סטודנטים פוטנציאליים שלא לוותר על לימודים אקדמיים, ואין בו שום תוכן שמבזה או משפיל את הסטודנטים שצולמו. יתר על כן הוזכר כי הפרסומת הייתה באוויר שבועיים בלבד.


לדברי הסטודנטים התמונות לא היו אמורות להתפרסם בהקשר השלמת בגרויות


הסטודנטים טענו בחקירתם כי לא נתנו את הסכמתם לצילומים וכי לא הובהרה להם המטרה המלאה שלהם. הם הסבירו כי ראו את הצלם במהלך השיעור, אך הוא צילם אותם ואת שאר הסטודנטים בלי שביקש מהם רשות. כמו כן הסבירו שלא ידעו כי התמונות נועדו לצרכי פרסום מסחרי הקשור ללימודי מכינה והשלמת בגרויות.


לעומתם, נציג של האקדמיה העיד כי באותו יום הופסק השיעור והצלם יחד עם נציג של מחלקת השיווק הסבירו לסטודנטים שעומדים לצלם אותם. הוא טען כי לא היה ניתן לפספס את ההסבר מכיוון שהצלם העמיד את הציוד בפני הכיתה וכי כמה סטודנטיות אכן יצאו מהכיתה מכיוון שלא הסכימו להצטלם.


השופט החליט לקבל את התביעה ולחייב את האקדמיה בפיצוי לסטודנטים


השופט קיבל את עדותו של נציג האקדמיה, אך הסביר שאף על פי שהסטודנטים לכאורה ידעו על ביצוע הצילומים ולא סירבו לכך, לא הייתה שום הבהרה בקשר לייעוד הצילום. הוא הדגיש כי התמונות נבחרו לפרסומת הקשורה ללימודי מכינה והשלמת בגרויות ולא ללימודי תואר ראשון, מה שחייב את האקדמיה ליידע את הסטודנטים המצולמים ולקבל הסכמה מפורשת ספציפית לפרסום זה. מכיוון שהדבר לא נעשה, השופט קבע כי האקדמיה השתמשה בתמונות הסטודנטים ללא רשותם, דבר שמהווה פגיעה בפרטיות.


לאחר מכן, השופט בחן האם המודעה כשלעצמה מהווה לשון הרע. הוא קבע כי הפרסום אכן מקשר את הסטודנטים עם השלמת בגרויות, אך הזכיר שהם מעט הגזימו במידת הפגיעה כתוצאה מכך. עם זאת, הוא קיבל את טענותיהם שמכיוון שלא נדרשו להשלמת בגרויות וכבר היו בעלי תואר ראשון ומקצוע, הפרסומת הביכה אותם בפני בני משפחותיהם, חבריהם וקולגות שלהם לעבודה.

 

יש לך שאלה?

פורום לשון הרע


לפיכך, השופט קבע כי האקדמיה פגעה בפרטיות הסטודנטים בכך שלא ביקשה רשות מפורשת לפרסום הנדון, וכי הפרסום עצמו אסור לפי החוק לאיסור לשון הרע. כתוצאה מכך, השופט חייב את האקדמיה לשלם לכל אחד מהסטודנטים פיצוי בסך 16 אלף שקלים, וכן שכר טרחת עורך דינם של הסטודנטים בסך 10,000 שקלים. סך הכול נדרשה האקדמיה לשלם 42 אלף שקלים בגין התביעה.


ת"א 43369-03-18