לאחרונה, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב עסק בתביעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין ועוגמת נפש. צעירה בת 24 ששימשה כמנהלת זוטרה תבעה את חברת ההשקעות שבה עבדה במשך שנה, זאת עקב פיטוריה שנעשו לטענתה בנסיבות לא חוקיות.


לדברי הצעירה, היא ניהלה צוות של כעשרה סוכני מכירות ופוטרה בשל הפרת הנחיה שנעשתה על ידי אחד מהם. היא טענה שהזהירה באופן חוזר ונשנה את כל הצוות ואף איימה לפטר בעצמה עובד שיפר את ההנחיות. לאחר שהאירוע דווח לבכירי ההנהלה, הצעירה גילתה כי החברה החליטה לפטר אותה בתור האחראית על המקרה.


לטענת העובדת, החברה חיפשה שעיר לעזאזל - ולכן פיטרה אותה


המנהלת הזוטרה סיפרה כי הוציאה הודעת דואר אלקטרוני מפורשת לכל הצוות והזהירה אותם שלא להפר את ההנחיות, היא אף איימה שעובד שיעשה זאת יגיע באופן מיידי לשיחת שימוע לפני פיטורים. היא הדגישה כי האמינות והעבודה לפי הנהלים הן חשובות הרבה יותר מעמידה ביעדי המכירות.

 

נטען כי הפרת ההנחיה שנעשתה חושפת את החברה לתביעה גדולה מכיוון שמדובר במעשה שאינו חוקי. בעקבות המקרה, הממונה על המנהלת הזוטרה הוציא אותה ואת שאר צוות סוכני המכירות להרחקה של יומיים עד שיתבצע בירור בנושא.


שלושה ימים לאחר מכן נמסר לעובדת מכתב זימון לשימוע לפני פיטורים ויוחסה לה אחריות מלאה על המקרה. לדבריה, החברה השתמשה בה כבשעיר לעזאזל כדי לפטור מאחריות גורמים אחרים. היא הדגישה כי עמדה בכל הנהלים ועשתה ככל שביכולתה כדי למנוע הפרות של הנחיות בקרב צוות המוכרנים שהיה תחת אחריותה.


חברת ההשקעות טענה כי הפיטורים נעשו על רקע מקצועי בלבד


לטענת החברה, העובדת פוטרה משום שלא מילאה באופן אחראי את תפקידה ולמעשה כשלה בו. המנהלים טענו כי לאור ההפרה החמורה של הנחיות, המנהלת הייתה צריכה להודיע לממונה עליה על המקרה באופן מיידי ובהול. עם זאת, היא פנתה לממונה עליה רק בוקר למחרת בזמן התדריך היומי, ולמעשה לא מילאה את חובתה.


נטען כי היו לעובדת את כל האמצעים המתאימים לטפל במקרה אך היא לא הצליחה למלא את תפקידה כראוי. היעדר הדיווח מהווה, לפי הנהלת החברה, הפרה חמורה של הנהלים שלגביה שוקלים מחדש את המשך ההעסקה של המעורבים. עוד הודגש כי כל הליך הפיטורים נעשה בצורה חוקית לחלוטין, כולל שימוע כדין.


מתצהירי עובדים נוספים עלה כי המנהלת הקפידה מאוד על כללי החברה


לבית המשפט הוגשו תצהירים של עובדים שונים שעבדו תחת המנהלת הזוטרה. מתוכן התצהירים עלה כי העובדת אכן התריעה פעם אחר פעם לגבי עבודה לפי הנהלים, ודבר זה תמך בגרסתה. יתר על כן, במסגרת אחד התצהירים צוין כי היו תלונות לגבי המנהלת שהיא אף נוקשה מדי ומקפידה יתר על המידה לגבי מילוי הנהלים.


המנהלת הזוטרה הדגישה כי היא אכן אחראית למעשי עובדיה, אך לא ייתכן שהחברה מטילה עליה אחריות אישית ומפטרת אותה בגין הפרת הנחיה שביצעו עובדים אחרים, בייחוד כאשר היא התריעה בפניהם באופן חוזר ונשנה שאסור לעשות זאת. תצהיר של אחד העובדים תמך בדבריה וציין כי היא לא ידעה על הפרות אחרות של הנחיות כאשר אלה בוצעו בעבר.


מחומר הראיות עלה כי לא היו נהלים מסודרים טעם הגעת העובדת למחלקה


המנהלת הזוטרה הגישה לבית המשפט התכתבויות רבות שבהן ביררה לגבי הנהלים בתחום אחריותה אצל גורמים שונים בנושא. נמצא כי לא היו נהלים מסודרים ואלו נקבעו תוך כדי העבודה, כאשר העובדת בעצמה יזמה את יצירתם והייתה שותפה לעריכתם וניסוחם.

 

עוד נמצא כי הפרת ההנחיה שנעשתה היא באחריותם של גורמים רבים מעבר לעובדת, ביניהם גם בכירים בחברה. עם זאת, בעקבות אותו אירוע היא היחידה שפוטרה. עוד צוין כי הפרות נהלים אחרות שלא הגיעו לטיפול בדרגים גבוהים נענו בסלחנות, ולכן יכולים להעיד על יחס לא שווה שאינו לפי הרגולציה הסטנדרטית. נטען גם כי מכתב הפיטורים של העובדת לא פירט נימוקים רלוונטיים ונכתב בלקוניות.

 

יש לך שאלה?

פורום פיצויי פיטורין


השופטת ונציג ציבור המעסיקים הכריעו כי פיטוריה של המנהלת הזוטרה היו בעייתיים משום שעילות הפיטורים לא היו נקיות משיקולים זרים, זאת כדי להעביר את המחדלים תחת אחריותה המלאה של העובדת, דבר שלא היה נכון. לפיכך נקבע כי החברה הפרה את חובת תום הלב כלפיה ומחויבת לשלם לה פיצויים. לאחר מכלול השיקולים, הוחלט על פסיקת פיצוי על נזק שאינו ממוני ובגין עוגמת נפש בסכום של 70 אלף שקלים. כמו כן, החברה חויבה לשלם את שכר טרחת עורך הדין של העובדת בסך 15 אלף שקלים.

 


סע"ש 19207-02-18