בית משפט השלום בירושלים עסק לאחרונה בסוגיית העונש הראוי למטפלת שהכתה אחד מן הילדים שהיה תחת השגחתה בפעוטון שניהלה בביתה. המטפלת הורשעה לאחר הודאתה בביצוע עבירה של תקיפה סתם. השופט ציין כי מעשיה של המטפלת הם חמורים מאחר שניצלה את פערי הכוחות בינה ובין הפעוט חסר הישע והכתה אותו. עם זאת, השופט הוסיף כי המטפלת לא תכננה את המעשה וביצעה אותו בלהט הרגע. על כן, הוא גזר עליה עונש של 180 שעות שירות לטובת הציבור, חודש מאסר על תנאי ותשלם פיצויים בסך 2,000 שקלים להורי התינוק.


הפעוט סבל מחוסר שקט תמידי ואף מטפלת לא הסכימה לטפל בו


בתסקיר שערך שירות המבחן צוין שהמטפלת בת 65, נשואה, אם לארבעה ילדים וסבתא. עוד צוין שלמטפלת הייתה ילדות טובה, היה לה קשר טוב וחזק עם הוריה, היא סיימה 12 שנות לימוד, ולא התגייסה לצבא מסיבות הקשורות לדת. נוסף על כך, בתסקיר צוין כי למטפלת אין עבר פלילי.


לפי העובדות שצוינו בגזר הדין, המטפלת עבדה עם ילדים לאורך כל חייה כסייעת לגננת ואף כמטפלת פרטית לפעוטות. המטפלת הציגה לבית המשפט ואף לשירות המבחן מכתבי שבח שקיבלה לאורך השנים מהורים מרוצים של ילדים בהם טיפלה.


יתרה מזאת, בתסקיר שירות המבחן צוינו נסיבות ביצוע העבירה. לפי התסקיר, הפעוט סבל מחוסר שקט תמידי, על כן, המטפלת טענה שמטפלות רבות ויתרו על הטיפול בו, משום שסברו כי מדובר במשימה לא פשוטה. היא ציינה שהיא התלבטה רבות טרם קבלת ההחלטה על התחלת הטיפול, אומנם, החליטה לבסוף לנסות, בידיעה שמדובר בתקופת ניסיון מוגבלת. נוסף על כך, טענה המטפלת שההחלטה לא נבעה מלחץ כלכלי ואף היו לה מספר פעוטות שבהם היא שקלה לטפל. על כן, שירותי המבחן טענו שהמטפלת מונעת מהרצון שלה לספק את סביבתה.


עוד עלה מהתסקיר, שהמטפלת הביעה חרטה, כאב וצער רב בגין מעשיה. נוסף על כך, המטפלת ציינה שהיא נחרדה מכך שהצליחה לבצע מעשה כה עגום, ובשל כך לקחה אחריות על מעשיה, סגרה את הפעוטון בביתה ועברה לעבוד בתור סייעת מחליפה, תחת פיקוח תמידי מצד הסייעת האחראית, בה נעזרת המטפלת בעת הצורך.


שירות המבחן הביע הערכה על כך שהמטפלת לקחה אחריות על מעשיה, ייחס חשיבות לגילה המבוגר ולמצבה הבריאותי, ויצא מנקודת הנחה, שאם תורשע, לא תוכל לעסוק בתחום זה. על כן, שירות המבחן המליץ על ביטול הרשעתה.


יש למגר את תופעת האלימות כלפי פעוטים


המאשימה הדגישה שלאחרונה התופעה של התעללות בפעוטים הפכה נפוצה יותר, ועל כן אין לקבל את טענות המטפלת, בעוד אין אף הסבר הגיוני למצב שבו לגיטימי להשתמש באלימות מכל סוג כנגד פעוט חסר ישע.


עוד נטען שמעשה האלימות מצד המטפלת גרם לפגיעה פיזית בפעוט ולפגיעה ביכולת של הוריו לסמוך על אנשים חיצוניים בכל הקשור לטיפול בילדם.


המאשימה לא תמכה בביטול ההרשעה של המטפלת, משום שלא ראתה בנזק ממשי שעשוי להיגרם למטפלת בעקבותיה. על כן, המליצה להטיל על המטפלת עונש של מאסר על תנאי ופיצוי כספי שישולם להורי הפעוט.


המטפלת הביעה חרטה על מעשיה


הסנגורית של המטפלת טענה כי למטפלת ניסיון רב בתחום הטיפול בילדים, והוסיפה שלאורך השנים המטפלת קיבלה לא מעט ביקורות חיוביות ומכתבי המלצה מהורים של פעוטות שבהם טיפלה. על כן, הסנגורית טענה שאין להתייחס למקרה זה כאל אחד ממקרי האלימות הנוראיים שקיבלו ביקורת רבה והד תקשורתי בשנים האחרונות, שכן בחינה מסוג זה תהווה אפליה עבור המטפלת.


נוסף על כך, היא הדגישה את העובדה שחלף זמן רב ממועד ביצוע העבירה, וטענה כי בתיקים דומים ואף חמורים יותר, בוטל כתב האישום.
יתרה מזאת, טענה הסנגורית כי המטפלת לקחה אחריות מלאה על מעשיה, והביעה צער עמוק ביחס לאופן התנהגותה. כמו כן, צוין כי המטפלת מיהרה לסגור את הפעוטון שהיה בבעלותה, ועברה לעבוד בתור סייעת תחת פיקוח תמידי.


הסנגורית ציינה את גילה המבוגר של המטפלת, ואת מצבה הבריאותי הרעוע, ותוך כך גם הדגישה את העובדה שהרשעה בתיק זה תפגע במקור פרנסתה ואף לא תאפשר לה לעבוד בתחום בעתיד.


הורי התינוק יתקשו בנתינת אמון כלפי גורמים מטפלים בעתיד


השופט קבע שהערכים שנפגעו בעקבות ביצוע העבירה הם ערך שלמות הגוף והיכולת של הורי הפעוט לסמוך ולבטוח בגורם שנשכר במטרה לטפל בילדם.


כמו כן, השופט ציין כי העבירה בוצעה תוך ניצול של פערי הכוחות הקיימים בין אדם בוגר ובין פעוט חסר ישע, והוסיף כי בעקבות המעשה נגרמה לפעוט פגיעה נפשית ורגשית כאשר פוטנציאל הנזק היה רב יותר.


אומנם, השופט ייחס חשיבות לכך שביצוע העבירה לא היה מתוכנן מראש, והתרחש בלהט הרגע, כמו כן לכך שלמטפלת לא הייתה כוונה רעה, אך עם זאת קבע שטענה זו אינה מצדיקה את המעשים הקשים.


השופט הכריע כי אין לבטל את הרשעתה של המטפלת, שכן מדובר באלימות כלפי פעוט. כמו כן, קבע שביטול ההרשעה לא ימנע בחינה אפשרית של גורמי רווחה את התיק בעתיד, ולכן בהכרעתו הוא לא ייחס חשיבות לכך שהרשעה תמנע מהמטפלת לעסוק בתחום בעתיד.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


על כן, בסופו של דבר השופט גזר על המטפלת חודש מאסר על תנאי למשך תקופה של שנתיים, 180 שעות שירות לטובת הציבור וקנס כספי על סך 2,000 שקלים שישולם להורי הפעוט.


ת"פ 68711-12-18