בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל לאחרונה תביעה בגין נזקי גוף שהגישו חמישה אחים ואחיות בגין עבירות מין שבוצעו נגדם.


הגבר נגדו הוגשה התביעה, היה קרוב מאוד לבני המשפחה, ונחשב כבן בית, הוא תמך באימם, עזר להם מבחינה כלכלית, בשיעורי בית, לקח אותם לטייל וכן נהג להביא להם הפתעות.


הגבר הורשע במשפט פלילי בביצוע עבירות מין, ניסיונות אינוס, מעשים מגונים וכן מעשי סדום באחים ללא הסכמתם לאורך תקופה של 12 שנים בהיותם קטינים.


הגבר שימש עבור האחים כדמות אב, או אח גדול, משום שהוריהם היו גרושים, ולא היה להם קשר עם אביהם הביולוגי, כך שעובדה זו הפכה את הפגיעה לקשה ולטראומתית ביותר, משום שהוא שעשה זאת תוך ניצול פער הגילאים, יחסי התלות שהתפתחו ביניהם וכן ניצול מצבם העדין והרגיש.


בגזר הדין שניתן לאיש צוין כי המעשים הקשים בוצעו ללא שימוש בכוח, משום שהתלות שפיתחו בו גרמה להם להיכנע לדרישותיו ולרצונותיו במשך תקופה ארוכה וממושכת.


כמו כן, צוין כי הגבר נקט בשיטות פיתוי, כמו חלוקת מתנות, ודברים שלא היו להם בבית בכדי לנסות להצדיק את מעשיו ולשכנע את הקטינים לאפשר לו לבצעם.


יתרה מזאת, בגזר הדין צוין כי הילדים לא היו מגישים את התביעה אילולא גילו על מעשיו הסדרתיים של הבחור במסגרת תיק פלילי שפורסם בכתבה חדשותית.


לבסוף, השופט השית על הגבר עונש מאסר בפועל לתקופה של 20 שנים, מאסר מותנה ותשלום פיצויים.


הילדים החליטו לוותר על חוות הדעת הרפואית שהגישו ולהסתפק בחוות הדעת שהגיש הגבר


שני הצדדים הגישו לבית המשפט חוות דעת בתחום הפסיכיאטריה מטעמם, אומנם הגיעו להסכמה כי יסתפקו בחוות הדעת של המומחה הרפואי שהגיש הגבר.


המומחה העריך את נכותה של אחת מהאחיות בשיעור 15% וקבע כי היא סובלת מהפרעת דחק בתר חבלתית בשל ההתעללות הממושכת, וכן קבע כי היא אינה מסוגלת לשמור על תפקוד והתנהלות תקינה מבחינה תעסוקתית ומבחינה משפחתית, כמו כן ציין כי היא לא נמצאת תחת מעקב פסיכיאטרי או תחת טיפול כלשהו.


נוסף על כך, המומחה העריך את נכותה של אחות נוספת בשיעור של 20% וציין כי חל שיפור בתפקודה, ולמרות שאינה נמצאת בטיפול, היא נישאה והתחילה לעבוד.


סנגורו של הבחור המליץ לא לקבוע לבנות נכות תפקודית


עורך דינו של הגבר התייחס לחוות הדעת הרפואית והמליץ שלא לקבוע לאף אחת מן האחיות נכות תפקודית על אף קביעת הנכות הרפואית. כמו כן, הוא טען כי יש לחשב את הפיצויים שמגיעים להן בגין הפסדי שכר על פי שכרן בעבר, ולא על פי השכר הממוצע במשק.


נוסף על כך, עורך הדין של האיש הוסיף כי הסכומים שדרשו כל אחד מן האחים בגין כאב וסבל מופרזים, ועל כן המליץ לקבוע סכום של 92,000 שקלים לילדה שנותרה עם 10% נכות. אומנם, הילדה הנפגעת העמידה את תביעת הפיצויים בסך 643,591 בגין כאב וסבל, עזרת צד ג', הפסדי השתכרות וכן הפסד תנאים סוציאליים.


יתר על כן, עורך דינו של הגבר ביקש לקבוע לאחים שלא נותרו עם נכות רפואית, פיצויים בגין כאב וסבל בלבד בסך של 450 אלף שקלים לכל אחד מהם.


בהכרעתו ייחס השופט חשיבות למשך הזמן שבו ארעה הפגיעה בילדים


השופט קבע כי יש להעריך את הפיצויים בגין כאב וסבל על פי עובדות כתב האישום, תסקירי קורבנות העבירה וכן סוג הפגיעה ומשכה.


על כן, השופט ייחס חשיבות לתקופת הזמן הממושכת שבמהלכה התעלל ופגע הגבר בכל אחד מן הילדים, וכן לתדירות הגבוהה של המעשים ולסוגם. כמו כן, התייחס השופט בהכרעתו לנכות הצמיתה שנותרה לשתיים מן האחיות.


נוסף על כך, השופט קבע כי הפגיעה של הגבר בכל אחד מן הילדים חמורה וקשה יותר בשל הקרבה שנוצרה ביניהם, וכן הדגיש את העובדה שהעבירות בוצעו תוך ניצול המעמד הייחודי שקיבל הגבר במשפחה, ותוך בגידה באמון שנתנו בו.


יתרה מזאת, השופט החליט לדחות את טענת עורך דינו של האיש שהמליץ לשלול קיום נכות תפקודית ביחס לבנות שהתלוננו המתלוננות, וזאת משום שלא ניתן לשלול פגיעה תפקודית רק בשל העובדה שהן מצליחות לתפקד. תוך כך נקבע כי במקרה שהפגיעה לא הייתה מתרחשת הבנות היו יכולות לתפקד בצורה טובה יותר. על כן, השופט קבע כי שיעור הנכות התפקודית של כל אחת מהן יהיה זהה לשיעור הנכות הרפואית שנקבעה להן.

 

יש לך שאלה?

פורום נפגעי עבירה פלילית, קורבנות ופיצויים בגין עבירה פלילית


בסופו של דבר, השופט פסק פיצויים בסך של 3,637,803 שקלים לכל חמשת האחים, ללא ניכוי של הפיצויים שנפסקו לטובתם במסגרת גזר הדין, כמו כן קבע כי הגבר ישלם עבורם שכר טרחת עורך דין בסך של 851,246 שקלים.

 

ת"א 5707-03-16