בית המשפט המחוזי מרכז-לוד עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי עבור בני זוג שקשרו קשר לצורך ביצוע שוד.


בת הזוג, ניהלה סניף של בית קפה, ובמסגרת תפקידה הייתה צריכה להפקיד את כספי הפדיון בבנק, אומנם, לא עשתה זאת, ולכן הצטבר בקופה סכום בסך 31,330 שקלים, בהמשך, הבחורה קשרה קשר עם בן זוגה בכדי שיגיע לשדוד את הכסף שנותר בקופה.


לאחר שהשאירה את הכסף בבית הקפה, הבחורה לקחה יום חופש, במהלכו התקשרה לבוס שלה, שנמצא בעבודה, וסיפרה לו על כך שלא הפקידה את הכסף, ביקשה ממנו שיעשה זאת באותו היום בטענה כי התקשרו מהבנק, וכן ביקשה שיידע אותה לפני שעושה זאת.


כאשר הבוס עדכן את העובדת על הזמן בו הלך לבנק, נסעה יחד עם בן זוגה ואדם נוסף לכיוון הבנק, עצרו את הרכב בסמוך לבנק והשאירו אותו מונע, האדם הנוסף שהצטרף אליהם עקב אחרי הבוס, שהיה בדרכו לבנק עם תיק בו נמצא הכסף, דחף אותו, לקח את התיק, רץ חזרה לרכב והשלושה נמלטו מהמקום עם הכסף.


המאשימה הדגישה בטענותיה את הפגיעה הנפשית ממנה סבל המנהל
בטענותיה, המאשימה הדגישה את הערכים החברתיים המוגנים שנפגעו כתוצאה מביצוע העבירה, ביניהם שמירה על בטחון, שלום ורווחת הציבור וכן בטחונו האישי של הפרט ורכושו. כמו כן, הדגישה את הפגיעה הנפשית ממנה סבל המנהל בעקבות האירוע.


יתרה מזאת, המאשימה שמה דגש על העובדה כי מדובר בשוד שתוכנן מראש, בו שלושה אנשים שונים קשרו קשר. כמו כן, ייחסה חשיבות לעובדה כי הבחורה ניצלה את המידע הפנימי שהיה לה כעובדת בכדי לבצע את הפשע ובכך האמון בינה לבין מעסיקה הופר.


בנוסף על כך, ציינה המאשימה כי לבחורה הרשעה קודמת בגין גניבה בידי עובד וזה מעיד על דפוס התנהגותה.


על כן, המליצה המאשימה להשית על בני הזוג עונש מאסר בפועל למשך 3 שנים, כמו כן מאסר על תנאי, פיצוי כספי למנהלה של הבחורה, חילוט הרכב ששימש לביצוע העבירה וכן חילוט הכסף שנגנב.


הסנגורית של בני הזוג טענה כי סכום הכסף שנתפס היה 2,000 שקלים בלבד, וכן ציינה כי הם לא ידעו שהאדם הנוסף שהשתתף בשוד השתמש באלימות כלפי המנהל.


כמו כן, הדגישה הסנגורית שעבירת השוד לא בוצעה על ידי בני הזוג, אלא בשליחותם, וכן הדגישה כי באירוע לא נעשה שימוש בנשק.
יתר על כן, ציינה הסנגורית כי מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא נמוכה ביותר, ושמה דגש על נסיבות חייהם האישיות של בני הזוג, ביניהן העובדה כי הם משפחה קשת יום שמטופלת על ידי גורמי רווחה ויש להם 9 ילדים קטינים שזקוקים להם.


בנוסף על כך, ציינה הסנגורית כי לבחור אין עבר פלילי הקשור בגניבה, ולאישה, אומנם קיימת הרשעה קודמת, אך היא הביעה חרטה בגינה ואף השיבה את הכסף.


על כן, המליצה הסנגורית להשית על בני הזוג עונש מאסר לתקופה של 9 חודשים שירוצה דרך עבודות שירות בלבד, וכן עונש מאסר על תנאי וחילוט הכספים שנגנבו.


השופטת הדגישה את הערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה מהשוד


בהכרעתה, ציינה השופטת את הערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה ממעשה השוד, ביניהם הגנה על קניין, אמון במסגרת יחסי עבודה, וכן שמירה על בטחון הציבור. וכן, קבעה כי מידת הפגיעה בערכים הינה גבוהה, משום שהאישה ניצלה את מעמדה כעובדת והשתמשה במידע פנימי בכדי לבצע את השוד, וכן השוד בוצע לאחר תכנון מראש.


יתרה מזאת, התייחסה השופטת לעברם הפלילי של בני הזוג, שכלל גניבה שביצעה האישה במסגרת עבודתה וכן גם לבחור היה עבר פלילי, אומנם הוא התיישן.


כמו כן, החליטה השופטת שלא לקבל את בקשתה של הסנגורית להתחשבות בעקבות העובדה שבני הזוג הורים ל-9 ילדים קטינים, משום שהם היו צריכים לקחת בחשבון את ההשלכות האפשריות בגין ביצוע הפשע, וכן ציינה כי חלק מילדיהם בגירים.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


לבסוף, החליטה השופטת להתחשב בנסיבות חייהם האישיות של בני הזוג, ולהשית עליהם עונש שממוקם בתחתית מתחם הענישה המקובל, ועל כן קבעה כי עונשם יעמוד על 24 חודשי מאסר בפועל מהם ינוכו ימי המעצר של כל אחד מהם, 8 חודשי מאסר על תנאי למשך תקופה של 3 שנים, פיצוי כספי שישלמו למנהלה של האישה בסך 1,500 שקלים וכן חילוט הרכב ששימש את בני הזוג לביצוע השוד.


ת"פ 55028-06-18