לאחרונה, בית המשפט לענייני משפחה בחיפה עסק בתביעה שעניינה ביטול הסכם מתנה שנערך בין בני זוג. התובעים, שני ילדיו של האיש מאשתו שנפטרה, טענו כי אביהם העביר את דירתו על שם בת זוגו החדשה עקב כך שהיא השפיעה עליו בצורה בלתי הוגנת, תוך עושק וניצול.


השופטת ציינה כי לרוב כאשר מוגשת לבית המשפט תובענה לביטול הסכם מתנה, הדבר מתברר לאחר שנותן המתנה נפטר וכך היורשים יכולים לטעון כי המתנה הועברה מתוך השפעה בלתי הוגנת. עם זאת, במקרה זה היה מדובר באדם שחי וכשיר לתת עדות, ולכן היה באפשרותה להתרשם מדעתו ורצונו הכנים.


טרם עסקת המתנה ולאחר פטירת אשתו, האב חתם על צוואה שהורישה את הדירה לבנו


בכתב התביעה צוין כי טרם פטירת האם, המשפחה התגוררה בדירה בבעלותם ולאחר מכן הועברו הזכויות לאב באופן בלעדי. הילדים טענו כי הסתלקו מהעיזבון כדי שהאב יוכל להמשיך להתגורר באותה דירה בלי שיהיה תלוי בהם. עם זאת, בצוואתו של האב שנחתמה שנה לאחר מות אשתו נכתב כי הוא מוריש את דירתו לבנו, את מכוניתו החדשה לבתו ואת שאר הכסף שיש לו לשניהם בחלוקה שווה.


כמעט עשור לאחר מכן, האב התחיל להיפגש עם אישה אחרת שהפכה לימים לבת זוגו החדשה. בתביעה ציין הבן כי היא ואביו לא קיימו קשר זוגי ולא הוגדרו כידועים בציבור, ולראיה העובדה שכשהיו ישנים בדירתו של האב הם היו מצויים בחדרים נפרדים.


נטען כי בת הזוג הרחיקה את האב מילדיו ומשאר משפחתו בכל האמצעים שהיו ברשותה


הילדים טענו כי בת הזוג לכאורה של אביהם הייתה מסיתה אותו נגדם, מרעילה אותו בדברי כזב ואף מרחיקה אותם מלהתערב בחייו, כשהיא מונעת ממנו להגיע לאירועים משפחתיים משותפים. לדבריהם, כדי לוודא את ניתוק הקשר המוחלט, היא אף החליפה את מנעול דירתו ואת קו הטלפון שלו. עוד צוין כי היא ביטלה את ייפוי הכוח שהיה לבן בחשבון הבנק של אביו.


הילדים הסבירו כי עקב הניתוק מאביהם הוא היה מושפע מבת זוגו שכל מטרתה, לטענתם, הייתה לנצל את כספו ולעשוק אותו. בעניין עסקת המתנה הודגש כי הם גילו שזכויות האב בדירתו הועברו באופן מלא לבת הזוג, דבר שנוגד את ההסכם ביניהם.


האב וזוגתו טענו כי הילדים היו אלה שבחרו לנתק את הקשר וניצלו אותם כלכלית


בכתב ההגנה, האב ובת זוגו החדשה הכחישו את כל טענות הילדים. לדבריהם, הם חיים מזה עשור כבעל ואישה ואף חתמו על הסכם יחסי ממון בנוכחות נוטריון שהגדיר כי הם מנהלים משק בית במשותף. הם ציינו כי הילדים הם אלה שניתקו איתם את הקשר כיוון שלא ראו בעין יפה את הקשר ביניהם.


צוין כי הבן שהיה מיופה כוח בחשבון של אביו, העביר משם לחשבונו הפרטי מאות אלפי שקלים במשך ארבע שנים. לאחר שהדבר נודע לו בדיעבד, האב החליט לבטל את ייפוי הכוח ובת זוגו עזרה לו לשקם את עצמו מבחינה כלכלית. הילדים טענו מנגד כי הכסף שהועבר מאביהם היה עבור לימודים אקדמיים ורכישת דירה של הבן ובוצע ביוזמתו ובהסכמתו של האב.


האב העיד בפני בית המשפט וטען שהוא אוהב את בת זוגו, מכיר לה תודה ומעריך אותה. הוא הדגיש שהיא היחידה שדואגת לו, וגילה ניכור כלפי ילדיו שלדבריו לא מתעניינים בשלומו ורק מנסים לגנוב ממנו ולנצל את רכושו.


בבית המשפט האב גילה לראשונה כי כל זכויותיו בדירה הועברו לבת זוגו, ולא רק חלקן


בפסק הדין צוין כי האב טען שביצע את עסקת המתנה מרצון מכיוון שהדירה שייכת לו ולאשתו החדשה, כפי שבעבר הייתה שייכת לו ולאשתו שנפטרה. עם זאת, כאשר עורך הדין הדגיש בפניו שהדירה כעת שייכת רק לאשתו החדשה משום שכך נחתם בעסקת המתנה, התברר כי האב למעשה לא ידע זאת.


מדבריו של האב עלה כי חשב שהעביר חלק מהזכויות בדירה לבת זוגו, כך שהיא שייכת לשניהם באופן שווה. אף על פי שהופתע לגלות שלא כך הדבר, האב המשיך לתמוך בזוגתו וטען כי היא לא תגרש אותו מביתו וכי הוא סומך עליה, זאת בניגוד לילדיו שעליהם הוא לא סומך.


הילדים הוכיחו שנפל פגם ברצון האב כשחתם על הסכם המתנה - אך תביעתם לביטולו נדחתה


בהמשך המשפט צוין כי קיים טווח זמנים קצר באופן מחשיד בין חתימת האב על עסקת המתנה ובין מסמכים משפטיים אחרים שנחתמו. התברר כי נערך הסכם הפרדה רכושית בין האב ובת זוגו, ולאחר חצי שנה האב חתם על צוואה חדשה שבה הוא מוריש את כל רכושו לבת הזוג, כאשר חצי שנה נוספת לאחר מכן נחתם הסכם מתנה שבו העביר לה גם את זכויותיו בדירה באופן מלא.


השופטת קבעה כי עריכת ההסכמים היא לרעתו של האב, מפני שהעברת הרכוש היא חד צדדית ובת הזוג למעשה שומרת באופן מלא על רכושה וזכויותיה בדירה אחרת, ללא חלוקה שווה עם בן זוגה. לדבריה של השופטת, נראה שהמסמכים נחתמו באופן בהול והאב לא הסביר בעדותו מה הניע אותו לחתום על הסדר כזה שלמעשה מנשל אותו מכל רכושו.


לפיכך, היא קבעה שהוכח כי האב הוחתם על חוזה המתנה באופן שלא משקף את טובתו ואת רצונו החופשי בזמן החתימה. עם זאת, במהלך המשפט האב התעקש שאינו מעוניין לבטל את ההסכם, גם כשגילה שהוא מעביר את כל הזכויות בדירה לבת זוגו ולא רק את חלקן, מנגד הוא הביע את אכזבתו מילדיו.


יש לך שאלה?

פורום העברה ללא תמורה - עסקת מתנה


השופטת הזכירה כי הוא כשיר משפטית וכי הילדים לא סיפקו ראיות מתאימות שיוכיחו שהדבר אינו נכון. לפיכך, היא דחתה את התביעה וקבעה כי הסכם המתנה המנשל אותם מהזכויות בדירה לטובת בת הזוג החדשה של אביהם, ימשיך להיות תקף משפטית. נוסף על כך, השופטת חייבה את הילדים לשלם לאביהם ולבת זוגו הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 18 אלף שקלים.

 


תמ"ש 24826-06-18