לאחרונה, בית משפט השלום עסק בתביעה אזרחית שהגישה אישה נגד גבר שהכירה ברשת החברתית "אינסטגרם". במהלך הקשר ביניהם שנשען ברובו על התכתבויות וטלפונים, האישה העבירה סכומי כסף שונים לגבר שהיה לטענתו בעל חובות וקשיים כלכליים. לדברי האישה, היא רצתה לסייע לו מכיוון שחשבה שהזוגיות שלהם הולכת למקום רציני, והעבירה לו סכום כסף שעמד במצטבר על כ-30 אלף שקלים.


לאחר שלא קיבלה את הכסף חזרה והקשר בין השניים התנתק, האישה תבעה את הגבר בבית המשפט ודרשה ממנו להחזיר לה את הסכומים שנתנה לו כולל ריבית, ואף דרשה פיצוי בסכום של 50 אלף שקלים בגין עוגמת נפש. הגבר מצדו הציג עצמו כקורבן למעשי האישה, הזכיר כי היא מבוגרת ממנו בשש שנים וטען כי היא ניסתה לקנות אותו במתנות.


הגבר טען כי האישה מנסה להתנקם בו על כך שהקשר ביניהם לא הוביל לחתונה


במסגרת התביעה, הגבר הגיש כתב הגנה שבו טען כי הוא והאישה היו בני זוג בזמן שהוא התגורר בארה"ב והיא נשארה בישראל. הוא הסביר שנעזר בה כלכלית בהלוואה מסוימת אך החזיר לה כמעט את כולה כאשר ביקרה אותו בחו"ל, ואף רכש עבורה מתנות יקרות ערך בזמן הביקור כאשר שוויין משלים את יתרת ההלוואה. צוין כי הוא רכש לה שני מכשירים סלולריים ושילם עליה במסעדות יוקרה.


לדבריו, התביעה היא תוצאה של אכזבת האישה משום שהקשר ביניהם לא התקדם לכיווני חתונה כפי שציפתה. הוא ציין כי היא איימה עליו שתהרוס לו את החיים ונראה שהיא מתכוונת לממש את האיום. בהמשך ביקש הגבר לתקן את כתב ההגנה וטען כי ההצעה לסיוע כספי מצד האישה לא היה תלוי בשום התחייבות או תמורה מצדו. הוא הוסיף כי הכספים ניתנו במתנה משום שרצתה להישאר עמו בקשר.


השופט קבע כי לא ניתן לקבל את טענת הגבר שהכסף ניתן במתנה ולא כהלוואה


בפסק הדין הוזכר כי בגרסה הראשונית שהגיש הגבר לבית המשפט, הוא ציין בפירוש כי האישה סייעה לו באמצעות הלוואה. לפיכך, השופט קבע כי הוא לא יכול לטעון בתיקון כתב ההגנה שהכספים ניתנו לו במתנה. עוד צוין כי גרסאות האיש מלאות בסתירות ומלבד עדותו היחידה אין לו עוד ראיות שיוכל להסתמך עליהן.


במסגרת התביעה האישה צירפה התכתבות ביניהם שבה הגבר מבקש ממנה פירוט מדויק של הסכומים ששילמה עבורו. לאורך שיחתם העברת סכומי הכסף צוינה, גם בפי הגבר, בתור "הלוואה". בהמשך התכתבותם האישה הציעה שיעביר את הכסף ישר לחשבון הבנק שלה והוא הסכים ובירר את הפרטים לשם כך. על סמך ראיה זו השופט קבע כי הגבר לא התנגד לקיום הסכומים שהלוותה לו ולא הכחיש את מחויבותו להשיב לה אותם.


האישה טענה כי כשנפגשו בחו"ל לא קיבלה ממנו שום סכומי כסף כהחזר על ההלוואות


בתגובה לכתב ההגנה של הגבר שגרס כי הוא השיב לה חלק מהכסף שהיה חייב לה, העידה האישה כי לא קיבלה ממנו כספים לאורך כל הביקור שלה בארה"ב. מלכתחילה טען כי הוא צריך ממנה סיוע כלכלי בשל חובות, וגם כשטסה אליו ונפגשה עמו ראתה כי אין לו כלל מזומן אף לא עבור מזון. לדבריה הוא מעולם לא הכחיש את קיום ההלוואה ואת חובתו להחזיר לה את הכספים.


השופט הדגיש כי בעוד שגרסתו של הגבר מבולבלת ומלאת סתירות, גם בנוגע לטענותיו לגבי החזרת הכספים והתשלומים שעשה בעבור האישה, גרסת האישה הייתה יציבה ומהימנה לאורך כל ההליך. הוא הזכיר כי הגבר לא החזיק בשום ראיות שיתמכו בדבריו, גם לא בקבלות רכישה שהיה ניתן לשחזר מבתי העסק השונים. זאת ועוד, האישה הציגה את פירוט חיובי האשראי שלה והוכיחה כי מכשיר הטלפון שטען כי רכש עבורה למעשה נקנה על ידיה.


הגבר חויב לשלם להחזיר אישה את סכומי הכסף וגם לשלם פיצוי של 25 אלף שקלים על עוגמת נפש


השופט קבע כי העדויות והראיות השונות מצביעות על כך שהגבר ביקש לנצל לרעה את האישה ואת יכולתה הכלכלית, ובעצם קיבל ממנה כספים עבור חובותיו. הוא הדגיש כי בניגוד לטענות הגבר, אין כל בסיס לכך שהאישה הייתה זו שניצלה אותו או שמטרת תביעתה היא לנקום בו על כך שהקשר ביניהם לא התפתח. עוד צוין כי ההיכרות שלהם הייתה קצרה ולא ניתן לטעון כי האישה העבירה לגבר סכומי כסף כה גדולים כמתנה במסגרת קשר זוגי רומנטי. לפיכך, השופט חייב את הגבר לשלם לה חזרה את הסכומים שהלוותה לו בתוספת ריבית קבועה.


בעדותה בבית המשפט, האישה הסבירה כי נוסף לתשלום ההלוואה היא דורשת גם פיצוי בגין עוגמת נפש. לדבריה, כדי לעזור לגבר היא נדרשה לקחת הלוואות בחשבון הבנק שלה, דבר שלא מאפיין אותה כלל. היא טענה כי נאלצה לרדוף אחרי הגבר כדי שישיב לה את הכספים שהיה חייב לה, והסכסוך ביניהם הפך לעלבונות על רקע אישי. היא הוסיפה כי היו לה התחייבויות כלפי הלימודים שהייתה צריכה עבורם את הכסף.

 

יש לך שאלה?

פורום ייצוג משפטי בכתב תביעה וכתב הגנה


השופט הסביר כי אף שהאישה זכאית לפיצוי בגין עוגמת נפש עקב פעולת המרמה והניצול של טוב לבה, יש לשים לב לנסיבות המקרה. הוא קבע כי האישה הייתה צריכה להשכיל להעריך את טיב הקשר הקצר עם הגבר מבעוד מועד. לפיכך הוא חייב אותו לשלם לה פיצוי בסך 25 אלף שקלים בגין עוגמת נפש. הסכום הסופי שהושת על הגבר לתשלום עמד על כ-56 אלף שקלים, לא כולל שכר טרחת עורך הדין של האישה בסכום של 15,000 שקלים.

 


ת"א 39093-06-18