לפני שבועיים, בית משפט השלום בקריית גת גזר את עונשו של צעיר בגין עבירות של נהיגה בשכרות ונהיגה פוחזת ברכב. בכתב האישום צוין כי הבחור שהה בפארק ביום העבירה וביקש מאדם שהיה במקום שיעביר לו את הרשת למנגל שלו. מייד לאחר מכן הבחין הצעיר בשוטרים, ובתגובה נכנס לרכב וניסה לברוח מהמקום.


הבחור כמעט פצע שוטר שניסה להוציא אותו מהרכב והפריע לו במילוי תפקידו


נטען כי האיש התרחק בנסיעה רשלנית במהירות גבוהה ואף סיכן חיי אדם כשנסע אחורה, עלה על המדרכה והאיץ במהירות שגרמה להולכי רגל לקפוץ לשולי הדרך כדי לא להיפצע. בהמשך, אחד השוטרים כרז לו מספר פעמים לעצור אך הוא המשיך להימלט בנסיעה פרועה בדרך ציבורית.


לאחר שהשוטרים הצליחו לצמצם את המרחק בינם ובין הבחור, אחד השוטרים ניגש אליו וביקש ממנו לצאת מהרכב אך הוא סירב. בהמשך, השוטר פתח את דלת רכבו של הצעיר וניסה למשוך אותו החוצה, אך הוא לחץ על דוושת הגז וכמעט פצע את השוטר. נקבע כי במעשים אלה הוא הפריע לשוטר במילוי תפקידו, אף שלא נגרם נזק ממשי, ולאחר תיקון כתב האישום סעיף הנוגע לעבירה זו הוסר.


סנגורו של הצעיר טען שיש להתחשב בנסיבות האישיות הייחודיות של הצעיר


לאחר שנתפס, בוצעה לצעיר בדיקת ינשוף שהראתה כי ריכוז האלכוהול בגופו גבוה מהריכוז המותר בחוק. המאשימה טענה כי העבירות שהצעיר ביצע הן חמורות ומתחם הענישה הראוי בגינן נע בין 10 ל-30 חודשי מאסר בפועל, לא כולל ענישה נלווית כגון מאסר מותנה, קנס ופסילת רישיון.


הצעיר העיד בפני השופט וטען שהוא למד את הלקח מהאירוע, והיום מנהל אורח חיים נורמטיבי ונמנע משתיית אלכוהול מרובה כפי שהיה נוהג בעבר. סנגורו הוסיף כי הוא קיבל אחריות על מעשיו, הביע חרטה וחסך בזמן שיפוטי יקר כאשר הודה בכתב האישום. כמו כן נטען שנסיבות חייו של הצעיר הן מורכבות ושיש להתחשב בהן בפסיקת העונש, זאת כדי להקל עליו לחזור לדרך הישר ולהשתקם.


הנזק הפוטנציאלי של העבירות היה גדול ולכן הן מצויות בדרגת חומרה גבוהה


השופטת הדגישה שנהיגה בשכרות מסוכנת כשלעצמה, ונוסף עליה הבחור נהג בפראות ובאופן נמהר תוך שיש במקום אזרחים שהיו יכולים להיפצע בתאונה. היא הזכירה שהצעיר עלה על מדרכה שהיא מקום טבעי להימצאות הולכי רגל, ולכן חומרת הנהיגה הפוחזת היא גבוהה.


השופטת קבעה שהצעיר גם העמיד בסכנה את חייו של השוטר כאשר לחץ על דוושת הגז בזמן שהשוטר ניסה להוציא אותו מהרכב. היא ציינה כי כתב האישום שהוגש נגד הצעיר היה מקל בצורה משמעותית יחסית למעשיו. כמו כן הוסיפה כי זו לא הפעם הראשונה שהצעיר מועמד לדין בגין עבירות תעבורה, וכי קיים לו עבר של ארבע הרשעות בתחום זה, כמו גם הרשעה פלילית בעבירת תקיפת סתם.


בתסקיר שהגיש שירות המבחן בעניינו של הבחור, צוין כי הוא מתקשה לווסת את דחפיו, ואף על פי שרצה להפסיק לצרוך אלכוהול הוא עדיין לא מכיר בממדי הבעיה כדי לטפל בה. שירות המבחן ציין כי רצה להפנות את הצעיר לטיפול בהתמכרות במרכז מותאם אך הוא סירב, ולכן לא הומלץ לתמוך בענישה שיקומית.


השופטת קבעה כי יש לצעיר סיכויי שיקום גבוהים למרות קביעת שירות המבחן


מתסקירים נוספים שהגיש שירות המבחן, עלה כי הצעיר כן הגיע למספר טיפולי אבחון במרכז שיקום וגמילה מאלכוהול, אך לא נמצא שיש לו תלות וצורך גופני במשקאות חריפים. מלבד זאת, צוין כי הצעיר לא שומר על קשר רציף עם קציני המבחן ולכן קיים קושי ממשי להתאים לו תכנית טיפולית ראויה. בסוף נקבע כי הבחור לא מתאים להשתלב בהליך שיקומי, ולכן הומלץ על ענישה מוחשית שתרתיע אותו מביצוע עבירות בעתיד.


בתגובה לכך, השופטת הזכירה כי בית המשפט לא מחויב להישמע להמלצות שירות המבחן. מדבריה עלה כי אין צורך שאדם יעבור במוסד ייחודי לשיקום כדי לקבוע שיש לו סיכוי גבוה לחזור לתלם. היא הסבירה שהצעיר מנהל אורח חיים נורמטיבי, עובד בצורה קבועה, לא מבצע עבירות ומשתף פעולה עם רשויות החוק, ולפיכך ניתן לומר שהוא צפוי להשתקם בעתיד גם בלי תכנית טיפולית במסגרת שירות המבחן. היא ציינה שעברו כמעט שלוש שנים מאז ביצוע העבירות והצעיר לא שב להסתבך בפלילים, דבר שמעיד על כך שלמד את הלקח.

 

יש לך שאלה?

פורום נהיגה בשכרות


השופטת קבעה כי יש לגזור על הצעיר עונש מופחת ופסקה לו שישה חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות בבית חולים, מאסר על תנאי במשך שישה חודשים אם יבצע אחת מהעבירות שבהן הורשע, קנס של 4,000 שקלים או 40 ימי מאסר תמורתו והתחייבות על סך 10,000 שקלים שלא יבצע עבירות למשך שלוש שנים מיום מתן גזר הדין. נוסף על כך, השופטת קבעה שרישיון הנהיגה של הצעיר ייפסל לתקופה של שנתיים.

 


ת"פ 64645-06-18