בית המשפט המחוזי בירושלים עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי לצעיר שהורשע בעבירת ייבוא סם מסוכן.


הצעיר, טס לאודסה שם קנה סם מסוג MDMA במשקל של כמעט 5 גר', וניסה להעבירו לישראל במזוודתו, אומנם כאשר נחת בשדה התעופה בארץ, נתפס ונעצר.


מתסקיר שביצעו שירותי המבחן עלה כי הבחור עבר תהליך שיקום משמעותי לאחר מעצרו


מתסקיר שביצע שירות המבחן עלה כי הבחור צעיר בן 20, גדל בחברה חרדית, אומנם בגיל 16 בלבד, בחר לעזוב ולהתרחק מהדת ועל כן כל משפחתו ניתקה קשר עמו, והוא נותר לבד בעולם.


עוד עלה מן התסקיר כי לאחר 65 יום במעצר, הבחור התחיל בטיפול גמילה ארוך ומשמעותי לתקופה של שנה. לאורך הטיפול השיקומי, הצליח הבחור להיגמל מסמים לחלוטין ואף התחיל בתהליך השלמת לימודיו, במטרה להוציא תעודת בגרות מלאה ואף הצליח לעבור בהצלחה חלק מן הבחינות, והשתלב בעבודה חדשה.


על כן, שירות המבחן התרשם והעריך כי הבחור עבר תהליך חיובי ושינוי משמעותי באופן התנהגותו.


יתרה מזאת, שירות המבחן הדגיש כי בזכות העובדה שהצעיר מצא עבודה, התעוררה תקווה שיוכל להחזיר את החובות שצבר לאורך השנים ובכך לחיות באופן עצמאי ולא להתדרדר לפשע.


לבסוף, שירות המבחן המליץ שלא להשית על הבחור עונש מאסר, משום שהוא צעיר, ללא כל עבר פלילי, וכן הדגיש את התרשמותו מהשיפור והשינוי שעבר לאורך ההליך השיקומי. כמו כן, צוין כי עונש מאסר עשוי לחשוף את הצעיר לחברה עבריינית.


נוסף על כך, שירות המבחן המליץ שלא להשית על הצעיר עבודות שירות משום שעבודות שירות עשויות לפגוע במצבו הכלכלי של הצעיר, שבין כה וכה קשה, ועל כן העדיפו לאפשר לו להמשיך לעבוד ולפרנס את עצמו.


על כן, שירות המבחן פנה לבית המשפט בבקשה לגזור על הצעיר עונש של 340 שעות שירות לתועלת הציבור, וכן להטיל עליו צו מבחן אשר במסגרתו הוא ישתלב בטיפול המשך לגמילה מסמים, שם יזכה למעקב קבוע אחר התקדמותו וכן להכוונה נכונה להמשך הדרך.


המאשימה המליצה לחרוג ממתחם העונש ההולם ולהשית על הבחור עבודות שירות בלבד


בעקבות התסקיר החיובי שנערך לבחור, המדינה החליטה להמליץ לסטות ממתחם העונש המקובל, אומנם, לא הסכימה עם המלצת שירותי המבחן, שביקשו להסתפק בעונש מסוג שירות לתועלת הציבור, אך המליצה להשית על הצעיר עונש מאסר לתקופה של 9 חודשים, אותו ירצה בדרך של עבודות שירות, וכן הדגישה שגם באמצעות השתת עונש זה, יוכל הבחור להמשיך בטיפול השיקומי.


סנגורו של הבחור, ביקש מבית המשפט לקבל את המלצתו של שירות המבחן באופן מלא. כמו כן, הדגיש הסנגור כי מדובר בבחור צעיר, ללא כל עבר פלילי, שחווה ניתוק מוחלט ממשפחתו ולכן לא זוכה לתמיכה מאף גורם, ועליו לכלכל את עצמו ולדאוג לפרנסתו, וכן במידה ולא היה עובד, לא היה מצליח לממן לעצמו מקום מגורים.


לבסוף, פנה הצעיר אל בית המשפט, טען כי הוא מבין את חומרת מעשיו, הביע חרטה על מעשיו, הדגיש את השינוי החיובי שעבר בשנתיים האחרונות, וציין שהוא היה כרוך במאמצים נפשיים רבים, אך כעת הוא נמצא בנקודה טובה בחייו. כמו כן, התחייב שלא ישוב לבצע עבירות נוספות.


השופט בחר לקבל את המלצות שירות המבחן


השופט התרשם לטובה מפנייתו של הצעיר לבית המשפט, וקבע כי ניכר שדבריו היו אמינים, נאמרו מהלב, ובכנות.


השופט בהכרעתו, ייחס חשיבות לעובדה כי העבירה בוצעה לאחר תכנון קודם, כמו כן התייחס לכמות הגדולה של הסם שהוברח, ולעובדה שהצעיר היה שותף בהחלטה לייבא את הסם לארץ ועל כן אין לראותו כשליח.


עם זאת, השופט החליט להתחשב בנסיבות האישיות של הבחור שאינן קשורות לביצוע העבירה, ביניהן גילו הצעיר, וכן העובדה שעזב את העולם החרדי ואת משפחתו בגיל צעיר, ועל כן מכלכל את עצמו, ולחרוג ממתחם העונש ההולם, כפי שהמליצו שירותי המבחן והמדינה.


כמו כן, השופט התחשב בכך שהצעיר הודה באשמה, ובכך חסך זמן שיפוטי, וכן ייחס חשיבות להליך השיקומי החיובי שעבר ולמידת השינוי.


על כן, השופט החליט לבסוף להשית על הבחור 6 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים ו-340 שעות שירות לתועלת הציבור.

 

ת"פ 37958-02-19