בית משפט השלום בראשון לציון עסק לאחרונה בסוגיית העונש הראוי לגבר שתקף את זוגתו ברחוב לעיני כל והורשע לאחר שמיעת ראיות בביצוע עבירות תקיפה סתם של בת זוג בנסיבות מחמירות ואיומים. לאחר בחינת כלל העדויות והראיות השופט קבע כי הגבר הוא אדם בעל דפוס התנהגות אלים, נעדר גבולות ומודעות לפסול שבמעשיו אשר פעל באלימות כלפי חברתו למרות קיומם של שלושה מאסרים מותנים שעומדים לחובתו. לפיכך, השופט גזר על האיש עונש מאסר בפועל לתקופה של 14 חודשים בתוספת רכיבי ענישה נלווים.


לפי העובדות שפורטו בגזר הדין, במהלך פגישה בין בני הזוג, החל הצעיר להכות את חברתו, הוא תפס אותה, משך בשערה ואף בעט בה בעוצמה. מעשי האלימות התבצעו על רקע ריב שהתנהל בין השניים במהלך שיחת טלפון שארעה בסמוך למפגש.


באירוע צפתה שכנה, שמתגוררת בבניין ליד, דרך חלונה. כאשר השכנה הבחינה שהריב התלהט והפך אלים, צעקה לכיוונו של הבחור שיחדל ממעשיו, ואף הציעה לחברה החבולה לעלות לביתה. הבחור בתגובה איים עליה והתעלם מדבריה. לאחר מכן, הוא השליך מכשיר טלפון סלולרי לכיוונה של חברתו, אחז בידה ומשך אותה ממקום האירוע.


הצעיר לא הפסיק להכות את חברתו גם כאשר שכנתו הפצירה בו להפסיק


המאשימה התייחסה בטענותיה לעברו הפלילי העשיר של הבחור. תוך כך צוין כי הבחור הואשם בעברו בעבירות תקיפה, אלימות ואיומים, ואף הורשע ונגזרו עליו שני מאסרים מותנים ותשלום פיצויים. התביעה הוסיפה שאירועי האלימות הקודמים שבגינם הורשע הבחור קרו בסמוך לאירוע הנוכחי, ועל כן יש ללמוד על דפוס פעילותו נעדר הגבולות של הבחור ועל אופיו האלים והמסוכן לציבור.


נוסף על כך, המאשימה טענה שהבחור לא נטל אחריות על מעשיו, לא הביע חרטה ונראה שהוא לא מעוניין בטיפול ובשיקום עצמי. עוד נטען כי בעקבות האירוע נפגעו ערכים מוגנים כמו הזכות לשלמות הגוף ולשלוות נפש.


המאשימה הדגישה את העובדה שהתקיפה התבצעה ברחוב, ושהבחור לא חדל ממעשיו ואף איים על שכנתו שצפתה בו מחלונה והפצירה בו להפסיק. על כן, המאשימה ביקשה לגזור על הבחור מאסר בפועל, להפעיל במצטבר את המאסרים המותנים שהוטלו על הבחור בעבר, ולהטיל עליו קנס ותשלום פיצויים לשכנה.


בת הזוג שהותקפה העידה לטובת התוקף בבית המשפט


בת הזוג של הבחור העידה לטובתו בבית המשפט, ותוך כך טענה כי הוא בן זוג מוצלח, אדם טוב, ושהם עומדים לעבור לגור יחד ולהתחתן.


סנגורו של הבחור טען שמעשה האלימות בו נקט הבחור אינו חמור, הדגיש את העובדה שהוא לא תוכנן מראש אלא התרחש באקראי בעקבות ריב שיצא משליטה. נוסף על כך, הסנגור ביקש להתייחס בחיוב לעדותה של בת הזוג, וציין שמערכת היחסים בין בני הזוג בריאה ואינה מלווה בחיכוכים מסוג זה בדרך כלל. הסנגור הוסיף וטען כי הבחור הוא נורמטיבי וחיובי, עובד ומפרנס את עצמו.


יתר על כן, הסנגור הדגיש את העובדה שהמאשימה סירבה להפנות את הבחור לתסקיר שירותי המבחן בשל עברו הפלילי, וטען שבמידה והבחור אכן היה ניגש לשירותי המבחן, היה ניתן להפנותו להשתתף בהליך טיפולי שיסייע לו להשתקם.


נוסף על כך, הסנגור טען כי על רקע מגפת הקורונה כליאתו של הגבר תהיה ענישה שאינה מידתית כלפיו אשר אינה הולמת את חומרת העבירות שביצע האיש ואת נסיבות חייו האישיות. על כן, הסנגור ביקש מבית המשפט להאריך את המאסרים המותנים שהושתו על הבחור בעבר או להפעילם באופן שיאפשר לו לרצות את העונש על ידי עבודות שירות.


הבחור תקף את חברתו בעת שעונשי מאסר על תנאי מרחפים מעל ראשו


השופט קבע שבעקבות מקרה האלימות, הבחור פגע בערכים חברתיים, כמו הזכות של בת זוגו לכבוד, שלמות הגוף וביטחון. כמו כן, קבע שמעשה האלימות היה בדרגת חומרה גבוהה, משום שגם לאחר שהשכנה ביקשה ממנו לחדול ממעשיו, הוא התעלם מבקשותיה, המשיך בתקיפה האלימה, השליך מכשיר סלולרי לכיוונה של חברתו, משך אותה ואף הוסיף ואיים על השכנה.


נוסף על כך, השופט התייחס לעברו הפלילי העשיר של הבחור וציין כי למרות ההזדמנות שניתנה לו על ידי בית המשפט בהרשעותיו הקודמות להחזיר את חייו למסלול נורמטיבי, הוא דבק בהתנהגותו האלימה וביצע את העבירות לאחר שבעה חודשים ממועד הרשעתו האחרונה. לפיכך נקבע כי מדובר באדם בעל דפוס התנהגות אלים וחסר גבולות אשר אינו מודע לפסול במעשיו. לפיכך, נקבע כי במקרה זה יש לנקוט בענישה הולמת שתשקף עבור האיש את חומרת מעשיו.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר, השופט גזר על הנאשם שישה חודשי מאסר בפועל והורה על הפעלת שני המאסרים המותנים שהושתו על הבחור בעקבות העבירות הקודמות שביצע, כך שבמצטבר הוטל על האיש עונש מאסר בפועל לתקופה של 14 חודשים. נוסף על כך, השופט השית על הבחור עונש מאסר מותנה של ארבעה חודשים לתקופה של שלוש שנים, חייב אותו לשלם פיצויים בסך 1,500 שקלים לשכנה ולחתום על התחייבות בסך 3,000 שקלים שלא יבצע עבירות אלימות מילולית או פיזית במשך תקופה של שלוש שנים.


ת"פ 1140-07-19