לאחרונה, בית משפט השלום ברמלה גזר את עונשו של צעיר שהואשם בשני מקרי תקיפה ובמקרה של איומים. הוזכר כי המתלוננים בכל המקרים שהובילו לכתב האישום היו קרוביו של הבחור ולא אנשים זרים. לפי עובדות כתב האישום, עבירות התקיפה הופנו כלפי בת זוגו וידיד שלה ומקרה האיומים הופנה כלפי אחותו.


צוין כי עבירות האלימות שביצע לא מוגדרות כחמורות, בין היתר משום שלא אותרו פגיעות ממשיות בגוף או בנפש בעקבותיהן. עם זאת, המאשימה הציגה הרשעות קודמות שיש לצעיר, גם הן בעקבות אירועי איומים ואלימות, וטענה שלנוכח המעשים החוזרים יש סיכון ממשי שישוב לפגוע בעתיד. לנוכח הכרעת בית המשפט, נראה שעברו הפלילי של הצעיר הוא שהוביל לגזירת עונש חמור מהרגיל בגין עבירות מסוג זה.


הבחור דחף אדם אחר מכיוון שחשב שהוא מתחיל עם בת הזוג שלו, ואז סטר לה


לפני כשנה וחצי, הצעיר ישב בצוותא עם בת זוגו ועם ידיד שלה. בשלב מסוים, הידיד חיבק את בת הזוג ונשק על לחייה, ובתגובה הבחור דחף אותו ממנה. לאחר מכן, הוא שאל את בת זוגו מדוע נישקה את הידיד וכאשר לא השיבה סטר על לחיה. שני המעשים הללו הובילו להגשת תלונה במשטרה מצד הידיד ולהגשת כתב אישום בגין התקיפה.


כמעט שנה לאחר מכן, הבחור איים על אחותו הקטנה ממנו בחמש שנים שיפגע בה אם יידע שהיא מדברת עם מישהו, ככל הנראה בהקשר זוגי. חודש אחרי כן איים שנית שירביץ לה, והוסיף באוזני אחות אחרת שיחטוף ויהרוג אותה. בכתב האישום צוין כי הבחור בן עשרים בלבד וכי אחיותיו הן קטינות לפי החוק.


חומרת העבירות שבהן הצעיר הואשם אינה גבוהה, אך יש לו רקע פלילי קודם


צוין כי עבירות התקיפה שהתרחשו באירועים נשואי כתב האישום הן קלות, וכי לא נגרם שום נזק גופני משמעותי. גם לגבי עבירות האיומים, נטען כי מדובר באמירות ריקות ללא כוונה ממשית להרע לאחות. עם זאת, השופט הדגיש כי אף שלא מדובר בדרגת חומרה גבוהה, יש לשים לב לרקע הפלילי הקודם של הצעיר.


נמצא כי הצעיר נקט בעבר באלימות גם כלפי בת הזוג וגם כלפי אחות אחרת, וכי לא מן הנמנע שהעונש שהוטל עליו בעבר לא הרתיע אותו מלחזור על המעשים. מהערכת שירות המבחן עלה כי הבחור מצוי בסיכון להידרדרות במצבו וכן להסתבכות חוזרת עם החוק.


הבחור מאופיין בקנאה וברכושנות כלפי בת זוגו, מה שגרם לו לתקוף אותה


הוזכר כי לצעיר קיימות שתי הרשעות קודמות של תקיפה ואיומים כלפי אותה בת זוג שהתלוננה גם לאחר האירוע הנוכחי. בהרשעה זו, הבחור נדון לשבעה חודשי מאסר וכן לשני עונשי מאסר על תנאי כדי שלא ישוב ויבצע מעשים דומים. עם זאת, שנתיים לאחר מכן שוב נקט באלימות כלפי בת זוגו. השופט בחן את הרקע והנסיבות למקרי התקיפה וקבע כי מדובר בחשיבה רכושנית מוטעית כמו גם בקנאה חולנית של הצעיר כלפי בת הזוג.


נוסף על כך, השופט ציין כי יש לצעיר עבר פלילי הנוגע לאחות אחרת, כאשר איים עליה שירביץ לה ואף היכה אותה בידה ובפניה. באותו פסק דין הבחור הוסיף כי הוא מתנצל על המעשים ומעוניין להשתנות, אך לאחר ששב ונקט באלימות חוזרת במסגרת המשפחתית, השופט קבע שלא ניתן לקבל את דבריו.


נסיבות חייו של הצעיר הובילו אותו לקחת על עצמו תפקיד הורי שלא הוכן לקראתו


מתסקיר שירות המבחן שהוכן עבור הבחור, עלה כי אמנם הוא ניסה להשתתף בקבוצה טיפולית במסגרת הכלא, אך עדיין נשקפת ממנו סכנה להישנות של עבירות אלימות. עוד נטען כי הוא לא מצליח לקבל אחריות על המעשים מכיוון שבעיניו נקיטת אלימות היא לגיטימית במקרים מסוימים.


כמו כן הודגש שענישה קודמת לא הרתיעה אותו, וכי הוא נוטה לצמצם מחומרת האירוע ומהשלכותיו. בהיבט האישי, נטען כי הצעיר בן עשרים בלבד ונאלץ בשל נסיבות מצערות למלא תפקיד הורי, בלי שיש לו היכולת והכישורים הדרושים לכך. עוד הוזכר שהוא הודה במעשים וכך חסך זמן משפטי יקר.


השופט קבע עונש מאסר של למעלה משנה, למרות השלכות המאסר בתקופת הקורונה


בהכרעת השופט צוין שהבחור צפוי לרצות את מאסרו בתקופת מגפת הקורונה, והדבר עלול להשפיע לרעה על תנאי מעצרו בהיבט ביקורי משפחה ועורך דין ואף בהיבט סיכון בריאותי אישי כשמדובר בהידבקות בנגיף בתוך הכלא. עם זאת, הוא הדגיש שיש להרתיע את הצעיר מביצוע עבירות אלימות נוספות, ולכן אין מנוס מלהטיל עליו עונש שיכלול תקופת מאסר ארוכה יחסית.


יש לך שאלה?

פורום חקירות משטרה | חקירה פלילית

 

השופט גזר על הצעיר עונש של 15 חודשי מאסר בפועל, המורכב מ-9 חודשי מאסר בגין כתב האישום הנוכחי והפעלת שני מאסרים על תנאי שנקבעו לו בגזר הדין הקודם. נוסף על כן, הוא הטיל מאסר על תנאי של חצי שנה נוספת אם יבצע תוך שלוש שנים ממתן גזר הדין עבירה של איומים או אלימות.

 


ת"פ 28020-02-20
ת"פ 42811-05-19