בית משפט השלום עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי עבור גבר שהורשע בעבירות תקיפת זקן, גרימת חבלה, גניבה, ניסיון קבלת דבר במרמה, התחזות לאדם אחר במטרה להונות, והפרעה לשוטר בזמן מילוי תפקידו ואיומים.


הגבר הגיע לסניף הבנק, שם הבחין באשה מבוגרת שמשכה סכום כסף גדול ממכשיר הבנק וגם מפקידת הבנק, והתחיל לעקוב אחריה לאחר שיצאה מהסניף, עלה אחריה לאוטובוס, עד שלבסוף אף הגיע לבניין שלה.


לאחר מכן, האישה נכנסה לדירה והאיש דפק בדלתה, וכאשר פתחה, טען בפניה כי הגיע לבקר את שכניה, אשר אינם נמצאים בבית וביקש ממנה דף ועט בכדי שיוכל להשאיר להם פתק. הגבר נכנס לדירתה של האישה והחל לחפש את הכסף, האישה פנתה אליו בבקשה שיעזוב, וסיפרה לו כי אינה חשה בטוב. כשמצא את התיק עם הכסף המזומן, נטל אותו, ניגש לעבר דלת היציאה, תפס את ידה של האישה המבוגרת, דחף אותה לתוך הבית וברח.


יום לפני התקיפה, האישה עברה ניתוח להשתלת קוצב לב, ועל כן הייתה חלשה. כתוצאה מהתקיפה, סבלה מהמטומה בידה השמאלית.


בהמשך, כאשר הגבר שהה במעצר עד תום ההליכים, התקשר למתלוננת והציג עצמו כחוקר משטרה, וטען בפניה כי מצאו את האשם בתקיפתה, כמו גם חלק מסכום הכסף שנגנב, אך האדם הזה אינו אותו אדם שזיהתה במסדר הזיהוי.


לאחר מכן, הועבר האיש לבית מעצר בירושלים שם הביע התנגדות, וכן תקף, איים וקילל את השוטרים שליוו אותו לניידת המשטרה. כמו כן, הפריע לשוטרים להסיעו בניידת בכך שצרח, השתולל והניף את ידיו האזוקות לכל עבר.


התוקף ריצה 32 שנות מאסר במצטבר


המאשימה הדגישה בטיעוניה את הפגיעה בערכים המוגנים כגון הזכות לקניין, שלום הציבור, שלמות הגוף, הזכות לביטחונו האישי של אדם בביתו וכן את הפגיעה שנגרמה לשלטון החוק בעקבות מעשיו של האיש.


יתרה מזאת, המאשימה התייחסה להתנהלות העבריינית הממושכת של הבחור וטענה כי יש לקבוע עונש שיהווה אמצעי הרתעה. המאשימה הדגישה בדבריה את עברו הפלילי של הבחור שכלל 35 הרשעות קודמות, ביניהן עבירות סמים, אלימות, גניבה ועוד, וכן הדגישה את העובדה שריצה בגינן 32 שנות מאסר במצטבר.


נוסף על כך, המאשימה טענה כי בזמן התקיפה הגבר היה מצוי תחת מאסר מותנה.


לבסוף, המאשימה ביקשה להשית על הבחור עונש מאסר בפועל לתקופה של 79 חודשים, מאסר על תנאי, קנס, ופיצוי כספי עבור האישה המבוגרת שנפגעה.


הסנגורית של הגבר הדגישה בטיעוניה את העובדה שהוא הודה במיוחס לו באופן מידי, משום שלא רצה לעכב את ההליך המשפטי.


כמו כן, הסנגורית הדגישה בטיעוניה את נסיבות חייו הקשות עימן מתמודד האיש, ביניהן העובדה שרוב משפחתו חסרי בית, ללא כל אמצעי או מסגרת טיפולית, כולם ריצו תקופת מאסר, וכן כיום הבחור מרצה מאסר יחד עם האנשים שהיו אחראים לרצח שניים מאחיו.


יתר על כן, טענה הסנגורית כי חלפה שנה וחצי ממועד ביצוע העבירות, ומאז, לא חזר האיש לבצע עבירות נוספות.


לבסוף, הסנגורית ביקשה לקבוע מתחם ענישה אחד עבור שלושת האישומים, וכן המליצה שעונשו ינוע בין 12-24 חודשי מאסר, וארבעה חודשי מאסר על תנאי.


השופט החליט להתייחס לכל אחד מהאישומים בנפרד


בהכרעתו, החליט השופט לקבוע מתחם ענישה נפרד עבור כל אחד מהאישומים משום שכל אחד מהאירועים התרחש במקום ובזמן אחר, ולכן אין ביניהם קשר.


השופט התייחס לאירוע הפריצה שכלל עבירות אלימות וכן עבירות רכוש, והדגיש את הערכים המוגנים שנפגעו ביניהם, בטחון אישי, זכות לקניין, כבוד האדם, שלמות הגוף, ופגיעה בפרטיות.


כמו כן, השופט ייחס חשיבות לעובדה שמדובר בפגיעה באדם זקן, הגבר ניצל את חולשתה של האישה המבוגרת בכדי לגנוב ממנה וכן תקף אותה.


יתרה מזאת, השופט שם דגש על העובדה שהבחור לא הסתפק בגניבת הכסף, והחליט לתקוף את האישה כאשר החלה לחשוד בהתנהגותו.


הגבר תכנן את מעשיו בקפידה ונהג באישה באכזריות


בהכרעתו ביחס לעונש הראוי, הדגיש השופט את העובדה שהגבר תכנן בקפידה את מעשיו, עקב אחר האישה מהבנק ועד לביתה, נהג בה באכזריות ושמר על קור רוח.


על כן, השופט קבע שמתחם הענישה ההולם עבור אישום זה נע בין 15-30 חודשי מאסר.


כמו כן, השופט התייחס לניסיון ההתחזות של הבחור לשוטר, וקבע כי בעקבותיו נפגעו ערכים מוגנים כמו שמירה על כבודם, רכושם ואמונם של אלו הנופלים קורבן למעשה.


ולכן, קבע כי העונש הראוי עבור עבירה זו נע בין 4 חודשי עבודות שירות לבין 8 חודשי מאסר בפועל.


לבסוף, השופט התייחס להפרעתו של הבחור לשוטרים בזמן ביצוע תפקידם, ולפגיעה החמורה בשלוותם, ביכולת לבצע את עבודתם וכן בכבודם. כמו כן, הדגיש כי התנהלותו ברכב הייתה בעלת פוטנציאל נזק גבוה, משום שהיה יכול לגרום לתאונה.


על כן, השופט קבע כי מתחם העונש הראוי עבור עבירה זו נע בין מאסר על תנאי ועד ל-7 חודשי מאסר בפועל.


יתרה מזאת, השופט התייחס בהכרעתו לעבר הפלילי העשיר של האיש, שכלל 35 הרשעות קודמות.


מנגד, השופט ייחס חשיבות גם לנסיבות המקלות לביצוע העבירות, ביניהן חיסכון בזמן שיפוטי בשל הודאתו המוקדמת של הבחור.


יש לך שאלה?

פורום נפגעי עבירה פלילית, קורבנות ופיצויים בגין עבירה פלילית


בסופו של דבר, השופט החליט להשית על הבחור 40 חודשי מאסר בפועל, כולל המאסר המותנה, וכן 7 חודשי מאסר על תנאי, קנס כספי בסך 3,000 שקלים ופיצוי כספי לאישה בסך 20,000 שקלים.


ת"פ 19054-12-19