בית משפט השלום לנוער בתל אביב יפו עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי עבור קטין שביצע מעשים מגונים בנסיבות מחמירות.


מכתב האישום עלה כי הקטין נהג להיפגש עם בת דודתו הקטנה, בימי שישי בבית של סבם וסבתם. בזמן ששהו יחדיו, הקטין ביצע בבת דודתו מעשים מגונים ב- 7 סיטואציות שונות.


באחד מן הימים, עמד הקטין מאחורי בת דודתו הקטינה וחיכך את איבר מינו באיבר מינה או בישבנה, כאשר הם היו לבושים לצורך סיפוקו המיני. כמו כן, ביום אחר, קרא הקטין לבת דודתו מחדר המשחקים שם נהגה לשחק עם שאר בני הדודים לבוא אחריו לחדר השינה. בחדר השינה, התיישב הקטין לידה, הרים אותה על גבו, נעמד מאחוריה וחיבק אותה כאשר אחז בחזה שלה וחיכך את איבר מינו בישבנה.


בהמשך הערב, הדודה נכנסה לחדר בו נמצאו השניים, והקטין חדל ממעשיו עד שעזבה את החדר ושב לבצע מעשים מגונים בקטינה לסיפוקו המיני, עד שנאלצה לשוב לביתה.


ביום אחר, המשיך הקטין להטריד ולבצע מעשים מגונים בבת דודתו, אמנם הקטינה ברחה לשירותים והתחבאה שם מפניו עד שאמה קראה לה ללכת הביתה.


ביום שישי נוסף, הקטין לקח את בת דודתו לחדר השינה, ישב בקצה המיטה והורה לה לשבת עליו ולכרוך סביבו את רגליה, והחל להתחכך באיבר מינה כאשר השניים צמודים. הקטינה ניסתה לחמוק ולהתרחק אך הקטין קירב אותה בחזרה אליו. הקטינה ברחה לשירותים שוב והתחבאה שם עד שהייתה צריכה לפנות אותם, והקטין שב לבצע את מעשיו.


מתסקיר שירות המבחן עלה כי הקטין תלמיד חרוץ ואף עוזר בפרנסת הבית


מתסקיר שביצע שירות המבחן עלה כי הקטין עומד עתה לדין לראשונה בחייו. כמו כן, עלה כי לקטין שני הורים ושני אחים, וכי משפחתו סובלת מקשיים כלכליים.


נוסף על כך, עלה מהתסקיר כי הקטין מקבל תמיכה מהוריו שמעורבים בחייו, אמנם הקטין דואג לפרנסת הבית ועובד גם כן.


יתרה מזאת, מהתסקיר ניתן ללמוד כי הקטין לומד במגמת מחשבים ובעל הישגים מרשימים במסגרת הלימודים.


יתר על כן, בתסקיר התייחסו להתפתחותו המינית של הקטין, ולעובדה שהיה חשוף לפורנוגרפיה בגיל צעיר ולא קיבל חינוך או הדרכה בכל נושא המיניות מהוריו.


הקטין לקח חלק בהליך טיפולי שכלל שיחות פרטניות וחל שיפור ניכר בהתנהגותו ובהתמודדות שלו עם נושא המיניות, הוא לקח אחריות על מעשיו ואף הביע אמפתיה כלפי בת דודתו וחרטה על מעשיו.


שירות המבחן הגיע למסקנה כי הסיכוי שיחזור לבצע עבירות נוספות נמוך לאחר הטיפול, ועל כן המליץ שלא להרשיע אותו ולהסתפק בענישה בדרך של צו מבחן, שירות לטובת הציבור ופיצוי כספי לנפגעת העבירה.


המאשימה הדגישה בטיעוניה את הפגיעה באוטונומיית הגוף של הקטינה


המאשימה הדגישה בטיעוניה את חומרת מעשיו של הקטין ואת מספר הפעמים שביצע אותם. כמו כן, הדגישה המאשימה כי מדובר בילדה קטינה שהייתה חלק ממשפחתו של הקטין.


נוסף על כך, ציינה המאשימה כי בעקבות מעשי הקטין נפגעו ערכים מוגנים, ביניהם כבוד, בטחון ואוטונומיית הגוף, וכן ציינה את העובדה שהמעשים נעשו במקום שהיה אמור להיות מקום בטוח עבור הקטינה.


עם זאת, המאשימה ייחסה חשיבות לעובדה שהקטין הודה במעשיו, חסך בזמן שיפוטי ואף הביע חרטה ואמפתיה כלפי בת דודתו. כמו כן, התייחסה לתסקיר שירות המבחן שבו נטען שהסיכוי שהקטין ישוב לבצע עבירות דומות נמוך.


על כן, המליצה המאשימה שלא להרשיע את הקטין, אך להשית עליו פיצוי כספי עבור נפגעת העבירה בסך 20,000 שקלים, ושירות לטובת הציבור בהיקף של 250 שעות.


סנגורו של הקטין שם דגש בטיעוניו על גילו הצעיר של הקטין והדגיש כי מדובר במספר קטן של אירועים.


כמו כן, ציין הסנגור כי הקטין לא עשה שימוש באלימות.


יתרה מזאת, ציין הסנגור כי הקטין לקח אחריות מלאה על מעשיו ועושה ככל שביכולתו בכדי לטפל בעצמו, לתקן את דרכו ולהשתפר.


יתר על כן הסנגור התייחס בטיעוניו להישגים הטובים של הקטין בלימודיו ולהליך הטיפולי שעבר.


על כן, המליץ הסנגור לקבל את המלצת שירות המבחן לעונש, ולגזור על הקטין עונש של שירות לטובת הציבור שיאפשר לו לעבור את הבגרויות וכן עתר להפחתת סכום הפיצוי עבור נפגעת העבירה.


השופט החליט שלא להרשיע את הקטין וקיבל את המלצת שירות המבחן


בהכרעתו התייחס השופט לערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה ממעשיו של הקטין, ביניהם שלמות הגוף של הקטינה, כבוד, שלום הנפש ועוד.


השופטת ייחסה חשיבות לתסקיר שביצע שירות המבחן וכן להליך השיקומי שעבר הקטין, לגילו הצעיר, להיעדר העבר הפלילי וכן לשיפור ההתנהגותי ולהערכת גורמי הטיפול לכך שהסיכוי שישוב לבצע עבירות דומות נמוך מאוד.


לבסוף, השופט החליט שלא להרשיע את הקטין, והשית עליו התחייבות כספית בסך של 10,000 שקלים אם יבצע עבירת מין לתקופה של שנתיים, לצד חיוב להשתתפות בתוכנית טיפולית, דיווח לבית המשפט על מצבו כל שלושה חודשים וכן עמידה בצו מבחן.


כמו כן, השופט קבע כי על הקטין לפצות את בת דודתו הקטינה בסכום של 20,000 שקלים שישולם בארבעה תשלומים, וכן גזר עליו שירות לטובת הציבור בהיקף של 250 שעות.


ת"פ 24791-05-20