ככלל, כאשר חוזרים בחשבון הבנק 10 שיקים ומעלה בתקופה של 12 חודשים - חשבון הבנק יהפוך למוגבל. אולם, בעקבות משבר הקורונה, בנק ישראל פרסם הקלה: שיקים שחזרו מסיבת "אין כיסוי" מתאריך 4.3.20 עד ה-22.6.20 לא ייספרו ברשימת השיקים החוזרים באופן אוטומטי ואם חשבון הוגבל בשל שיקים שכאלו - ההגבלה תבוטל.

 

יתרה מכך - גם אם חזרו לבעל חשבון שיקים מעבר לתאריכים הללו - עדיין ניתן לבקש להסיר אותם מהרשימה של השיקים המסורבים אם השיקים חזרו בגלל ההשלכות של הקורונה (בידוד/ פיטורין/ ירידה בהכנסות וכו').

 

מגפת הקורונה (COVID-19) היא מגפה עולמית מתמשכת אשר התפשטה במהירות בכל העולם וגרמה להידבקותם של מיליוני בני אדם ולמותם של מאות אלפים. לצד המגפה חלה נפילה חדה בבורסה ובמחיר הנפט. הכלכלה עצרה ברובה שכן, תגובת המדינות כללו מגבלות על טיסות, ריחוק חברתי, סגר, עוצר, ביטול אירועים וסגירת כלל המוסדות הלא חיוניים.

 

זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה ששליש מהאנושות שהם 2.6 מיליארד איש - נאלצו להישאר בבתים בתנאי סגר. במהלך המשבר בנק ישראל פרסם: "הגענו ל-6.5% שיקים חוזרים שמתוכם 2.5% ללא כיסוי."


האם בתקופת הקורונה 'מוותרים' על הגבלות חשבון?


ביום 22 למרס 2020, אושרה הצעה לתיקון תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף – 2020 מתוקף הסמכות הקבועה בסעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה, להתקין תקנות שעת חירום ויאפשרו למפקח על הבנקים לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 2(א) לחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א – 1981 ולהשעות שיקים ממניין השיקים, לפי צורך לאחר שהקורונה הוכרזה כמחלה מדבקת ומסוכנת לפי פקודת בריאות העם.

 

משמעות ההשהייה היא שכל שיק, שהופקד החל מה-4 במרץ 2020 ועד ל-22 ליוני 2020 וחזר בשל העדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. אם זה היה השיק העשירי שבעקבותיו אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושהה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

 

ובפשטות: בנק ישראל פרסם הקלה שבעקבות משבר הקורונה, שיקים שחזרו מסיבת אין כיסוי בתאריכים 4.3.20 לתאריך ה-22.6.20 לא יספרו ברשימת השיקים החוזרים באופן אוטומטי ואם חשבון הוגבל בשל שיקים שכאלו - ההגבלה תבוטל.

 

בתקופת 'הפטור האוטומטי' - השיקים מבוטלים ללא השלכות?


למרות שהשיקים שחזרו בתאריכי ה"פטור" לא נכנסים לרשימת השיקים המסורבים ולא יגרמו להגבלת החשבון, המידע על אירוע ההחזרה יועבר למערכת הבנקאות לצורך דירוג אשראי.

 

אם חזר לי שיק בתאריך אחר (לא בתאריכים ה'פטורים') עדיין אפשר לטעון קורונה?

 

סעיף 10 לחוק קובע את המקרים שבהם לקוח מוגבל יכול לבקש להוציא שיק מרשימת השיקים שחזרו. מקרים אלו כוללים, בין היתר, נסיבות של מצב חירום.

 

אם חזרו לבעל חשבון שיקים שלא בתאריכים של ה"פטור האוטומטי" ( 03.04.2020 - 22.06.2020 ) בעל החשבון עדיין יכול לבקש להסיר אותם מהרשימה של השיקים המסורבים וזאת, מאחר שבמקרים של שעת חירום כמו במקרה של הקורונה, בעל החשבון רשאי לערער לבית משפט השלום ולבקש שהשיקים יוסרו מהרשימה.

 

כלומר: אם שיקים חזרו בגלל ההשלכות של הקורונה (בידוד, פיטורים מהעבודה, ירידה משמעותית בהכנסות וכו') יכולה להיות למערער אפשרות טובה מאוד שבית המשפט יסיר לו את השיקים הללו מרשימת השיקים המסורבים ובכך - אפשרי מאוד שההגבלה בחשבונו תבוטל.

חשבון הבנק שלך הוגבל? אשמח לעזור! - עו"ד ליטל לויטין, מתמחה בביטול הגבלות.

לדוגמא: נניח שיש לבעל חשבון 11 שיקים שחזרו בחשבון. כאמור, בדרך כלל חשבון בנק יוגבל אם חזרו בחשבון 10 שיקים מסיבת א.כ.מ (אין כיסוי מספיק) בזמן של 12 חודשים: 

 

1 מהשיקים חזר בתאריך 4.4.20 (התקופה בה השיק לא יכלל במניין השיקים המסורבים)

1 מהשיקים שחזר בתאריך 23.6.20 (לאחר התקופה ולכן השיק יכלל במניין השיקים המסורבים)

9 מהשיקים שחזרו 1.1.20 (לפני שמשבר הקורונה גרר השלכות)

 

אם חזרו לבעל חשבון 11 שיקים בתקופה הזו, אחד חזר בתאריך 4.4.20 (בתאריך הזה מוותרים לו כאמור) ועוד אחד חזר בתאריך 23.6.20 (לאחר התאריך שבו 'מוותרים' אוטומטית) בעל החשבון יוכל לטעון שבגלל משבר הקורונה מצבו הכלכלי נפגע ולא יכול היה לעמוד בהתחייבויות שהיה עומד בהם אלמלא הקורונה, ובית המשפט יכול מאוד לקבל את הטענה ולבטל את השיק הנ"ל מרשימת השיקים המסורבים, כך שמניין השיקים הכולל יעמוד רק על 9 שיקים ובכך ההגבלה תבוטל - שהרי צריכים להיות 10 שיקים מסורבים כדי שההגבלה תכנס לתוקף בחשבון.

 

שימו לב! יש לזכור שהליך הערעור על הגבלת החשבון קצוב בזמן (בערך 14 ימים בלבד!) וכדי 'להספיק להילחם בגזרה' צריך להזדרז ולהגיש את הבקשה לבית המשפט.


מתוך דברי ההסבר בהצעה להחלטה אשר אושרה כאמור ביום 22 למארס 2020:


"בתקופת משבר, לקוחות רבים שלא צפו את המתרחש, עשויים להיקלע להגבלות, ולהגבלות החשבון תוצאות מרחיקות לכת. שביניהן כאמור פגיעה במוניטין של הלקוח, וביכולת ההתנהלות הכלכלית שלו, והיא אף עשויה להביא, בזמן משבר, לפגיעה בזכויות היסוד של הלקוח, ולבטחונו הכלכלי והקיומי.

 

בישראל 276 אלף עסקים ללא מועסקים, חלק מהם עצמאים אשר מנהלים חשבון אחד לעסק ולמשק הבית. מכאן שהירידה החדה בהכנסות כנגד שיקים לפירעון העלולה להביא להגבלת החשבון ובעליו תשפיע גם על משפחות רבות ותמנע מהם צרכים קיומיים. השעיית השימוש בסנקציה החריפה של ההגבלה בנסיבות הנוכחיות שלא היו צפויות ולא היו בשליטתו של הלקוח, נדרשת כדי להגן איפוא על בטחונו הכלכלי של הציבור.

 

כמו כן, אי הגבלת החשבון יאפשר המשך השימוש בשיקים, שהם אמצעי תשלום חיוני כשלעצמו, ובכך, יתאפשר המשך המסחר. בהקשר זה, יובהר כי השיקים מהווים אמצעי תשלום מקובל ונפוץ בישראל, ושיעורם גבוה מאוד מכלל התשלומים. הם מאפשרים תשלום דחוי ומשמשים למתן בטחונות כנגד אשראי הנחוץ לפעילות עסקית, לתשלום מסים ופריעת חובות.

 

פגיעה בשימוש באמצעי תשלום מסוג שיקים משמעה מצוקה בקרב לקוחות בדגש על עסקים קטנים שלהם יש צורך לגשר בין ההוצאות העכשוויות לבין ההכנסות העתידיות, ומניעת שימוש באשראי שהוא אשראי מחוץ למסגרת האשראי הבנקאית. בתקופת משבר, מגבלות כאלה עשויות כאמור לערער את הביטחון הכלכלי של האדם ולמנוע ממנו קבלת שירותים חיוניים.

 

לצד אלו, אי הגבלת החשבון, לאור התפשטות הנגיף, יאפשר לאותם לקוחות להמשיך לנהל את עסקיהם ולהשתקם, עם מיגור המגפה, בצורה פשוטה יותר. חלופה זו עדיפה על פני האפשרות שלפיה יוגבלו חשבונות אותם הלקוחות באופן שיקשה עליהם להמשיך לנהל את עסקיהם, ואף עלול להביא לתגובת שרשרת שתשפיע על עסקים נוספים, באופן שעלול לפגוע באספקה ובשירותים חיוניים בתקופה זו."

מחברת המאמר: עו"ד ליטל לויטין, מתמחה בביטול הגבלות חשבון בנק.