בית משפט השלום בקריית גת עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי לבחור שהורשע בעבירת גניבה מידי מעסיק וידיעה על פשע.


על פי כתב האישום, הבחור ושותפו לפשע, נפגשו בפארק שעשועים וכן התכתבו בהודעות שבמסגרתן תכננו לשדוד את קיוסק שבו הבחור עבד כשכיר.


חברו של הבחור, הגיע לקיוסק במהלך משמרת, בעודו לבוש בגדים כהים, חובש קסדה ומצויד באקדח עשוי פלסטיק.


החבר השתמש באקדח כאמצעי הרתעה והבריח את האנשים שנכחו במקום, ומיד לאחר מכן נטל את פדיון הקופה בסך 1,700 שקלים וכן את משכורות העובדים שהיו מצויות בכספת.


לאחר שהחבר עזב את המקום, התקשר הבחור למשטרה ומסר דיווח שקרי שלפיו הוא היה קורבן לשוד.


לבחור הרשעה קודמת בגין החזקת סמים לשימוש עצמי


מתסקיר שערך שירות המבחן עלה כי הבחור רווק בן 28, סיים 12 שנות לימוד, משרת כיום כטבח בצה"ל ועובד במשלוחים. כמו כן, סיפר הבחור לשירותי המבחן שלאחר שחרורו הוא רוצה ללמוד הנדסאות חשמל.


נוסף על כך עלה מן התסקיר שלבחור הרשעה קודמת יחידה בגין החזקת סמים, עליה נשפט בבית דין צבאי ונאסר לתקופה של 44 ימים.
הבחור הודה באשמה וכן לקח אחריות על מעשיו, הכיר בטעותו וטען כי מעשהו נעשה בהיעדר חשיבה ובחוסר אחריות למטרת רווח קל.
שירות המבחן התרשם כי הצבא סיפק לבחור מסגרת בעלת משמעות, וכי נראה שהוא במגמת שיפור.


על כן, שירות המבחן המליץ להטיל על הבחור עונש מאסר על תנאי בלבד וכן פיצוי כספי.


המאשימה המליצה על מתן עונש בחלקו התחתון של מתחם הענישה


המאשימה בטיעוניה הדגישה את הערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה מהאירוע ושמה דגש על נסיבות האירוע שכללו תכנון מראש, גניבה של סכום כסף לא מבוטל, אפשרות להתפתחות אלימה וכן בזבוז משאבי מדינה בשל הגשת דיווח שקרי למשטרה. כמו כן, המאשימה ייחסה חשיבות לחוסר הרצון של הבחור לעבור הליך טיפולי בהמלצת שירותי המבחן, וכן לעובדה שניסה להצדיק את מעשיו כאשר ציין שבוצעו בעקבות "לחץ חברתי".


אומנם, המאשימה הדגישה כי לבחור לא היה עבר פלילי מלבד הרשעה אחת במסגרת השירות הצבאי, וכן ציינה כי הוא לקח אחריות על ביצוע המעשים והביע חרטה.


על כן, המליצה המאשימה להשית על הבחור עונש הממוקם בחלקו התחתון של מתחם הענישה שיכלול מאסר על תנאי, פיצוי וקנס כספי.
סנגורו של הבחור ציין בטיעוניו כי הבחור היה על גבול הקטינות בזמן ביצוע השוד, ושמאז הספיק להשלים שירות צבאי מלא ששימש עבורו כמסגרת טיפולית.


נוסף על כך, הסנגור הדגיש בטיעונו כי הסיבה לכך שהבחור סירב להשתתף בקבוצה טיפולית הייתה התפרצות הקורונה וכן ההבנה שאינו זקוק להליך שיקומי משום שבמהלך הזמן עבר שינוי משמעותי בחייו, וכן התרחק מחברה שולית, ועל כן טען הסנגור כי ענישה שכוללת מאסר בפועל תגרע משיקומו.


על כן, הסנגור ביקש לאמץ את המלצת שירות המבחן להטלת עונש מאסר על תנאי בתוספת פיצוי וקנס.


השופטת התחשבה בכך שעונש מאסר יקשה על הבחור להשתלב בלימודים אקדמיים


בהכרעתה, התייחסה השופטת לערכים החברתיים שנפגעו כתוצאה מהאירוע, ביניהם הזכות לקניין, פגיעה באמון בין מעסיק ובין עובד, פגיעה בתחושת הביטחון של הציבור וכן פגיעה באכיפת החוק שהתרחשה בעקבות שיחת הדיווח הכוזבת.


כמו כן, הדגישה השופטת כי מידת הפגיעה בערכים היא בינונית-גבוהה משום שהשוד תוכנן מראש, וכי סכום הכסף הגנוב גבוה יחסית.
נוסף על כך, השופטת שמה דגש על הסיכון הגבוה להתדרדרותו של השוד, והתייחסה לעובדה כי נעשה שימוש באקדח מזויף, שהיה עלול לגרום לתגובה קשה במידה ואנשים היו נכנסים לקיוסק.


אומנם, בהכרעתה התחשבה השופטת בכך שמדובר באירוע חד פעמי, וכן התייחסה לכך שהבחור ציין בפני שירות המבחן שהסיבה לביצועו הייתה לחץ חברתי, וכן מדובר בבחור צעיר, בעל עבר פלילי שכלל עבירה אחת בלבד בגין החזקת סמים למטרת צריכה עצמית שהתרחשה במהלך השירות הצבאי, בגינה ריצה עונש מאסר של 44 ימים בבית מעצר צבאי.


יתרה מזאת, השופטת התייחסה לתסקיר שביצע שירות המבחן ולעובדה שלא הומלץ במסגרתו על שילובו של הבחור בטיפול שיקומי.


יתר על כן, השופטת התחשבה בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה ביניהן הפגיעה שצפויה לבחור באפשרות להתקבל ללימודים גבוהים עקב השתת עונש מאסר בפועל, וכן העובדה כי הבחור הודה באשמה ולקח אחריות על מעשיו.

 

יש לך שאלה?

פורום משפט פלילי


על כן, החליטה השופטת להשית על הבחור עונש של 3 חודשי מאסר בדרך של עבודות שירות, 4 חודשי מאסר על תנאי למשך תקופה של 3 שנים, פיצוי לבעל הקיוסק בסך 4,000 שקלים, וכן קנס בסך 2,000 שקלים.


ת"פ 44015-03-19