בית משפט השלום בתל אביב - יפו עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי עבור אדם שהואשם בהחזקת סמים קשים מסוג קוקאין והרואין במשקל של יותר מ-11 גרם.


טרם המשפט, שני הצדדים הגיעו להסדר טיעון שבמסגרתו נקבע כי הבחור יודה באישום שהוגש נגדו ויורשע בו, כאשר הצדדים יעתרו לעונש מאסר על תנאי, שירות לטובת הציבור, והמאשימה תעתור גם לקנס.


הבחור גדל במשפחה שאינה מתפקדת והתחיל להשתמש בסמים בגיל צעיר


מתסקיר שערך שירות המבחן עלה כי הבחור גדל במשפחה שאינה מתפקדת או תומכת, היה חשוף לאלימות מגיל צעיר, ואך חווה אובדן. בעקבות הקשיים האלו, מצא עצמו במצב נפשי קשה והתחיל להשתמש בסמים.


על כן, שירות המבחן המליץ על שילובו של הבחור בתוכנית שיקומית שכללה טיפול ביחידה לנפגעי סמים, שם עבר טיפול פרטני וטיפול בקבוצה. במהלך הטיפול, התבקש הבחור למסור בדיקות שתן באופן קבוע, וכל הבדיקות שמסר חזרו נקיות.


כמו כן, הבחור התחיל עבודה חדשה ופעל יחד עם עורך דינו בכדי להסדיר את כל חובותיו.


שירות המבחן התרשם כי הבחור הראה נכונות ורצון בשינוי לאורך כל התהליך שעבר, ובסופו אף הצליח להשיג מטרות שהוצבו עבורו.


שירות המבחן ציין את אופיו האימפולסיבי של הבחור אך עם זאת התרשם כי עבר שינוי משמעותי. לבסוף הומלץ להעמידו בצו מבחן למשך תקופה של חצי שנה, אשר במהלכה הוא ימשיך בטיפול ויתנהל מעקב על הסדר תשלום חובותיו. כמו כן, שירות המבחן המליץ להטיל על האיש 60 שעות שירות לטובת הציבור.


המאשימה המליצה על קבלת הסדר הטיעון שהוסכם בין הצדדים


המאשימה בטיעוניה, שמה דגש על הערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה מביצוע העבירה, וכן ייחסה חשיבות לעברו הפלילי של הבחור שכלל ביצוע עבירות שבגינן נשפט לעונשי מאסר בפועל.


כמו כן, המאשימה הפנתה לתסקיר שירות המבחן שבוצע לבחור, ממנו עלה כי הוא הפסיק להשתמש בסמים, השתלב בהצלחה יתרה במסגרת תעסוקתית חדשה לצורך הסדרת כל חובותיו, וכן פעל באופן אקטיבי ובהתמדה במטרה לממש את כל היעדים שנקבעו עבורו בתוכנית השיקומית.


על כן, ובשל העובדה שהבחור עמד בתנאים שמאפשרים חריגה ממתחם הענישה המקובל, המאשימה המליצה על קבלת הסדר הטיעון תוך הטלת עונש מאסר על תנאי, כתב התחייבות וכן קנס בגובה 1,000 שקלים.


סנגורו של הבחור, הדגיש בטיעוניו כי הבחור לקח אחריות מלאה על מעשיו, הודה בכתב האישום באופן מלא, ושיתף פעולה עם שירותי המבחן. עוד צוינו נסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה, הכוללות את הרקע הקשה שממנו הגיע הבחור, ואת העובדה שהתחיל להשתמש בסמים כבר בגיל צעיר מאוד, וטען לשינוי משמעותי שעבר, במהלכו השתלב בתוכנית השיקום שבמסגרתה הוא הצליח לערוך שינויים משמעותיים בחייו, דוגמת קבלה לעבודה חדשה, זכייה בתואר "עובד מצטיין", הסדרת חובות וכן גמילה מסמים תוך מתן בדיקות שתן נקיות על בסיס קבוע.


יתרה מזאת, הסנגור הפנה לתסקיר שערך שירות המבחן, בו התרשמו מהמאמצים הרבים של הבחור, ומההתקדמות הניכרת שלו בתוכנית. הסנגור הדגיש את העובדה כי כאשר הבחור יעמוד תחת צו מבחן, שירות המבחן ימשיך ללוותו כך שיוכל להמשיך בתהליך השיקומי המוצלח שהתחיל.


על כן, הסנגור המליץ על קבלת הסדר הטיעון וביקש לאפשר לבחור לשלם את הקנס הכספי ב-4 תשלומים.


קצינת המבחן, סיפרה כי הבחור עבר שינוי משמעותי בעקבות ההשתתפות בתוכנית שבה הגיע להישגים משמעותיים חרף הקשיים עימם התמודד כמו מות אימו והטיפול בחובות.


השופטת התרשמה לטובה מהשינוי החיובי שביצע הבחור


השופטת התרשמה לטובה מדיווח שירות המבחן ומהשינוי שעבר הבחור בסוף ההליך השיקומי, ועם זאת התחשבה בחומרת העבירה ובערכים המוגנים שנפגעו בעקבותיה.


כמו כן, השופטת ייחסה חשיבות להודאה באשמה של הבחור ולעובדה שלקח אחריות מלאה על מעשיו והביע עליהם חרטה, וכן לכך שלא הוגשו נגדו כתבי אישום נוספים בתקופה הזו.


בהכרעתה, שמה דגש על מיגור תופעת השימוש בסמים וכן על מתן הזדמנות שנייה ואפשרות לשיקום וחזרה למוטב, ולכן, בחרה לקבל את הסדר הטיעון שהוסכם בין הצדדים.


כמו כן, השופטת החליטה לאמץ את המלצת שירות המבחן, ולהטיל על הבחור צו מבחן לתקופה של 6 חודשים, אשר במהלכה הוא ימשיך להשתתף בטיפול שיקומי.

 

יש לך שאלה?

פורום סמים


לבסוף, השופטת השיתה על הבחור צו שירות לתועלת הציבור בהיקף כולל של 60 שעות, 3 חודשי מאסר על תנאי, התחייבות כספית על סך 2,000 שקלים שלא לבצע עבירה הקשורה לפקודת הסמים למשך 3 שנים, קנס בסך 1,000 שקלים שישולם בארבעה תשלומים רצופים, וכן צו מבחן לתקופה של 6 חודשים.


תפ"ק 8975-01-17