בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה תביעת נזקי גוף שהגיש אדם נגד מעסיקו בשל החלקה במדרגות במקום עבודתו.


הבחור, גבר בן 53 עבד במלון כמפעיל בריכה ואיש אחזקה.


על פי גרסתו, ביום התאונה, ירד לחדר המכונות של הבריכה ונפל על המדרגות שהובילו אליו, כאשר היה עליהן נוזל מחליק, אולי שמן, והבחור דרך עליו ונפל. כמו כן, בתצהירו טען הגבר כי ניסה למנוע את הנפילה ולכן תפס במעקה בידו השמאלית, והיא הסתובבה, ונמתחה משום שהופעל עליה משקל גוף רב.


בהמשך סיפר כי לאחר קרות התאונה צעק מידית לקב"ט המלון, שהגיע באופן מידי, ראה את כתם השמן וערך דו"ח תאונה שתיאר את האירוע, ומיד לאחר מכן, החתים עליו את העובד.


העובד חזר למקום שבו התרחשה התאונה בכדי לצלם את כתם השמן והתמונות הוגשו לבית המשפט.


כמו כן נטען בפני העובד מספר ימים לאחר התאונה כי המלון דאג לשטיפה ולניקוי יסודי של המדרגות.


על פי גרסתו של קב"ט המלון העובד מועסק במלון במשך שנים רבות, ובתקופת התאונה היה מנהל האחזקה של המלון, ועל כן באחריותו לתקן וטפל בתקלות, בחשמל וכן לתפעל ולתחזק את הבריכה.


כמו כן, טען הקב"ט כי כאשר ערך סריקה יומית שמע את העובד צועק ומצא אותו על גרם המדרגות וליד הבחין בכתם שחור גדול ושומני.
הדו"ח שהגיש הקב"ט אודות פרטי ההתרחשות האירוע תאם לעדותו של העובד.


השופט החליט שלא לקבל את חוות הדעת שהגיש מומחה רפואי מטעם בית המשפט


שני הצדדים הגישו חוות דעת רפואית מטעמם לבית המשפט, אמנם לנוכח הפערים בין חוות הדעת, מונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט שקבע כי לעובד נותרה נכות קבועה בשיעור 15% בשל הקרע החלקי בשרוול הכתף המסובב.


כמו כן, המומחה המליץ לעובד לאחר שערך אולטרסאונד לעבור ניתוח מתקן, אמנם העובד בחר בטיפול בכדורים, משחות וקבלת זריקות לכתף בלבד.


יתרה מזאת, קבע המומחה כי לעובד נכות זמנית מלאה לתקופה של חודש, נכות של 50% לחודש נוסף וכן 30% נכות לתקופה של חצי שנה.


אמנם, המומחה נחקר על ידי בית המלון ולאחר החקירה החליט השופט לקבוע את נכותו הקבועה של העובד בשיעור 10% בלבד, משום שלאחר שצפה בסרטון ראה כי העובד מסוגל להרים את זרועו מעל לכתף ללא מגבלה.


השופט קבע שאין להטיל אשם תורם על העובד


בהכרעתו, התייחס השופט להצהרתו של קב"ט המלון לגבי תגבור עובדי הניקיון בתקופת הקיץ העמוסה, ולטענה כי אזור הבריכה עובר ניקוי בתדירות גבוהה, אמנם קבע כי לא צוינה כמות סבבי הניקיון שנערכים באזור המדרגות.


כמו כן, קבע השופט כי בית המלון נושא באחריות כלפי העובד לספק לו סביבת עבודה בטוחה, וכן קבע כי במיוחד בתקופה עמוסה כמו הקיץ, בית המלון היה צריך לדאוג לתחזוקה ולניקיון מוגברים גם באזור המדרגות, ובכך יכלו לאתר מפגעים אפשריים באופן מהיר ולמנוע פגיעות ופציעות. משום שלא עשה זאת, המלון התרשל כלפי עובדיו, ועל כן אחראי לפצות את העובד על הנזק שנגרם לו בעקבות התאונה.


נוסף על כך, השופט הדגיש בהכרעתו כי העובד לא היה אחראי על משמרות הניקיון במלון, וכן החליט שלא להטיל עליו אשם תורם משום שהוא צעד במקום שהכיר ועבר בו על בסיס יום יומי, ועל כן לא היה צריך להסתכל לכיוון הרצפה כשהלך או להיות זהיר יותר.


יתר על כן, בחישוב הפיצויים השופט התייחס לעובדה שהעובד נשאר תחת תפקיד זהה לאחר התאונה, אמנם לטענתו לא הצליח לחזור לעבוד כמפעיל הבריכה משום שעבודה זו דרשה מאמץ פיזי.


לבסוף, החליט השופט לפצות את העובד בראש נזק של הפסדי שכר לעבר בסך 16,919 שקלים, בגין פגיעה בכושר ההשתכרות לעתיד ובגין אובדן תנאים סוציאליים, קבע השופט כי סכום הפיצוי יעמוד על 101,250 שקלים. עם זאת, החליט שלא לפסוק לטובת העובד פיצוים בגין הוצאות רפואיות ונסיעות משום שלא הוכיח הוצאה שלא נכללה בסל הבריאות. כמו כן, פסק לטובת העובד פיצויים בגין עזרת צד ג' בסך 3,000 שקלים, וכן אמד את הנזק הלא ממוני בסך של 40,000 שקלים.


יש לך שאלה?

פורום תאונת עבודה


בסך הכול סכום הפיצוי שנפסק לטובת העובד עמד על 161,169 שקלים בניכוי תגמולי המל"ל בסך 75,376 נותר סך של 85,793 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך דין בסך 20,076 - סכום פיצוי כולל של 105,869 שקלים.


ת"א 41723-06-16