בית משפט השלום בירושלים גזר לאחרונה את דינו של צעיר לאחר שהורשע בעבירה של שימוש במסמך מזויף. הצעיר הגיע לבנק יחד עם גיסו בכדי לבקש משכנתא לצורך רכישת דירה שבבעלות גיסו. את הכסף שהיה אמור להתקבל מהבנק, תכנן הצעיר להעביר לגיסו, והוא היה אמור לשלם את ההלוואה. בכדי לעשות זאת, קשרו קשר עם גיס נוסף, שזייף עבורם את המסמכים המעידים על רמת השתכרותם של הצעיר ושל אשתו, בכך שזייף נתונים בתדפיסי חשבון בנק ותלושי שכר. שותפיו לעבירה הורשעו בזיוף מסמכים ושימוש במסמכים מזויפים.


הבחור רצה להוכיח עצמו בפני המשפחה של אשתו


מתסקיר שירות המבחן עלה שהבחור, בן 29 נשוי ואב לשלושה ילדים, עובד עם נוער בסיכון וללא כל עבר פלילי.


עוד עלה מתסקיר השירות שהסיבה העיקרית לביצוע המעשה הייתה רצונו של הבחור להוכיח את עצמו בפני משפחתה של אשתו ולהרגיש שייכות. יתר על כן, עלה מהתסקיר שהבחור ניהל שגרת חיים נורמטיבית עד לאירוע.


נוסף על כך, שירות המבחן ציין שהבחור הראה נכונות לשינוי התנהגותו, ואף השתלב בתוכנית טיפולית, שנועדה לטפל בסיבות הנפשיות שהובילו אותו לביצוע המעשה. הבחור היה נוכח במרבית הפגישות של הקבוצה הטיפולית, והביע עניין ורצון בשינוי.


לפיכך, שירות המבחן המליץ על ענישה קלה, באמצעות 200 שעות עבודה לתועלת הציבור, צו מבחן לתקופה של חצי שנה, והמשך השתתפות בקבוצה טיפולית.


הבחור עובד כיום עם נוער בסיכון


המאשימה טענה שגזר דינו של הצעיר צריך להיות זהה לגזר הדין שקיבל גיסו, וזאת משום שאת המעשה הם ביצעו יחדיו, ומאחר שלא ניתן לדעת כיצד היו מחלקים את הכסף ביניהם אם היו מצליחים להשיגו. המאשימה הוסיפה וטענה כי למרות שמעשה ההונאה כשל, הבחור עשה ככל שביכולתו בכדי להצליח ולהשלים את העבירה, ולכן יש לגזור עליו עונש בהתאם לכך.


סנגורו של הבחור, ניסה להטיל את האשמה על שאר שותפיו לפשע, וטען כי הנסיבות של הבחור לביצוע המעשה, נבעו מקשיים כלכליים ולחץ מצד הגיסים שלו.


הסנגור ציין שהבחור ניחן בתכונות אופי מסוימת, על פיהן הוא נוטה לרצות את הסביבה שלו, וזו הייתה סיבה עיקרית לביצוע המעשה. נוסף על כך, ציין שגילו של הנאשם בעת ביצוע המעשה היה צעיר, ועל כן יכולת קבלת ההחלטות שלו לקתה בחסר.


יתר על כן, טען שהבחור הוא זה שלקח את הסיכון העיקרי בביצוע העבירה, והוסיף שבמידה והכסף אכן היה מתקבל, גיסו היה זוכה ברובו.


הסנגור הדגיש את סוג העבודה בה עוסק הבחור, עבודה עם נוער בסיכון, ואף הזכיר שהוא שירת בשירות לאומי, ציין את הנחישות שלו להשתתף בטיפול ואת העובדה כי עברו הפלילי של הבחור נקי.


הבחור, לקח אחריות על האירוע, והביע צער וחרטה על מעשיו, אומנם, הוא הוסיף שהסיבה העיקרית לאופן פעולתו נבעה מביטחון עצמי נמוך ומחוסר יכולת לסרב לגיסיו. 


פגיעה אפשרית באמון של הבנק בלקוחותיו


לפי קביעת השופטת, אם ההונאה הייתה מצליחה, ערכים כמו חופש הבחירה היו נפגעים. לבנק צריך להיות חופש להחליט לאילו אנשים הוא מעוניין להעניק הלוואה. נוסף על כך השופטת ציינה שהאמון בין הבנק לבין לקוחותיו נפגע, ואם העבירה הייתה מתבצעת, הנזק הנלווה לה היה משמעותי.


השופטת הוסיפה כי הבחור הוא אינו מבצע העבירה, אלא הצטרף לגיסו, שביצע את העבירה בפועל. עם זאת הובהר כי הבחור תרם לביצוע העבירה, ואף ניסה להשלימה. נוסף על כך, השלבים בביצוע העבירה תוכננו בקפידה מראש, וסכום הכסף שאותו ניסו להרוויח היה סכום גדול, עובדה בעלת חשיבות בהכרעה ביחס לעונשו של הצעיר.


השופטת התחשבה בכך שלבחור אין עבר פלילי, באורח החיים הנורמטיבי והתקין שאותו הוא מנהל, בלקיחת האחריות על מעשיו, ובעובדה שבזכות הודאתו נחסך זמן שיפוטי יקר.


עוד צוין כי אומנם, הנאשם משתתף בקבוצה טיפולית, אך עדיין אין לדעת האם הטיפול יצליח למנוע מהבחור לבצע עבירות דומות בעתיד. השופטת ציינה כי הסכמת הבחור להשתתף בטיפול תומכת בהקלה בעונשו שתתמרץ את הצעיר להמשיך בטיפול.


נוסף על כך, השופטת התחשבה בעובדה שהשתת עונש כספי גדול, עלולה לפגוע בפרנסתו של הצעיר ושל משפחתו.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


על כן, השופטת גזרה על הנאשם חודשיים וחצי של עבודות שירות, שישה חודשי מאסר על תנאי לתקופה של שלוש שנים, קנס בסך של כ-1,500 שקלים, וצו מבחן לתקופה של חצי שנה.

 

ת"פ 9059-03-18